Translate

maanantai 30. kesäkuuta 2014

Earth Voices


Tells the country, the Voices, 
axis and time is running again. 
A gift of love belongs only to Veenus? 
A clown in the circus arena. 
When will you have time for laughter or tears? 
Leena wrote a poem clown grieving, 
it is a poem inside of the hollow echoes from the vessel. 
My inner geek whispers, 
Go on, make me laugh, 
people have tears in different countries. 
Dancing through life's field, 
Life can be a pain, joy, love, 
cosmopolitan influences from countries. 

I despair in the middle of a small faint glimmer of light 
may be reflected from the tunnel. 
How little I know it, and how much I lost. 
Love is measured in thimbles, 
Even so, and the wind got a grip. 
Now is the last Monday in June, 
and the July sweep gets a broom. 
I can not for a moment as a human wolf 
howl of pain out towards the full moon.

Maan kertomaa

Kertoo maa, maan kertomaa,
ja akselinsa ympäri aika pyörii taas.
Rakkauden lahja kuuluuko vain Veenukselle?
Sirkuksien areenalle kuuluu pelle.
Milloinka on aika naurulle, tai kyyneleelle?
Leena runon kirjoitti klovnista surevasta,
se runo sisälläni kaikuu kuin ontosta astiasta.
Minun sisäinen pelle kuiskaa,
mene jo, naurata, itketä kansaa eri maissa.
Tanssi läpi elämän pellon,
elämä voi olla tuskaa, iloa, rakkautta,
kosmopoliittisia tuulahduksia eri maista.

Epätoivonkin keskellä pieni heikko valon kajo
ehkä näkyy päässä tunnelin.
Miten vähän sainkaan, ja miten paljon menetin.
Rakkautta mitattiin sormustimella,
ja tuuli siitäkin otteen sai.
Nyt on kesäkuun viimeinen maanantai,
ja heinäkuuta lakaista saa luuta.
Voin olla hetken niin kuin ihmis-susi
ulvoa tuskaa ulos kohti täysikuuta.

The dream roadI dance to the early morning mist in the poem. 
Return to everyday life, it is a little lengthy, 
when the morning star my hair for a long time to ride. 
I'll get you, I felt the burning love, 
increased its power through the light years. 
I was like Elli Venus, 
are you the son of Saturn, and knew it was 
through the meteor rain, did you know 
Space storm, the road of repentance. 

We sat together for a moment on the arm of the moon, 
and space in many bright eyes looked at us. 
Somewhere far away from the bright craving score, 
peeping curiously us. Dream road leads 
again until the morning. The silence whispers in my ear, 
have to go back to the top of the bed to sleep. 
Point again, morning comes, and to ascend them. 
The day I wear a cloak of oblivion again.

Unen tie

Minä tanssitan aamuyön utua runoissani.
Arkipäivään paluu, on hiukan kankeaa,
kun aamutähti hiuksillani pitkään ratsastaa.
Minä sinut tunsin, sen polttavan rakkauden,
sen voima kasvoi läpi valovuosien.
Minä olin niin kuin Elli Venukselta,
sinä poika Saturnuksen, ja kävi tiesi
halki meteoriittisateen, tunsit sen oikukkaan
avaruusmyrskyn tien katumuksen.

Istuimme hetken yhdessä kuunsakaralla,
ja avaruus monin kirkkain silmin katseli meitä.
Jossain kaukana kirkkaat kaipaavat pisteet,
kurkistelevat uteliaana meitä. Unen tie vie
jälleen aamuun. Hiljaisuus korvaani kuiskaa,
on palattava maan päälle vuoteeseen nukkumaan.
Kohta taas aamu sarastaa, ja ylös nousta saan.
Päiväksi pukeudun taas unohduksen kaapuun.

Tervetuloa heinäkuu /Welcome to JulyS- marketin kassajonossa seisoi
polttavasilmäinen mies.
Kuin salama olisi lyönyt
läpi minun vartalon.
Tiedän kuka hän on,
tunnepuoli tulinuoli.
Satunnaisia kohtaamisia,
arkiviidakossa 2014,
se ohimenevä hetki on poissa.

Minä rämmin mieleni soissa,
silti lanteilla helisevät
tuhannet kellot.
Huomenna, oi huomenna
heinäkuu, laulaa laulua
rakkaudesta.
Maailmantorien kirjailija
tanssii, lanteillaan oranssi
napatanssihuivi.
Naivius ei ole pahasta,
sillä elämänilo on lastenkaltaisten.
Tervetuloa heinäkuu, tuuli
tuokoon helteen meille,
kylmänkesän syliin jäätyneille.

Welcome to July

S markets was standing in the checkout queue
burning-eyed man.
As if lightning had hit
through my body.
I know who he is,
the emotional side fire arrow.
Random encounters,
working in the jungle in 2014,
it is a passing moment is gone.

I crawl to my mind treasuries,
her hips still rattle
thousands of watches.
Tomorrow, oh tomorrow
July, singing the song
of love.
The World's monitors writer
dances, her hips orange
belly dance scarf.
Naiveté is not evil,
the joy of life is like for children.
Welcome to July, the wind 
shall bring the heat for us,
cold in summer, into the arms of the frozen.


 @ tanninen satu

Cittadini imponibili di Verona
Cittadini passivi di Verona nel mio sogno 
ballando con Juice Leskinen. 
Qual è il testo di ieri, che è domani '? 
Le catene del mondo che ammorbidiamo 
sappiamo soffrire. 
Ateniesi disarmati, i Rack anello 
ring di pugilato, si sottolineano i fantasmi 
come i nostri antenati hanno fatto. Fino ad allora, qui 
combattere, in estate Hurman 
Sento odore di profumi. 

Qualora hath la strada lontana, 
percorsi per creare una pagina c'è ancora un essere umano. 
Ho ascoltato il canto della serata con un amico, 
Ho potuto sentire l'amore di amicizia 
solo fino a quando riscaldato. 
Oggi, io sono qui ora, e domani 
torbidità in mezzo ai miei occhi è già acceso.

Taxable citizens of Verona
Taxable citizens of Verona in my dream 
dancing with Juice Leskinen. 
What is the text of yesterday, which is tomorrow '? 
The shackles of the world we soften 
we know how to suffer. 
Unarmed Athenians, the ring Racks 
boxing rings, we point the ghosts 
as our forefathers did. Until then, here 
fight, in the summer Hurman 
I smell the fragrances. 
Where hath the distant road, 
paths to create a page there still a human being. 
I listened to the singing of the evening with a friend, 
I could feel the love of friendship 
just until heated. 
Today, I'm here now, and tomorrow 
turbidity in the middle of my eyes is already lit.

https://www.youtube.com/watch?v=RgkkP7ziuYA

Veronalaiset Veronalaiset

Veronalaiset Veronalaiset unessani
tanssivat kera Juice Leskisen.
Mikä on teksti eilisen, mikä huomisen`?
Kahleet maailman meitä pehmittävät
osaamme kärsimään.
Aseettomat Ateenalaiset, kehäraakit
kehissämme, olemme kohta haamuja
kuin esi-isämme. Siihen asti täällä
taistelumme, kesäisin hurman
tuoksuja haistelemme.

Minne viekään tie etäinen,
sinne sivu polun luokse silti ihminen.
Minä illalla kuuntelin laulua ystävän,
tunsin kuinka siinä rakkaus ystävyyden
ihanasti lämmittää.
Tänään olen tässä nyt, ja huominen
on silmiini sameuden keskelle jo syttynyt.

In restless dreams night
Acrid smoke burning creates karma, 
India's body returns to the pyre. 
I swam in a stream in a dream 
The Ganges river among the corpses. 
The water smells the stench of 
on my skin even after the sleep. 

Man with such a half-woolen visit 
the road to cannibalism, he 
to get the taste of man, when the 
Satan challenged him to an IQ twist. 
What a dream, a true lie, and polka 
my dream is dancing psychic paranormal. 
I was given the horrors 
a man's tongue, lips moving in know-how. 
It brings to mind the desire to eat a human being, 
it desires can never be 
I think that to be true. 

Sleep on the altar is so easy to 
change the story, and hand groping 
another sleep nightgown 
hem to hold a steal. 
It's a dream about love, 
an interesting man, 
take me to your world. 
I am not in a dream blue, 
when the Amor waste your love. 

Export finally this morning 
weird and wonderful world of dreams to the ferry. 
It wakes up inside a writable person 
and through the weird and wonderful ideas, 
they take on the sly to cannibalism 
I fly my room.
I wonder how moral rules 
taught man, and the woman 
under the rule of a man was subjected to.

 http://en.wikipedia.org/wiki/1972_Andes_flight_disaster

Levottomien unien yö

Käryää palava karma,
Intian ruumis rovio palaa taas.
Minä uin unen virrassa
Ganges joessa seassa ruumiiden.
Sen veden löyhkä tuoksuu
ihollani vieläkin jälkeen unen sen.

Mies niin puolivillainen käy
tietä kannibalismiin, hän
pääsi makuun ihmisen, kun
Saatana haastoi hänet IQ-twistiin.
Mikä unta, totta lie, ja polkkaa
unessani tanssii meedio paranormaalisti.
Minua kammottaa tietty
miehen huulien lipomisen taito.
Se mieleen tuo halun syödä ihminen,
se mielihalu ei voi koskaan
mielestäni olla aito.

Unen alttarilla on niin helppo
vaihtaa tarinaa, ja käsin haparoiden
joku toinen uni yöpaidan
helmasta otteen varastaa.
Se uni kertoo rakkaudesta,
mies mielenkiintoinen,
vie minut omaan maailmansa.
En ole siinä unessa alakuloinen,
kun Amor tuhlaa rakkauttansa.

Vie viimeinkin aamuun tämä
kummallisten unien lautta.
Sisälläni herää se kirjoittava henkilö,
ja kautta kummallisten ajatusten,
ne vievät vaivihkaa kannibalismiin
minä huoneestani listin kärpäsen.
Mietin kuinka moraali sääntöihin
ihminen opetettiin, ja nainen
miehen vallan alle alistettiin.

sunnuntai 29. kesäkuuta 2014

Sometimes

Morning will build 
bridge to the ground utopia, 
it is a bridge to evaporate the dew out of the 
too soon the day here today, 
back to you. 
In my heart, I wish eternal 
spring, with centaurs 
dancing, playing pan flute. 

Sometimes life can be eternal 
a nightmare. country's need for 
a moment of good weather, I 
I do not want to live in a boomerang 
Law of combustible November. 
I want to brood under her wings 
a gentle breeze to carry forward. 
I want to defend the frontiers of life, 
word of the sword sharp tip sharpening.

Joskus

Aamuun rakennan
sillan maahan utopian,
se silta haihtuu kasteen myötä pois
liian pian päivä täällä tänään
taas olla vois.
Sydämessäni olisipa ikuinen
kevät, jossa kentaurit
tanssivat panhuilua soittaen.

Joskus elämä voi olla iänkaikkista
painajaista. Tänne tarvitaan
hetki hyvän sään, minä
en tahdo elää bumerangin
lailla palavaa marraskuuta.
Tahdon siipieni alle
lempeää tuulta eteenpäin kantamaan.
Rajoja elämän tahdon puolustaa,
sananmiekan terävää kärkeä teroittaa.

lauantai 28. kesäkuuta 2014

Chain reaction
At one missing is the know-how, 
how to hover for a moment at the core. 
To give up surfing the waves of export, 
float lightly in tomorrow. 
Around to see the face of suffering, 
be empathetic, without the honor of fishing. 
Here, best of all worlds in relation to hunger, 
live human people. 

I am writing, and I close the eyes 
Destitute own self-interest's sake. 
A pittance children his livelihood, 
I hope by writing a book 
doest alms some kind of penny 
dissociate from the buyer. 
Sell ​​my words, they do not 
not think of any worth. 
Its neighbor to decide, 
and a casserole in front of the rich, 
satisfaction belches. 
He may have been spiritually poor, 
do not my words do nothing. 
What could the poor man used a cliché? 
I ask it now, and I expect an answer in vain. 
Still I care to write next year 
the next book?

Ketjureaktio

Ketjureaktio


Jossain kadoksissa on se taito,
miten leijua hetken ytimessä.
Antaa ajan aallokon laineiden viedä,
kellua vain kevyesti huomiseen.
Nähdä ympärillä kärsimyksen kasvot,
olla empaattinen, ilman kunnian kalastusta.
Täällä lintukodossamme nälkää nähden,
elää inhimillisiä ihmisiä.

Minä kirjoitan, ja silmät suljenko
hätää kärsiviltä oman itsekkyyden tähden.
Nälkäpalkalla lapsiani elättäen,
kirjan kirjoittamalla toivon
jonkin almun kaltaisen rovon
ostajalta irtoavan.
Myyn sanojani, ne eivät
ole kai minkään arvoiset.
Sen päättää lähimmäinen,
ja lihapadan edessä rikas,
tyytyväisyyttään röyhtäisee.
Hän ehkä on henkisesti köyhä,
ei sanoillani mitään tee.
Mikä onkaan köyhän käyttämä klisee?
Sitä kysyn nyt, ja vastausta turhaan odotan.
Vieläkö jaksan ensi vuonna kirjoittaa
kirjan seuraavan ?

In his footprints


  I climb on top of a great loneliness of the mountain. 
  I go there feelings about the latest, sometimes boredom 
  hits the nail through the outer shell, zip through the skull bone. 
  Sometimes the soul is ruined difficult to take care of himself, 
  insist on it. 

  Mark my words this morning comes out at the seams, 
  they are like the wine, start with the soul against the wall 
  increase. So I have a lot of friends, but 
  sometimes the loneliness of the clamp grip too tight a soul gets. 
  Maybe I'll call someone a friend, but in general, 
  I think living as a hermit excessive power may be. 
  Saturday create chips troubled waters of Lake Pielinen, 
  I am there with you in my dreams you were rowing. 
  I scream mad cry tomorrow, and in the field 
  while my words away the pain of creation. 
  I step into a glass add Juice Leskinen footprints.


juice 
Wikipedia 
Wikipedia has an article about: 
juice 
Commons 
Wikimedia Commons has media about Juice. 

Juhani Juice Leskinen, before 2006, Pauli Matti Juhani "Juice" Leskinen (19 February 1950 Juan Rapids - 24 November 2006 in Tampere) was a Finnish singer, musician, songwriter and author.

Jalanjälkiin Leskisen

 Minä kiipeän päälle suuren yksinäisyyden vuoren.
 Sinne menen tuntein tuorein, joskus tylsyys
 iskee naulat läpi ulkokuoren, halki kallon umpiluun.
 Joskus sielu raunioina vaikea on pitää itsestään huolta,
 pitää periaatteistaan kiinni.

 Sanani aamulla pursuavat ulos saumoistaan,
 ne ovat kuin villiviini, alkavat sielun seinää vasten
 kasvamaan. Niin paljon minulla on ystäviä, mutta
 joskus yksinäisyys pihtiotteen liian tiukan sielustani saa.
 Ehkä soitan jollekin ystävälle, mutta yleensä
 erakkona olo minusta liiallisen vallan saa.

 Lauantai luo lastunsa laineille Pielisen,
 minä unelmissani siellä kanssasi sinun soutelen.
 Huudan hullun huudon huomiseen, ja alan
 taas sanoillani tuskan pois luomisen.

 Juicea lisään lasiin astun jalanjälkiin Leskisen.

Северное сияние


Северное сияние способ ум беспокоен, 
leiskuavat цвета ночи к солнцу. 
Отражает душу жизни поэта, 
Лапландия магические другие называют это никогда не 
должны видеть. 

Штормы Небес будет коварно 

танцы пространство. 
Северное сияние играть мечты разрушены. 
Магия Лапландии иногда забрал мое сердце, 
Я получил драгоценную память детства, что, 
Я думал, для запуска в космос летать 
гораздо звезда пояса. 
Под заклинания; странно магия бьет вас снова, 
Северное сияние смотреть надзор за ночь

ThoughtsI will continue the journey here 
Today, as the stars 
a bird in orbit. 
I'm learning again 
today, to think, 
to create a new. 
something to hide and seek 
from within to bring. 

As fluid is sometimes 
my thoughts. 
Sometimes, myself, 
undone; 
or sorrow 
I'm choking. 
lingers in my soul 
the feeling of naked, 
until the words, chords 
I dress.

perjantai 27. kesäkuuta 2014

Cold summer in the throes of icing   We need everyone has their own cross of wood. 
   Involved in carrying the burden of despair 
   Too often we let the days darken. 
   We are ready to surrender when ripe. 
   Cold summer in the throes of icing, 
   I suffer from the cold half of the night, until I found 
   warm thoughts of the road, and fled utopia. 
   Eternal nightmare that is offered to us. 
   A pathetic clown for a new arena, 
   which may conceal the tears shed among the irony. 
   Today is a rainy day, and I photograph 
   lantern hanging in the air cans. 
   In the middle of boredom I created my photo pages, 
   they can be some boredom strikes peek.https://www.facebook.com/pages/Tanninen-Harrastaja-valokuvaaja/159141834232758?ref=hl


Kylmän kesän jäätävissä kourissa

  Meidän jokaisella on oma ristin puu.
  Taakkaa mukana kannamme, epätoivon
  liian usein päivät tummentaa annamme.
  Valmiita olemme kypsinä luovuttamaan.
  Kylmän kesän jäätävissä kourissa,
  puoliyötä palelin, kunnes löysin 
  tien ajatuksiin lämpimiin, ja utopiaan pakenin.
  Iänkaikkista painajaista sitä meille tarjotaan.
  Säälittäville pelleille uutta areenaa ,
  joille voi kyyneleet salaa ironian seassa vuodattaa.
  Tänään on sadepäivä, ja minä valokuvaan
  ilmassa roikkuvaa lyhtypurkkia.
  Tylsyyteni keskellä loin omat valokuvasivut,
  niitä voi toiset tylsyyden iskiessä kurkkia.


https://www.facebook.com/pages/Tanninen-Harrastaja-valokuvaaja/159141834232758?ref=hlOdotan / I look forward to
Odotan laivaa valkeaa,
odotan purjetta nousevaa,
kun myrskypilvet taivasta reunustaa.

Näen kauas yli myrskyisen ulapan,
minä kuljen yksin lailla laivan eksyneen,
pyyhin kyyneleeni hajonneeseen purjeeseen.

Runoni on vain lauseita tuulessa,
jokainen voi niistä kauneimmat itselleen poimia.
Sanat voivat joskus nostaa ilmaan, antaa voimia.
Jokainen hetken helinäkeiju olla voi,
tiuku valssi ilmassa tuokion soi.

Lennä lintuni, siipeni voimistuu,
ilma kantaa taas ,
heikkoa fenixlintua sylissään.
Nyt olen nähnyt sieluni,
se särkyi syliisi,
jalkoihisi poljit rippeet sen.

Täällä nymfit tanssivat partaterien päällä,
minä lennän, maille utopian.
Sinne sillan rakennan,
päälle lasimaailman.


I look forward to

I look forward to the ship white,
I look forward to sail upward,
when the storm clouds in the sky flanked.

I see far beyond the stormy open sea,
I will go alone much of the ship was lost,
wipe my tears, a disrupted sail.

My poem is just the phrases in the wind,
anyone can pick up the most beautiful itself.
Words can sometimes be raised into the air, gives strength.
Every moment can be a tinker fairy,
Waltz bell rang in the air for a moment.

Fly my bird, my wings stronger,
I'm flying position again,
weak phoenix bird in her arms.
Now, I have seen my soul,
it broke down on your lap,
You're doing the remnants of the feet.

Here, the nymphs dancing on the razor blade,
I'm flying, countries utopia.
Build a bridge to get there,
on top of the glass of the world. @ tanninen satu <3 p="">

Inside you is a treasure      I will go unten open plan infinity, 
     veil as a blanket for the night. You're living in other worlds, 
     you do not see yesterday, tomorrow you 
     will not get the light to shine in your life. 
     The caravan of longing come to pave the way, 
     where is the authenticity of the lips 
     where the undiscovered wilderness? 
     I'd take your hand, if you for some 
     from the depths of your soul once again I could find. 

     I know how you love something,
     if I could find it again within you. 
     I would be light as a fairy tale, 
     it is the sense of a poem might be scratched. 
     Inside you is a treasure somewhere where you lost it. 
     A strange fog of despair in your eyes today, out shine, 
     continue to travel on weekdays, you lives on other worlds. 
     It is a quagmire, and I find there boardwalks, 
     the joys of you, I miss, sigh wistfully.

Sinun sisälläsi on aarre,

    Minä kuljen unten avaraan äärettömyyteen,
    yönhuntu peittonain. Sinä elät muissa maailmoissa,
    et näe eilistä, et huomiseen saa valoa elämääsi paistamaan.
    Kaipuunkaravaani luoksesi tietä viitoittaa,
    missä on aitoutesi, missä huultesi löytämätön erämaa?
    Ottaisin kädestäsi kiinni, jos sinut jostain
    sielusi syövereistä jälleen löytäisin.

    Minä jotain osaa sinusta rakastan, jos sen taas sisältäsi löytäisin.
    Olisin kevyt niin kuin sadun keiju, 
    sitä tunnetta runollani ehkä raapaisin.
    Sinun sisälläsi on aarre, jossain minne sen itse hukkasit.
    Outo epätoivonsumu silmistäsi tänään ulos paistaa,
    arkipäivät jatkavat kulkuaan, sinä elämät muissa maailmoissa.
    Se on upottava suo, enkä pitkospuita sinne löydä,
    sitä iloista sinua, minä kaipaan, kaihoisasti huokailen.

torstai 26. kesäkuuta 2014

Runotorstain haaste Kasvaa/Thursday's challenge to grow

Olen itkenyt, nauranut,
tanssinut hiljaa.
Äitimaan poveen kaikki
aina lopun tullen laskeutuu
Kyyneleet,
nauru, niistä kasvaa muistojen
kantava saarnipuu.

Olen kuunnellut tuttujen
askeleiden kaikuja ovelleni.
Laskenut, pistävän kyyn
puremaan povelleni.
Muistojen sirpaleet sydämeeni
piilotetussa rasiassa.

Tunnen kuinka tuuli
tarttuu hiuksiini kiinni.
Ikävä, kasvattaa juuret nivusiini.


Minä silti tahtoisin vain kasvaa vapaana
ja olla yltiöpäinen villiviini.I have cried, laughed, 
danced in silence. 
Mother Earth's bosom all 
at the end they could descend 
tears, 
the laughter, the memories grow 
supporting Ash wood. 

I have listened to the familiar 
echoes of my door steps. 
Down, viper sting 
bite bosom. 
Fragments of memories in my heart 
hidden in a box. 

I can feel the wind 
my hair sticks closed. 
Unfortunately, grow roots 

ret groin. 
I still would like to only increase the free 
and to be rabid wild wine.


Oh mondeOh monde,
comment vous me déçus
ne pas trouver mon chemin
pour les nuits, - nuits de satin.
Je ne suis enveloppé dans lin brut.

Une fois, j'étais jeune,
comme Aino, la beauté de Carélie,
tout comme une femme de Kalevala
et le monde était couché sur mes pieds ...
C'était avant que quelque chose
que je maintenant, dans mes souvenirs j'appelle
la chasse aux sorcières sans fin.

Et je voulais être
romantique et heureux, alors,
juste pour un moment.

Maintenant, enveloppé dans lin brut
Je me rendre rugueuse,
et avec mon esprit halluciné
quitter ma douceur intérieure
ouvrir à des visions, des poèmes.

Mes journées sont bien remplies
avec le variousity de solitude
tout cela, tout en son genre.

Et au moment même
sentir si triste, si solitaire
Le moule sur mes anciens rêves
avec mes deux pieds

Ces pieds; autrefois si forte
Ces deux, la danse,
à travers cette Année
qui était autrefois
même ma voix achoppement alors,
tournés vers l'écho de la voix de sirène,
et comme une sirène, faite d'eau salée soyeux,
Je viens dansé à travers ces nuits sans fin
de cette année, cette joie, cette mélodie

Et maintenant, comment peut-il être
que je m'enveloppe dans lin brut
avec les souvenirs
Comment peut-il être

Ces nuits de satin tout à ce jour,
jamais revenir
jamais plus
pour moi. @ TANNINEN SATU

О миреО мир,
как вы разочарованы меня
не нашли свой ​​путь
к ночей, - Nites из атласа.
Я только завернутый в грубой белья.

После того, как я был молод,
как Aino, красотой карельской,
так же, как женщины из Калевалы
и мир лежал на моих ногах ...
Это было, прежде чем что-то
что я сейчас, в моих воспоминаниях называют
бесконечные охота на ведьм.

И я хотел быть
романтичный и счастливы, то,
просто на некоторое время.

Теперь, завернутый в грубой белья
Я шероховатость себя,
и с моей галлюцинации виду
оставить мою внутреннюю мягкость
открыть к видениям, стихи.

Мои дни наполнены
с variousity одиночества
все это, все в своем роде.

И в тот самый момент
чувствую себя так грустно, так одиноко
Я печать на моих бывших мечты
с своих двоих

Эти ноги; раз настолько сильным,
Эти два, танцы,
через этот год
что было раньше
даже мой спотыкаясь глас тогда,
обратился к эхо голосом сирены,
и, как русалка, сделанные из соленого шелковистой воды,
Я просто танцевал через эти бесконечные ночи
того же года, что радость, что мелодия

И теперь, как это может быть
что я закутаться в грубой белья
с воспоминания
Как это может быть

Эти Nites из атласа все до сих пор,
никогда не возвращаться
никогда больше
ко мне. @ TANNINEN SATU

No mercy
The power to just turn its side, 
when hungry stomachs kurnii low-income. 

Child allowances are upsetting the Conservative Party 
wallets. All common sense is now 
out of the government, it does not feel comfortable dancing. 

Treat me now is not the end of June the wind, 
cold strikes over the news. 
Säärouva on TV shaking, shivering. 
Where are the major Misty summer nights? 
Rich steal a loaf of bread from the hands of the underprivileged. 

The gentlemen in Helsinki laugh at his beard panting.


Armottomuus

Valta vain kääntää kylkeään,
kun nälkä kurnii vatsoissa vajaatuloisten.

Lapsilisät harmittavat kokoomuksen
lompakoissa. Kaikki järki on nyt
poissa ei viihdy se hallituksen karkeloissa.

Helli minua nyt ei kesäkuunlopun tuuli,
kylmyys iskee yli uutiskynnyksen.
Säärouva telkkarissa tärisee hytisten.
Missä ovat ne merkittävät usvaiset kesäyöt?
Armottomuus leivän varastaa käsistä vähäosaisten.

Herrat Helsingissä nauravat partaansa huohottaen.

Growing Pains
When the wind, 
and feelings of too much spin. 
Then it is time to take 
some closed, 
until it is calm again. 
today, around 
floats infinity. 

loneliness exceed 
the news network. 
Pizza serves a friend 
the other, I will eat a piece of it. 
I'll start it after a day of work. 

Stories of magical feelings, 
the vanity of the world's monitors 
princess looking glass Cinderella's shoe. 

Prince to build a fence Sinkkola, 
I'm lost in their own thoughts. 
I grow tomorrow at the Virginia creeper, 
infection of the soul firmly to the wall. 

There is a small woman faces her husband ever, 
love it hidden deep shyness 
robe drapes added.

Kasvukipuja

Silloin kun tuuli vie,
ja tunteita liikaa pyörittää.
Silloin on aika ottaa
jostain kiinni,
kunnes on tyyni taas.
Tänään ympärilläni
leijailee äärettömyys.

Yksinäisyys ylittää
mediassa uutiskynnyksen.
Pizzaa tarjoilee ystävä
toiselle, minä palan sitä syön.
Aloitan sen jälkeen päivän työn.

Tarinoita taianomaisista tunteista,
turhuudesta maailmantorien
prinsessa etsii lasikenkää Tuhkimon.

Prinssi rakentaa aitaa Sinkkolassa,
minä olen hukkunut omiin ajatuksiini.
Kasvan huomista kohti kuin villiviini,
tartun tiukasti sielun seinään kiinni.

Ei pieni nainen kohtaa miestään koskaan,
rakkaus se piilotettiin syvälle ujouden
kaapuun verhottiin.


keskiviikko 25. kesäkuuta 2014

I am a semi-dry orchid

I am a semi-dry orchid, 
moss moisture crying. 
Come on, wet and me 
Refreshing water, 
I get to go first. 
Just like this summer 
longing to the arch of the bridge 
the way to build your dreams. 
Yesterday, I was up late, 
the night was full of nostalgia. 

Now it's morning already 
long ago the sun rose. 

No one has ever been like you, 
No one can never be like me. 
Soon changes to the month of July. 
The last Wednesday of June, 
I remember that cold in summer. 
A lone bird's nest. 
Light arrived in the morning, 
the poem he wrote to his friend the heart. 
The night for already dusk fell. 
More beautiful day to you 
stretch out, on a silver platter 
gleaming. 

Curtains have broken cloud, 
these lonely summer mornings. 
They still remember the warm 
when darkness hits 
window box packing case 
mercilessly.

Olen puolikuiva kämmekkä 2Olen puolikuiva kämmekkä,
suonkosteutta huutava.
Tule,ja kastele minut
virvoittavalla vedellä,
niin saat kulkea minun edellä.
Juuri tällaisena kesänä
kaipaus kaarisillan
upopiaan rakentaa.
Eilen valvoin myöhään,
yö oli täynnä nostalgiaa.

Nyt on  aamu jo,
kauan sitten nousi aurinko.

Ei kukaan koskaan ole niin kuin sinä,
ei kukaan koskaan voi olla niin kuin minä.
Pian vaihtuu heinäkuuksi.
Kesäkuun viimeinen keskiviikko,
muistan tämän kylmän kesän.
Yksinäisen linnunpesän.
Valo aamun saapui jälleen,
runon kirjoitti hän sydänystävälleen.
Yönhämärän valta jo kaatui.
Kauniimman päivän teille
ojennan , hopealautasella
hohtavan.

Pilviverhot aukaisevat,
nämä yksinäiset kesäaamut.
Ne vielä muistan lämpimästi
silloin, kun pimeys lyö
ruutuikkunaan pakkasilloin

armottomasti.

tiistai 24. kesäkuuta 2014

Longing tremulous aspen-leaf
    I would like to stay with you your 
    contact longer. 
    Still longing to sing 
    vibrate vibrato, 
    inside the wind sings 
    longing wound flyer. 
    Still swinging in July, 
    and the jingle on her hips 
    belly dance skirt of brass bells. 

    The scent of summer, and mist 
    cry dewy nights. 
    The sky above me is a spacious, 
    between us is just the shyness barrier. 
    I am so longing as the vibrating wound flyer. 
    Pass from the driver, then the 
    to solidify my place and I'll drown in my dreams.

Värisevä haavanlehtinen

   Luonasi sinun viipyä tahtoisin
   kosketusta kauemmin.
   Vieläkin kaipaus laulaa
   värisevän vibraton,
   sisälläni tuulessa laulaa
   kaipaava haavanlehtinen.
   Vielä heiluu heinä,
   ja kilisevät lanteillani
  napatanssihameen vaskiset kellot.

   Tuoksuu kesä, ja usvaa
   itkevät yöt kasteiset.
   Taivas on ylläni avara,
   välissämme on vain ujouden muuri.
   Olen niin kuin kaipaava värisevä haavanlehtinen.
   Ohitseni kuljet, silloin

   jähmetyn paikalleni, ja hukun unelmiini.

maanantai 23. kesäkuuta 2014

Revontulet

Revontulten lailla mieli levoton,
leiskuavat värit öisen auringon.
Runoilijan sielu peilaa elämää,
lapin taian kutsu sitä ei toiset koskaan 
nähdä saa.

Taivaan myrskyt nousee salakavalasti

tanssii avaruus.
Revontulten leikki unet hävittää.
Lapin taika joskus sydämeni vei,
sain kalliin muiston lapsuudesta tuosta,
annan ajatusten juosta avaruuteen lentää
lailla tähti vyön.
Lumo; outo taika iskee päälle taas,
revontulia katsellen valvon tämän yön. @ tanninen satu

Kiitos hienon kuvan käyttöoikeudesta Kari Muona


https://www.facebook.com/pages/Kari-Muona-Photo/814812878542814


Eifersüchtige Frau   Das Papier wird mich zu verführen 
    Ecke Abendessen am Tisch 
    Es ist beabsichtigt, Serviette. 
    Der Astral Atmosphäre über die Hänge 
    die Leute über, dem Autor 
    versuchen, sie zu zähmen. 

    Schreiben Sie in Worten 
    Sätze. Die Wörter wandern 
    Hand zeichnen eine Linie in dem Papier. 
    In Spalten für Wörter unterteilt. 

    Jealous betrunkenen 
    Frau kommt zu dem Stottern. 
    Ja, der Schriftsteller ist hässlich, 
    alt, und tatsächlich taub. 
    Um meinen Kaffee auf einer Serviette zu gießen, 
    meine Poesie ist zerstört worden, und es ist Zeit, 
    die Plätze wechseln, um die Zeit zu nehmen. 
    Zählen Sie bis zehn und beruhigen 
    der Welt in diesen Dörfern. 
    Um die Gedanken des Kindes zu ändern 
    sein wie, sitzen im Schaukel 
    Schoß der Mutter.

Patajätkä

Patajätkä
Patajätkä

Blogiarkisto