Translate

torstai 31. heinäkuuta 2014

Ideaidea 
the dream of whiplash 
the rustling of clothes. 
Stripped mask, 
bare skin, 
loose in time. 
I dive into the arms of longing. 
I hope the pearl to be found. 

too disarmament 
the idea of ​​flight, 
I'm like a butterfly 
beautiful and delicate. 
Without flowers, and honey; 
refreshing the water. 
The place of the current 
dwell, 
join with a friend 
the anger vibrating.

AjatusAjatus
unelman piiskanisku
vaatteiden kahina.
Riisuttu naamio,
paljas iho,
irrallaan ajasta.
Kaipuuni syliin sukellan.
Toivon helmen löydettävän.

Turhan riisuminen
ajatuksen lento,
olen kuin perhonen
kaunis ,ja hento.
Vailla kukkaa, ja mettä,
virvoittavaa vettä.
Paikkaa hetkisen
viivähtää,
rinnalleni ystävää
kiihkosta värisevää.

keskiviikko 30. heinäkuuta 2014

I'm flying the borders of chains

Butterflies dancing 
mazurka in the rain, 
they have taken over my stomach. 
I am like a free bird in a cage, 
I'm flying the borders of chains 
so troubled. 

Mother Earth, tits ride 
nymphs fearful night, 
Sea horses are so beautiful 
wet sea waves 
they could dive in the morning. 

Aphrodite's son lives in my soul, 
storm clouds at night she beats 
lightning. Now the dark horizon 
is, the morning very unpredictable. 
I will bring up the wings, 
once the air gets, 
Today is the day 
when the lightning hit gets wild. 
Today, there are storms.

Kahleiden rajoilla lennän

Perhoset tanssivat
masurkkaa sateessa,
ne vallanneet vatsani on.
Olen niin kuin vapaa lintu häkissä,
kahleiden rajoilla lennänolen
niin levoton.

Äiti maan, rinnoilla ratsastaa
yön nymfit pelokkaat,
ne merihevosilla niin kauniilla
kosteilla merenaaltoihin
aamun tullen sukeltaa.

Sielussani asuu Afroditen poika,
hän öisin ukkospilveen lyö
salamoita. Nyt tumma taivaanranta
on , aamu kovin arvaamaton.
Minä siivet kasvatan,
ne ilmaa alleen saa,
tänään on se päivä,
kun salamat villinä lyödä saa.
Tänään ukkostaa.


maanantai 28. heinäkuuta 2014

Years lubricate my words stroller

My life is one of the 
dip into the swamp of words. 
Every morning wakeup 
me of summer nights in mist 
evaporates into the air again. 

July heat wave today 
pant in my ear. 
The feverish child in bed 
sleeps restlessly appeal. 
I anxiously 
defend my own child. 
Mother's worry, it is 
second dip into the trap, 
I wake up to facilitate the
presence of my children. 

Years lubricate my words 
stroller, running my tongue 
world in different languages​​. 
My brain turning over the words 
different languages ​​as they please.

Vuodet voitelevat sanojeni rattaat

Minun elämäni se on yksi
upottava sanojen suo.
Jokainen aamu herättää
minut kesäöiden usvan
haihtuessa ilmaan taas.

Heinäkuun helle tänään
korvaani huohottaa.
Kuumeinen lapsi vuoteessa
levottomasti nukkuu valittaa.
Minä levottomasti
varjelen omaa lastani.
Äidin huoli, se on 
toinen upottava ansa,
herään lapseni oloa helpottamaan.

Vuodet voitelevat sanojeni
rattaat, kieleni kulkee
maailman eri kielillä.
Aivoni kääntelevät sanoja
eri kielille niin kuin niitä huvittaa.

I början av KalevalaVem dödade näktergalen, som hoppades att 
tystnad, som tog den till språket? 
Landet för längesedan, stiger havet lån. 
Kari Friend botten av språngbräda. 
Utrymme, galax, eller en förfader till näktergalen, 
allt ljudet av stjärnor, månar inne i hemlighet förtäring. 

Och det var den vackraste sångröst, 
Det läckte ut till öronen av Gud, som lindade upp ärmarna. 
Bestämde mig för att skapa jorden, utrymmet inuti den sammets 
svart skalle. Sporer är andats in i lungorna, 
fick vid tiden för Big Bang. 

Så föddes den finska halvön, Väinämöinens 
vi föddes ur en enda cell. Gud gav människan 
fisk käken ben, sade att kalla den allvarliga trubaduren. 
Ring så att en luft immet, en ung jungfru 
få din fru, så länge du får spela i käftarna på fisken 
kraftfull. Det var i början av Kalevala, Finlands tidigt.

начало КалевалыКто убил соловья, который надеялся
тишина, который взял его в языке?
Земля до начала времен, море поднимается кредиты.
Кари другу дно трамплина.
Пространство, галактики, или предком соловья,
весь звук из звезд, луны внутри тайно проглатывании.

И был самым красивым голосом петь,
это просочилось до ушей Бога, Который, завернутые рукава.
Решил создать землю, пространство внутри бархатистый
черный череп. Споры вдохнул в легкие,
получил в момент Большого Взрыва.

Так родился финский полуостров, Вяйнямейнена
нам родился из одной клетки. Бог дал человеку
рыба кости челюсти, сказал, чтобы вызвать серьезное менестреля.
Пожалуйста, позвоните так, чтобы воздушный immet, молодую девицу
получить вашу жену, до тех пор, как вы получите играя в пасти рыбы
мощный. Это было началом Калевала, Финляндии рано.

Alku KalevalanKuka surmasi satakielen, kuka toivoi
äänettömyyttä, kuka vei sen kielen?
Maa aikojen alussa, merestä nousee luoto.
Kari kaveriksi pohjasta ponnistaa.
Avaruuden galaksilla eli esiäiti satakieli,
kaiken äänen tähdistä, kuista sisälle salaa nieli.

Niin syntyi maailman kaunein lauluääni,
se kiiri korviin Jumalan, joka hihojaan ylös kääri.
Päätti luoda maapallon, sisälle avaruuden samettisen
mustankallon. Puhalsi itiöitä keuhkoistaan,
sai aikaan alkuräjähdyksen.

Niin syntyi myös Suomen niemi, Vainamoinen
meille syntyi yhdestä solusta. Jumala antoi miehelle
kalan leukaluut, sanoi soita vaka Väinämöinen.
Soita niin että syntyy ilman immet, nuoren neitsyen
vaimoksesi saat, kunhan soimaan saat kalan leukaluut
voimakkaat. Se oli alku Kalevalan, alku Suomenmaan.

The beginning of the KalevalaWho killed the nightingale, who hoped to 
silence, who took it to the language? 
Land Before Time, the sea rises loans. 
Kari Friend bottom of the springboard. 
Space, galaxy, or an ancestor of the nightingale, 
all the sound of the stars, moons inside secretly swallowed. 

And there was the most beautiful singing voice, 
it leaked out to the ears of God, 
who wrapped up his sleeves. 
Decided to create the earth, the space inside the velvety 
black skull. Spores are breathed into the lungs, 
received at the time of the Big Bang. 

So was born the Finnish peninsula, Vainamoinen 
us was born from a single cell. God gave man 
fish jaw bones, said to call the serious minstrel. 
Please call so that an air immet, a young virgin 
get your wife, as long as you get playing
 in the jaws of the fish 
powerful. It was the beginning of the Kalevala, 
Finland's early.

sunnuntai 27. heinäkuuta 2014

Casually

The insensitivity of a great interpreter, 
without empathy for creatures
peering over the secret. 
Closed his ears to tears, 
smiled mockingly. 
Shut the door after him, 
with no self-esteem. 
Left behind crushed the mind, 
oppressed human to human. 
Sometimes, returned to 
an off-again-stricken mind. 

Casually stepped on nails, 
crushed the last 
self-respect bit of it. 
Said I love you, 
days, goodbye, and good-bye. 
It was the hourglass sand influx, 
only instantaneous. 
Still too long, and painful.

Ohimennen

Tunteettomuuden suuri tulkki,
empatiattomuuden alta salaa kurkki.
Sulki korvansa kyyneleiltä,
hymyili ivallisesti.
Sulki oven peräänsä,
vailla omaatuntoa.
Jätti jälkeensä murskatun mielen,
alistetun inhimillisen ihmisen.
Joskus palasi takaisin
murtaman uudestaan murretun mielen.

Ohimennen tallasi kynsille,
murskasin viimeisenkin
itsekunnioituksen rippeen.
Sanoi rakastan sinua, 
päivää, näkemiin, ja hyvästi.
Se oli tiimalasin hiekan valuessa,
vain silmänräpäyksellinen.
Silti liian pitkä aika, ja tuskallinen.

Alaston kaupunkiAlaston kaupunki hengittää,
huohottaa yön kuumuudessa.
Katulamppujen rivi,
syttyy kesäöisin vasta aamuyöstä.

Nyt kuulen kuinka lokit
kirkuvat vapauttaan.
Harakat nauravat lempeästi.
Varikset varjoissa vaappuvat.
On kesä, heinäkuu heittää
aamuun kostean usvaisen peittonsa.

Yksinäiset heräävät hämmentämään
elämän puurojaan.
Minä runoilija,
sekoitan sanoista sopan.
Riimejä ripottelen mausteeksi.
On aika jakaa teetä, kahvia ja
sympatiaa.

Naked cityNaked city to breathe, 
pant in the heat of the night. 
Street lamps line 
light up the summer night
until the morning. 

Now I can hear the gulls 
scream freedom. 
Magpies laughs softly. 
Crows in the shadows wobble. 
It's summer, July thrown 
hazy morning damp blanket. 

Lonely come to confuse 
life in their porridge. 
I am a poet, 
I mix the words of soup. 
Sprinkle the spice rhymes. 
It's time to share tea, coffee and 
sympathy.

lauantai 26. heinäkuuta 2014

Minä seison omilla jaloillani

Minä seison omilla jaloillani.
Niin minä tein sen, rakensin
raunioista rakkauden sen oman
taivaan sirpaleet kiinni liimaten.

Sanoja, sanojen perään, sirpaleita en
enää kerää. Ne ovat kaikki uudestaan
ruukkuun liimattu, maailma uudestaan
eloon herää.

Silti se ei voi minusta poistaa sitä
yksinäisyyttä, sitä itsepäisyyttä,
joka sisälläni kytee ihan syyttä.
Se kaipaa rinnalleen suurta ystävyyttä,
ei hyväksy koskaan vääryyttä,
eikä päättämättömyyttä.
Ilman päämäärää, joka suuntani määrää,
minä kuljenko tietä väärää?
Kuka täällä liikaa häärää,
minä olen vedenkestävä,
sinun on se naamiosi pois pestävä.

Pahinta tänään, on henkinen sokeus
labyrinteissä katakombien,
Karisman hehkusta sokeaksi tulin,
mutta se oli hetki eilisen.
Rinnalleni tahdon kauniin menninkäisen,
tuokaa se minulle luolista pimeyden.
Minä totutan tähän valoon sen,
tulen vain toimeen kanssa sokeiden.

Minä seisoin omilla jaloillani,
kuka minut ylös nosti seisomaan.
Kiitos hänelle suodaan, sanon sen suoraan.
Unissani kuulen aina äänen pojan Afroditen.
Hän aina sanoo: NIINKÖ unessani
tanssivat ilman immet hunnutetuin
hiuksin. Minä ehkä olin yksi niistä
ajassa toisessa, kunnes maailmaan
minut lähetettiin.

I will stand on my own two fee

I will stand on my own two feet. 
So I did it, I built a 
the ruins of the love of its own 
fragments glued to the sky to catch. 

Words, word formations, fragments do not 
longer collect. They are all re-
glued to the pot of the world again 
come alive. 

Still, it can not be me to remove it 
loneliness, the stubbornness, 
which is just inside the smoldering reason. 
It needs some joined by a great friendship, 
will never accept injustice, 
and indecision. 
Without a goal, a course to the number of 
I Do I way wrong? 
Who's trying his hand too much, 
I'm a water-resistant, 
you have to wash the mask off. 

The worst thing about today is the spiritual blindness 
maze of catacombs, 
Karisma blind anger came, 
but it was a moment yesterday. 
I will join with beautiful leprechaun, 
bring it to me the darkness of the caves. 
I totutan this light it, 
I just come along with the blind. 

I was standing on my own two feet, 
who brought me up to his feet. 
Thank you bestowed upon him, I have to say. 
In my dreams, I always hear the sound 
the son of Aphrodite. 
He always says that what my dream 
dancing in the air immet veiled 
hiuksin. I maybe I was one of those 
in the other, until the world 
I was sent.

perjantai 25. heinäkuuta 2014

Suomalainen hississä/ Finnish elevator

Suomalainen hississä,
pyörittelee peukaloitaan,
viheltelee henkisesti äänettä.
Laskee alas kulmakarvansa,
ei ole huomaavinaankaan
toista Suomalaista.
Toinen Suomalainen
hipaisee hiuksiaan hermostuneesti.
Pyörittää vihkisormusta sormessaan,
punastuu. Seisoo jalat ristissä,
kokee pakokauhua, että pitäisi
tervehtiä toista hississä olijaa.
Hui kauhistus, se vielä
tulee tutuksi, ja on halattava
joskus, ja tervehdittävä aina kohdatessa.

Finnish elevator
twists his thumbs,
whistles mentally without sound.
Counting down the eyebrows,
snub
another Finnish.
Another Finnish
brushing her hair nervously.
Rotates the wedding ring on his finger,
blushes. Is standing with her legs crossed,
experiencing a panic that would
Greet the other occupant in the elevator.
Heavens no, it still
to become known, and there are cuddly
sometimes, and always greet the face. 

Punamekkoinen


Taivas oli helteestä raskas,
yön pilvet painavaa hattaraa.
Niin pihapuussa lauloi rastas,
ja minä aloin laulaa sen kanssa
yhteistuumin aariaa.

Olin se nainen, joka astui pihatiellä
punaiset helmat heiluen.
En voinut kyyneleitäni niellä,
vaikka yö oli kaunis, sekä ihmeellinen.
Päivän paahtamin kaneli jaloin,
minä tietäni eteenpäin taivalsin.
Mustat hiukseni tuulessa heilui keinuen,
villisti vilkutti puidenoksien välistä tuuli.
Minä olin se verevä, muodokas nainen,
olin se eloisa punahuuli.

Dressed in red /Vestita di rosso


The sky was heavy hot weather, 
the night of heavyweight cotton candy clouds. 
So sang the blackbird in a tree yard, 
and I began to sing it with 
in concert arias. 

I was the woman who came into the driveway 
red skirts swinging. 
I could not swallow my tears, 
While the night was beautiful, and wonderful. 
Days of roasting cinnamon feet, 
I floated my way forward. 
Black hair waved in the wind swinging, 
waved wildly between tree branches in the wind. 
I was the ruddy, shapely woman, 
I was the vivid red lipstick.


Vestita di rosso 

Il cielo era pesante caldo, 
la notte di pesanti nuvole di zucchero filato. 
Così cantava il merlo in un cortile albero, 
e ho cominciato a cantare con 
in concerto arie. 

Ero la donna che entrò nel vialetto 
gonne rosse oscillare. 
Non riuscivo a inghiottire le mie lacrime, 
Mentre la notte era bella, e meraviglioso. 
Giorni di torrefazione piedi cannella, 
Ho galleggiato mio modo di procedere. 
I capelli neri sventolato al vento oscillante, 
agitò selvaggiamente tra i rami di un albero nel vento. 
Ero il rubicondo, donna formosa, 

Ero il rossetto rosso vivo.

torstai 24. heinäkuuta 2014

Il ragazzo sulla TerraI miei occhi già abituati al tramonto, 
all'interno del mattino 
coccole poesie vorace piccione selvatico. 
So che a volte i singhiozzi madre, 
poi davanti a lui volano intorno Lost Angel 
fazzoletto dalla madre patria a portata di mano fuori. 

Venite i folletti notturni fuori dal nascondino, 
Io accecare con la luce per un attimo. 
Io sono dal numero sette pianeta, 
tu sei il figlio di Tellus, il tempo sulla strada 
da qualche parte. Da qualche parte lungo l'asse dello spazio 
insieme hanno incontrato.

Poika Tellukselta/ The boy on EarthSilmäni jo tottuivat hämärään,
sisälläni aamuisin 
kuhertelee runojen kyltymätön villi kyyhkynen.
Tunnen joskus äitimaan nyyhkytyksen,
silloin ohitseen lentelee eksynyt enkeli
nenäliinan äitimaalle ojentaa.

Tulkaa yön menninkäiset pois piilosta,
minä valolla hetkeksi teidät sokaisen.
Minä olen planeetalta numero seitsemän,
sinä olet poika Tellukselta, aikamatkalla
jonnekin. Jossain avaruuden akselilla
yhteen törmättiin.The boy on Earth 

My eyes already got used to the dusk, 
inside the morning 
cuddles poems voracious wild pigeon. 
I know sometimes the mother sobs, 
then past him flying around lost angel 
handkerchief from the mother country to hand out. 

Come the night goblins out of the hide and seek, 
I will blind you with light for a moment. 
I am from the planet number seven, 
you are the son of Tellus, the time on the way 
somewhere. Somewhere in the space axis 

together they encountered.

Night under the starsThey became flesh, 
dewy meadows, 
valleys of fairy tales. 
Moon sails of my life 
I draw the boat. 
I compose a new tune, 
where the nations of the world 
at the same melody 
agrees with the mixed choir a living. 

Life is only one sigh, 
the whisper of the past 
I hear: I love you. 
After a while the road is a great love, 
and step by step under the dance in March. 

Night under the stars smiling at me, 
moon dance bows. 
I dance in space, 
under the bright starry sky. 
Add music to play 
organ grinder in the black night 
silken suit. 
As long velvety dance 
continues until you are tired 
on Cotton wool fell asleep.

Yön tähdetNe lihaksi muuttuivat,
kasteiset niityt,
satujen laaksot.
Kuunpurjeet elämäni
veneeseen kiinnitän.
Sävellän uuden sävelmän,
missä maailman kansat
samaan sävelmään
yhtyy sekakuoroon elävään.

Elämä se on yksi huokaus vain,
sen viimeisen kuiskauksen
kuulla sain: Sinua rakastan.
Hetken tie on sen suuren rakkauden,
ja askeleitteni alla tanssi maa.

Yön tähdet minulle hymyilee,
kuu tanssiin kumartaa.
Minä tanssin avaruudessa,
alla kirkkaan tähtitaivaan.
Lisää musiikkia soittaa
yön posetiivari mustassa
silkkisessä puvussaan.
Niin kauan tanssi samettinen
jatkuu, kunnes väsyneenä
päälle pumpulipilven nukahdetaan.

How do you feel the painHow do you feel the pain, 
when the wings ripped from angels? 
Burden on the shoulders of children 
raise a quarrel couples. 
Children pay the soul with sorrow 
too high priced ransom. 

Shaking cliffs, caves are broken, 
when the Finns, fighting, 
-drinking women in the crash. 
When the mind is always black, 
then hit the persisting 
slimy cancer. It was a moment of meat 
kill the flesh, the cells their walls 
poison to catch are building. 
That happens when torn 
the wings off the angels. 

Evil rips swallows children 
languages​​, will occur when the dumb kids. 
Without the skill of empathy, without 
the language of love. they are on the streets 
show only that. 
Paint the black bridge coasters, 
[spreijjaavat], spray the walls of the houses. 
Tomorrow's light, these are not 
begotten by the fetus no longer understand, 
Bats are the eyes of defiance.

Miltä tuntuu se kipu

Miltä tuntuu se kipu,
kun siivet revitään enkeleiltä?
Harteille lasten taakkansa
nostavat, riitelevät pariskunnat.
Lapset maksavat sielun kivulla
liian suuret kalliit lunnaat.

Tärisevät kalliot, murtuvat luolat,
kun Suomalaiset, tappelevat,
ryyppäävät naistaan lyövät.
Silloin kun mieli on aina musta,
niin silloin iskevät sitkeät
limaiset syövät.Silloin liha
lihaansa tappaa, solut seiniään
myrkyllä kiinni rappavat.

Niin tapahtuu, kun revitään
siivet irti enkeleiltä.
Pahuus repii pääskysten lapsilta
kielet, silloin syntyy mykkiä lapsia.
Ilman empatiantaitoa, ilman
rakkauden kieltä. Ne kaduilla
osoittavat vain mieltä.
Maalaavat mustalla siltojen aluset,
spreijjaavat talojen seinät.
Huomisen valoa eivät nämä
siitetyt sikiöt enää ymmärrä,

eivät lepakoiden silmillä nää.

S-market kassan linjeNär en kvinna gråter krokodil 
tårar, när människan dörr 
För att avsluta, långt bort och försvinner, 
försvinner någonstans. 

Empatisk människa, det är bara en illusion, 
du kommer aldrig att skapas av mig, den vanliga 
lyckligt liv, 
Jag missade alla rosenträdgård. 

Intill natten gav 
njuta en annan mardröm. 
Jag vill inte bli av med mina minnen av dig, 
fortfarande hacka på mig, håller 
grepp mardrömmar. 
Jag kommer aldrig bli din kvinna är jag. 
Det går inte att gå upp på gatan, och S-Market 
kassan linje kan peka på en anständig människa. 
De tre idrottare med barnets far, 
hjärtan till sinusrytm skapar en ny studsande till.

S-market checkout lineWhen a woman is crying crocodile 
tears, when man door 
in order to close, far away and disappears, 
is lost somewhere. 

Empathetic man, it's just an illusion, 
you will never be created by me, the usual 
happy life, 
I missed all rose garden. 

Adjacent to night gave 
savor another nightmare. 
I do not get rid of my memories of you, 
still picking on me, holding the 
the grip of nightmares. 
I will never be your woman I am. 
Unable to walk up the street, and S-Market 
checkout line may point to a decent man. 
The three athletes with the child's father, 
the heart to sinus rhythm creates a new bouncing added.

S-Marketin kassajonossa

Silloin kun nainen itkee krokotiilin
kyyneliään, silloin mies oven 
taakseen sulkee, ja kauas häviää,
katoaa jonnekin.

Empaattinen mies, se on aivan harhaa,
et koskaan minulle luonut sitä tavallista
onnellista elämää,
en kaivannutkaan ruusutarhaa.

Vierellä vuoteen yö antoi
maistella taas painajaisia.
En muistoissani pääse eroon sinusta,
yhä minua piinaat, pidät kiinni
pihtiotteessa painajaisten.
Minä enää koskaan ole sinun nainen en.
Kadulla pystypäin kävelen, ja S-Marketin
kassajonossa ehkä kohtaan sen miehen kunnollisen.
Sen urheilevan kolmen lapsen isän,
joka sydämeni sinusrytmiin luo uuden pomppivan lisän.

Goodbye night


So long night, 
my heart beats wild in loneliness. 
Humanity inside seethe, 
it is a sweet sparkling wine. 
Night shadows, joins the dance of darkness. 
Morning towards the control over them, 
then it is cold, 
the frost blanket under harsh it is. 

Jo arrives in the small hours, 
no darkness in the corners of the people 
no longer visible. 
So goodbye to the night, 
my heart beats wild again. 
Soon morning comes again, 
and the dew pearls tears 
mother earth gets spilled. 

It is the dirty children, 
the islets contaminate human being. 
As aliens caves, 
is a set of cold-insensitive. 
It is urgent to rob, 
raped in the world. 
Wealth and money, but 
increase their own status.

Näkemiin yö


Näkemiin yö,
sydämeni yksinäisyyttään villinä lyö.
Ihmisyys sisälläni kuohuaa,
se on skumppaa makeaa.
Yön varjot, yhtyy tanssiin pimeyden.
Aamua kohti valvoa saan,
niin on kylmä,
vilu viltin alle ankarana käy.

Jo saapuu aamuyö,
ei pimeyden kansaa nurkissa
enää näy.
Siis hyvästi yö,
sydämeni villinä taas lyö.
Pian taas aamu sarastaa,
ja kastehelmin kyyneleitään
äitimaa saa vuodattaa.

On likaisia lapset sen,
kun luotoa saastuttaa ihminen.
Kuin alienit luolistaan,
käy joukko kylmä tunteeton.
Nyt on kiire ryöstää,
maailmaa raiskataan.
Rikkaus, ja raha vaan
kasvattaa omaa statusta.

keskiviikko 23. heinäkuuta 2014

Eftersom frukten är helt mogenEftersom frukten är helt mogen, 
det är dags att skörda, 
medan bonden tar ut sin rätt. 
Inte i år lurar frost, 
inte ens sovit under bar himmel. 

En kvinna i hennes livmoder, 
bära ett barn i 
nio månader, 
då säger föda. 
Visste inte att en man kan, 
hur en kvinna reagerar på 
utmaningar i livet, 
mirakel födseln. 

Alla vi här, men 
fortsätta att cykla i, 
baby, barn, vuxen 
äldre grå hapsinen. 
Det har blivit dags för skörd 
börjar i slutet av sommaren.

As the fruit is fully ripeAs the fruit is fully ripe, 
it is time to harvest, 
while the farmer takes its toll. 
Not this year lurking frost, 
not even slept under the open sky. 

A woman in her uterus, 
bear a child of the 
nine months, 
then says give birth. 
Did not know that a man can, 
how a woman reacts to 
the challenges of life, 
the miracle of birth. 

All of us here, but 
continue to cycle within, 
baby, child, adult 
elderly gray hapsinen. 
It has become time for the harvest 
begin at the end of summer time.

Kuten hedelmät ovat kypsyneet 2Kuten hedelmät ovat kypsyneet,
on tullut aika elonkorjuun,
taas maanviljelijä korjaa satoaan.
Ei tänä vuonna vaani halla,
saa nukkuakin taivasalla.

Nainen kohdussaan, 
kantaa lasta maan
kuukautta yhdeksän,
sitten sanoo synnytän.
Ei tietää sitä mies voi,
kuinka nainen reagoi
haasteisiin elämän,
ihmeeseen syntymän.

Kaikki täällä vaan
jatkaa kiertokulkuaan,
vauva ,lapsi , aikuinen
vanhus harmaa hapsinen.
On tullut sadonkorjuun aika
alkaa loppukesän aika.

tiistai 22. heinäkuuta 2014

Bygga broar

Bygga broar i 
Vid någon tidpunkt. 
bränn inte 
någonsin de är bakom dig. 
Så många bro kan vara 
tillräckligt starkt för att överstiga det aktuella. 
Det finns så många olika typer, 
tahtojaa olik vikt till bryggan. 
En bro byggdes 
halm halm slags svag, 
också vill ha en myra. 
Elefant behövde en starkare bro, 
det är tillräckligt bro 
som leder till kärlek. 
Jag äger bron 
ord, fraser, ackord gör. 
Det kommer att ta tid på gång 
oss i morgon.

Построить мосты

Построить мосты в 
По любое время. 
не сжигайте 
все они находятся позади вас. 
Так что многие мост может быть 
достаточно сильным, чтобы превышать ток. 
Есть так много различных типов, 
tahtojaa различный вес к мосту. 
Один мост был построен 
соломы соломы рода слабым, 
также хочу муравья. 
Слон нужен сильный мост, 
достаточно мост 
что приводит к любви. 
У меня есть мост 
слова, фразы, аккорды сделать. 
Это займет время, и снова 
нам завтра.

Rakentakaa siltoja/ Build bridges

Rakentakaa siltoja tavalla
millä tahansa.
Älkää polttako
koskaan niitä takananne.
Niin moni silta voi olla
tarpeeksi vahva ylittää virta.
Niin monta on erilaista,
eripainoista sillalle tahtojaa.
Yksi silta on rakennettu
oljen korsista heikonlaista,
sekin muurahaista kannattaa.
Norsulle tarvitaan vahvempi silta,
ihmiselle riittää silta
joka vie rakkauteen.
Minä oman siltani
sanoista, riimeistä, soinnuista teen.
Se vie kerta kerran jälkeen
meitä huomiseen.

Build bridges in
By any time.
Do not burn
ever they are behind you.
So many bridge may be
strong enough to exceed the current.
There are so many different types,
tahtojaa different weight to the bridge.
One bridge was built
straw straw kind of weak,
also want an ant.
Elephant needed a stronger bridge,
it is enough bridge
that leads to love.
I own bridge
words, phrases, chords do.
It will take time and time again
us tomorrow.

Maybe me exported to allThe sun poured into the bosom of the sea, 
I'm gonna fall again to a new fantasy. 
I sing more songs in the wild, or 
Finnish summer songs of longing melody. 

Is not nothing on my way again. 
On the way there, where the squeeze 
the loneliness of the clamp. 

Maybe me exported to all, 
Simpson's hair, perhaps the forces 
blank weak stripped. 
I'm not born with gold spoon in his mouth, 
sponsoring a spoon still got the project sponsor. 
It is a spoon from the baby Jesus 
in swaddling clothes. 


I wrap myself in 
swaddling clothes, I'm like a caterpillar 
Before a butterfly to change. 
The wind blows me a new mourning cloak, 
then so be it, for tomorrow 
I am just waiting, and that I 
be clothed with wrappers.

Ehkä minulta viedään kaikki

Aurinko valui meren helmaan,
minä uppoan taas uuteen kuvitelmaan.
Laulan vielä villejä lauluja, tai
lauluja kesästä Suomalaista kaihon melodiaa.

Ei tunnu missään olen matkalla taas.
Matkalle sinne, missä puristaa
yksinäisyyden parittomuuden pinne.

Ehkä minulta viedään kaikki,
ehkä hiuksista Simpsonin voimista
tyhjäksi heikoksi riisutaan.
En minä syntynyt kultalusikka suussa,
kummilusikan silti kummiltani sain.
Siinä lusikan päässä on Jeesus lapsi
kapaloissaan.


Minä kiedon itseni
kapaloihin, olen niin kuin toukka
ennen kuin perhoseksi muututaan.
Tuuleeko minusta uusi suruvaippa,
olkoon sitten niin, huomista
vain odotan, ja sitä että minut

puetaan kääreisiin.

CastleJag kommer att bygga ett sandslott, 
det gör oss inte tabernaklet. 
I dagens liv, 
jag kan ändra 
osäkerheten i morgon. 
Jag sköter mig själv, 
den sovande 
vildkatt. 

Jag antar att det är en tiger 
gömde, 
savann i skuggorna. 
Du skulle få mig lejonet, 
vrede en klibbig 
ditt hår hårstrået. 

Min odjuret avslöja, 
kliar sig, dreglande passion, 
att vässa klorna. 
Du kommer att raatelisin 
på allvar, om du 
Jag skulle fastna. 
Vi vill gärna 
ofta, inte bara för 
Lördagar. 
Jag tror du inte du 
överleva med heder, 
du är säker och sund.

SandcastleI will build a sandcastle, 
it does not make us the tabernacle. 
In today's life, 
I can change the 
the uncertainty of tomorrow. 
I'm minding my own business, 
the sleeping 
wild cat. 

I guess it is a tiger 
hid, 
savannah in the shadows. 
You would have me the lion, 
the anger of a sticky 
your hair the hair shaft. 

My beast uncover, 
scratches her, drooling passion, 
to sharpen his claws. 
you will be raatelisin 
seriously, if you 
I would get caught. 
We would love to 
often, not only to 
Saturdays. 
I think you do not you 
survive with honor, 
you're safe and sound.

HiekkalinnaMinä hiekkalinnan rakennan,
ei se meille majaa tee.
Tämän päivän elämän,
voin vaihtaa
epävarmaan huomiseen.
Olen omissa ajatuksissa,
kuin nukkuva
villikissa.

Se tiikeri kai
piiloutui,
savannin varjoihin.
Olisit minulle se leijona,
niin kiihkosta tarttuisin
sinun hiuskarvoihin.

Petoni piilossaan,
raapii, kuolaa kiihkosta,
teroittaa kynsiään.
Sinut raatelisin
pahoin, jos sinut
kiinni saisin.
Me rakkautta tehtäisiin
usein, ei ainoastaan
lauantaisin.
Et minusta sinä
selviäisi kunnialla,
et ehjin nahoin.

maanantai 21. heinäkuuta 2014

Lily of the valley


I, when I fall 
secretly quietly creeping closer. 
The last weeks are starting heat, 
once the fog quietly rises, 
Up rises. 

Point the sun will rise, 
and illuminates the landscape, with and without 
heated. Today, I am as 
the dragon and the princess in the same 
fancy dress. 

Joensuu remembers something, 
After weeks of joyous rock. 
All it will remember who 
here is gone. 

I'm still in the lily of the valley is looking for 
prince of dreams, 
Always successfully kiss 
simply frog, and 
my carriage into a pumpkin at midnight 
changes again. 
That leaves the two mice out of the evening gown is. 
In memory of leaving one glass slipper princess.

Laakson lilja

Minä huomaan kyllä syksyn
salaa hiljaa hiipivän meitä lähemmäksi.
Viimeistä helle viikkoa aloitellaan,
jälleen usva hiljaa nousee,
ylös kohoaa.

Kohta nousee aurinko,
ja maiseman valaisee, ja ilman
lämmittää. Tänään olen niin kuin
lohikäärme, ja prinsessa samassa
naamiaispuvussa.

Joensuu jotain muistelee,
jälkeen rokkiviikon iloisen.
Kaikki sen muistavat keitä
täällä käynyt on.

Olen yhä se laakson lilja joka etsii
unelmien prinssiä,
Aina onnistun suutelemaan
pelkän sammakon, ja
keskiyöllä vaununi kurpitsaksi
muuttuu taas.
Jäljelle jää kaksi hiirtä poissa juhlapuku on.

Muistoksi jää yksi lasikenkä  prinsessan.

sunnuntai 20. heinäkuuta 2014

Innocence

Innocence breathe discreet 
breaths. I like the surgeon 
operation of the words again. There is a sew-
Traces of sentences closed after finished. 
Must stand on its own two feet, 
after the catch you fix ed. 
It is my gift to put words in launching the ferry, 
that circulates in the world of virtual waves. 

Beliefs, you will learn how make frost 
within the human, what is right, 
what is wrong. It takes a philosopher 
out of today's discussion topic. 
Enough rhymes, me and a mute mime. 
This story is ready to be already.

Viattomuus

Viattomuus hengittää huomaamattomin
hengenvedoin. Minä niin kuin kirurgi
sanoja jälleen operoin. On ommeltava
jäljet lauseiden kiinni valmiiseen jälkeen.
On seistävä omilla jaloillaan,
sen jälkeen , kun sinut kiinni kursitaan.
On lahjani laittaa vesille sanojen lautta,
joka kiertää maailman virtuaaliaaltojen kautta.

Uskomukset, opit tekevät hallaa
sisällä ihmisen, mikä on oikein,
mikä väärin. Siitä filosofi ottaa
esille päivän keskustelun aiheen.
Riittävästi riimejä, minä ja mykkä  miimikko.
Tämä tarina valmis olkoon jo.

July


Wake me gently July, 
brings the beautiful summer days of ardor 
my dreams again. 
So wrote the poet of the text 
friend. 
There is still time to cool the summer, 
the time when the birds leave the nest. 

High on a hill, under the open sky 
the place is lovely's friend. 
The summer trips, 
wild moments, 
longing for the cranes in the sky, 
warble songs. 
Summer Night on the girls 
disciplining your loved ones. 

Somewhere in the night a lonely 
Goblin, the day the beam 
must see. 
Blinded by now, once again. 
In autumn, its fate 
submits dignity; 
not afraid of the dark night. 
Pacific peace in their hearts only 
fraud is revealed.

Heinäkuu


Herätä minut hellästi heinäkuu,
tuo kauniiden kesäpäivien kiihko
uniini jälleen.
Näin kirjoitti runoilija tekstiä
ystävälleen.
Vielä on aikaa viiletä kesän,
aikaa siihen, kun linnut jättävät pesän.

Korkealla kukkulalla, taivasalla
paikka on ystävällä ihanalla.
Kesän retket,
villit hetket,
kaipuun kurjet taivaalla,
lauluja lurittaa.
Kesäyössä tytöt
rakkaimpaansa kurittaa.

Jossain yössä yksinäinen 
menninkäinen, päivänsäteen
nähdä saa.
Sokaistuu nyt jälleen kerran.
Syksyn tullen kohtaloonsa 
arvokkaasti alistuu;
eikä pelkää illan pimeää.
Tyyni rauha sydämessään vain
petokseksi paljastuu.

lauantai 19. heinäkuuta 2014

Siren
Before finally departing, 
please press your lips on my lips 
farewell kiss. 
My body is bent the arc, 
webs, waiting for your hands. 

I am related to the sirens of the sea. 
Now that I got you into my trap, 
it's time to continue all over again, 
I go to the sea to prey on. 
Water is the medicine of beauty, 
sea ​​moisturize my skin, 
I do not ever expire. 

I'll do a new song of the sirens, 
it will play a more glamorous. 
Ships direct to me, 
is the next most reefs 
the most dangerous. I hunt 
the souls of beautiful people. 
Time moves on, 
I dye the horizon 
the calling in purple.

Seireeni

Ennen kuin lopullisesti erotaan,
painathan huulesi huulilleni
jäähyväissuudelmaan.
Vartaloni kaarelle taipuu,
uumalleni käsiäsi odottaen.

Minä olen sukua meren seireenien.
Nyt kun sinut ansaani sain,
on aika taas uudestaan jatkaa,
menen mereen saalistamaan.
Vesi on lääkettä kauneuden,
meri ihoani kosteuttaa,
en vanhene milloinkaan.

Teen uuden laulun seireenien,
se soi entistä lumoavammin.
Luokseni laivat suuntaavat,
on vieressäni karit kaikkein
vaarallisimmat. Minä metsästän
sieluja kauniiden ihmisten.
Aika kulkee kulkuaan,
minä värjään taivaanrannan

kutsuvaan purppuraan.

Anni Domini

Huokailee syksy luonnon kuolemaa,
ovat nämä hellepäivät vain siivuja
päivänsäteen auringosta vuolemaa.
Huuma punaisien huulien,
se kohta lentää mukaan syksy tuulien.
Minun sydämeni se silti lämmin on
synkimmissäkin viimassa syksyn kohtalon.
Yksinäisyyttä se silti sisälläni lyö,
ei löydy mistään sitä rinnalla kulkijaa.
Joka ohitseni ei kiirehdi,
vaan sovittaa askeleensa,
askeliin ja niiden kaiku yhteistä on.
Taas tänään huuleni minä punaiseksi värjään,
ja pyydettäessä nimeni kirjaani kirjoitan.
Niin monta Anni Dominia 
punaisilla huulilla, ja nimikirjaimilla
kruunataan.


Sigh autumn natural death, 
these are the days of just slices of heat 
the day the sun beam slice. 
The thrill of the fathers of red lips, 
it a point to fly, the autumn winds. 
My heart is still warm, it is 
strong wind of the darkest autumn fate. 
Loneliness, it still beats inside me, 
can not find anywhere it alongside a wanderer. 
Who does not rush past me, 
but the fit steps, 
the echo of their steps and the joint is. 
Again today I have my lips red dye, 
and request my name I write in my journal. 
So many Anni Dominia 
red lips, and the name of the letters 

crowned.

http://www.bod.fi/index.php?id=1257&objk_id=1229708

This morning

Came again into the morning, and the inside 
swell after a night of dreams restlessness. 
This morning I rang inside me the blues, 
the melody is playing longing. 
The night in a dream house collapsed on top of the hero, 
there was a feeling of despair, the most severe. 

That's how it is one of the morning comes, 
and the other goes over. 
Day rotation in a circle, as the law 
Time drowsy tokenee. 
Mid-summer is hidden here in my arms 
fiery yet is promised for next week. 

Autumn then quietly sneaks past 
August, when the days of the rotation will be darkened, 
and the black darkness thickens. 
Apples are still waiting for the maturing of the 
I also ripened here. 
Ripened solitude without lap. 
I am the hermit, without a world villages.

Aamu

Taas saapui aamu, ja sisälläni
velloo yön unien jälkeen levottomuus.
Tänä aamuna soi sisälleni blues,
sen melodia soi kaipuutaan.
Yön unessa talo sortui päälle sankarin,
siinä oli epätoivon tunne ankarin.

Sellaista se on yksi aamu tulee,
ja toinen ohi menee.
Päivänkierto ympyrää, sillä lailla
aika tokkuraisesti tokenee.
Keskikesä uinuu tässä sylissäni
hellettä vielä on luvattu ensi viikoksi.

Syksy sitten hiljaa hiipii ohi
elokuun, kun päivänkierto pimenee,
ja hämäryys mustaksi sakenee.
Omenat odottavat vielä kypsymistä,
minä itsekin kypsyn tässä.
Kypsyn yksinäisyyteen ilman syliä.

Olen se erakko, ilman maailman kyliä.

Patajätkä

Patajätkä
Patajätkä

Blogiarkisto