Translate

perjantai 31. tammikuuta 2014

PakokeinoTäytyy löytää pakokeino tästä kaikesta,
mitä me emme kestä.Täytyy olla sellainen
tehoaine, jolla sisältä ihmisen voi
kaikki satuttavat tahraiset muistot pois pestä.
Tätä sisälläni kelaan, rullaan pyöritän,
silti minä en ole se pelkuri joka köyden
autotallin kattoon nyöritän.
Niin hän oli minun kummipoika,
joka teki sen, hirtti itsensä köyteen.
Alle öljyisen kattohirren,
minä olin se joka suremaan jäi kera lesken.
Kaikki elämässäsi jäi sinulta kesken.
Yhdeksäntoista vain, ja tulevaisuus samutettiin.
Armeija edessä, sitä sinä pelkäsit liikaa,
sinua ennen sitä jo liikaa simputettiin.

Pakokeino, paeta tekstien maailmaan.
Hyvä keino, joka toisille sallitaan.
Niin minä Tomppaa kuuntelin,
ja vetoa löin, sanoista syntyvistä.
se oli vuosi 2009,surullien vuosi,
täytyi löytää joku pakokeino, tästä 
elämästä.
http://www.youtube.com/watch?v=K-OsfQshY2Y

Friday


Friday to pull the blanket

over the weekend,

rest is

the mother earth.

He is ready to embrace

the aphrodite love him.

Ilmatar is so beautiful,

he flies, laugh to tears.

Aphrodite's son is the most handsome man in the world,

it already knows the time of birth the mother earth.Big Dipper ride the waves of space,

it passes through the wake of a hundred tabs.

Constellations of the world,

creates a huge brightness.

The tail of my way to visit the residue,

when the sky is reddish,

a sign of pain on his shoulders

to throw the mother earth.

The world is so big inconsolable

Finland are sorry to say so,

already created in below zero temperatures.

Each of us

Each of us is able to injure, 
know how to hurt, to turn the knife in the wound. 
With so much to me in this life I found, 
I lost way too much, you were trying to tie 
I caught yourself the toughest of manila ropes. 
I was your slave as long as the ferryman of the underworld daughter 
my thoughts away from you corrected. 
So much to discover, much more 
multi-owns the other wants. Difficult it is to forget 
if too deep wounds inside gets. 
It takes too long scars on the increase, 
to turn his thoughts to beautiful thoughts 
the horizon. There is still too much of the trip, 
forced only to have to try to continue until the 
my scars are strong enough in front of me 
new doors which open up the call handles.

Jokainen meistä

Jokainen meistä osaa haavoittaa,
osaa satuttaa, kääntää haavassa veistä.
Niin paljon minä tässä elämässä löysin,
aivan liikaa kadotin, yritit sitoa
minua itseesi kiinni tiukin manillaköysin.
Olin orjasi niin kauan kunnes tuonenlautturintytär
ajatukseni sinusta pois korjasi.
Niin paljon voi löytää, paljon enemmän
moni omistaa toisen haluaa. Vaikeaa on unohtaa,
jos liian syvät haavat sisällensä saa.
Vaatii liian kauan aikaa arvet niihin kasvattaa,
kääntää ajatuksensa kauniisiin ajatuksiin
horisontin taa. Vielä on liian paljon matkaa,
pakko vain on yrittää jatkaa, kunnes
arpeni on tarpeeksi vahvat edessäni

uudet ovet joissa avaamaan kutsuvat kahvat.

torstai 30. tammikuuta 2014

Coarse cultureThe crowd listening to the ice ,
through the masses of spring reverb
I hear the vocalizations of birds, the sun
change alone .
The road is open to a new tomorrow ,
I write rhymes , I state
a new creation.
We would need a gentleman, even if the
angular, who knows what
refers to a living woman.
Tight taxi was a woman, not afraid
even a knife in a man driven shoe
Gas Pistol tickling only
her slender fingers ,
where the sense of danger crept
his heels .
He currently writes poems ,
still gets nightmares at night
to sit behind the wheel of a taxi .
No more cold, freeze his fingers,
those wild fingers on the keys
Rhymes wrap .
Poems of grievances , the evils of stone .
Ring Racks Joensuu, we
gather Sointula ,
collective thoughts to share.
My grip is very thin now lives.
A means exhaust the chorus with
Birch singing talents.
Even then transferred to the idea of ​​Sointula .
Coarse culture, a new opportunity ,
what about the kids I teach writing
the most beautiful poem .

Karkeaa kulttuuria

Väkijoukkoon kuuntelemaan jään,
läpi ihmismassojen kevään kaiun
kuulen ääntelyssä tiaisten, auringossa
muutoksen nään.
Tie on auki uuteen huomiseen,
minä riimit kirjoitan, tilaa teen 
uuden luomiseen.
Tarvittaisiin herrasmies, vaikka
rujonlainen, joka tietäisi mitä
tarkoittaa eläväinen nainen.
Tiukka oli taksinainen, ei pelännyt
edesmiestä puukko saappassaan.
Kaasupistooli kutitteli vain 
hänen siroja sormiaan,
silloin kuin vaarantunne hiipi
hänen kantapäillään.
Nykyisin hän kirjoittaa runojaan,
vielä öisin painajaisunessa joutuu
taksinratin taakse istumaan.
Ei enää pakkasessa jäädytä sormiaan,
ne sormet näppäimillä villeinä
riimejänsä rivittää.
Runoissansa epäkohtia, pahuutta kivittää. 
Kehäraakit Joensuussa me
kokoonnumme Sointulaan,
yhteisiä ajatuksiamme jakamaan.
Kovin on ohut otteeni nykyisin elämään.
Kertosäettä Pakokeinon kanssa
Koivussa laulamaan jään.
Silloinkin ajatuksen siirtyvät Sointulaan.
Karkeaa kulttuuria, uutta tilaisuutta,
lapsille opetan mitenkä kirjoitan
runon kauneimman.

The walls areDifferent kinds of walls, prisons are 
in power for the build. 
Hearts without the floor, 
in this moment rests in my arms 
frost of March. winter prison 
build up inside me, I'm in my cell 
in the middle of the cold weather. 
The man on the street to stop me 
would like to buy sex, offers 
me a hundred bucks. 
I look at him angrily, then 
running away from the scene in a hurry. 
I have inside me build my own walls, 
its own hiding place for your strong prison. 
I have dreams of a cross, 
tired of dreams, 
I do not need, crotch thinking now. 
I have a relationship without the right, 
I do not want to increase the prison of loneliness. 
I do not want to build Sulamith the bars.

SeiniäErilaisia seiniä, vankiloita joita
vallankahvassa olevat rakentavat.
Sydämiä ilman puheenvuoroa,
tässä hetkessä lepää sylissäni
routainen maa. Vankilaa talvi
sisälleni rakentaa, olen sellissäni
keskellä pakkasten.
Mies kadulla minut pysäyttää
tahtoisi ostaa seksiä, tarjoaa 
minulle satasen.
Katson häntä vihaisesti, sitten 
kiireellä paikalta pakenen.
Minä sisälleni omia seiniä rakennan,
sen oman piilopaikan oman vahvan vankilan.
Olen haaveista poikki,
unelmista väsynyt,
en kaipaa miesten aivottomuutta,
en jalkovälillä ajattelemista nyt.
Olen oikeaa parisuhdetta vailla,
en tahdo yksinäisyydestä vankilaa kasvattaa.
En tahdo Sulamithille kaltereita rakentaa.

tiistai 28. tammikuuta 2014

I want toMany unnecessary and someone's life 
an inviting encountered. 
Undercurrents see the welcoming light. 
I like daddy-longlegs, or spider 
the coalfish weaves along the house. 
I miss that same magic to life, 
I miss the love, happiness and time. 
I miss my gaze twinkling stars, 
I want to arrive at your destination, I do not off the starter. 
I want, I want, please contact me 
you need to play, to the serious, 
a couple of us who are bound. 
Together will increase as the old mountain ashes.

Minä haluan

Monta turhaa syliä elämässä
kutsuvana kohdataan.
Vastarannalta näen kutsuvaa valoa.
Olen niin kuin lukki, tai hämähäkki
joka seittiään kutoo pitkin taloa.
Kaipaan sitä samaa elämäntaikaa,
kaipaan rakkautta, sekä onnenaikaa.
Katseeseen kaipaan tuikkivia tähtiä,
tahdon olla perille saapuja, en pois lähtijä.
Minä haluan, niin minä haluan, ota minut
sinun leikkeihin, niihin totisiin,
jotka meidät pariksi sitovat.

Yhteen kasvattavat niin kuin vanhat pihlajat.

Un pezzo di storia

 Inutile fare in fretta adesso, ottiene tutte le riunioni del 
aspetta, è una coincidenza che a volte i bastoni 
lato chiuso della vita. Riunioni di questa settimana 
Non deve andare senza di me, a volte ancora essere trovato. 
Stars uscire, e la nuova luce, 
penna è usata per trovare la spada. 
Ora l'ex mai ritorno, 
Persone Carelia piangere di nascosto, un grande nonno 
una volta tenuto armeria dello Zar. richiamato 
crogiolo del mantice che soffia in Sicilia nel segreto. 
Sicilia può essere le parole di una tarantola nella mia anima a ballare. 
La rivoluzione è fuggito in Finlandia, mentre 
sale strofinato vecchie ferite, 
i ricordi di apertura di ieri è aperto.

Часть истории

 Само торопиться сейчас, получает на всех заседаниях 
ожидать, что это совпадение, что иногда палочки 
закрытая сторона жизни. Встречи на этой неделе 
не должны оставаться без меня, иногда все еще можно найти. 
Звезды выходят, и новый свет, 
Перо используется для нахождения меч. 
Время бывший никогда не вернуться, 
Карельский народ плачет тайно, большой дедушка 
когда-то был склад оружия царя. Вспомнил 
тигель из мехов, дующих в Сицилии в тайне. 
Сицилия может быть слова тарантула в моей душе танцевать. 
Революция он бежал в Финляндию, в то время как 
соль втирают в старых ран, 
воспоминания открытого вчерашнего открыт.

A piece of history

Needless to hurry up now, gets all the meetings of the 
expect, it is a coincidence that sometimes sticks 
closed side of life. This week's meetings 
must not go without me, sometimes still be found. 
Stars go out, and the new light, 
pen is used for finding the sword. 
Time the former never return, 
Karelian people crying secretly, a large Grandpa 
once held the Tsar's armory. recalled 
crucible of the bellows blowing in Sicily in secret. 
Sicily may be the words of a tarantula in my soul to dance. 
The revolution he fled to Finland, while 
salt rubbed into old wounds, 
the memories of yesterday's open is opened.

Pala historiaa

Turha pitää kiirettä nyt saa kaikki kokoukset
odottaa, se on sattuma joka joskus tarttuu
kiinni elämänlaitaan. Tällä viikolla kokoukset
saa sujua ilman minua, joskus vielä tavataan.
Tähdet sammuvat, ja uudet syttyvät,
kynä soimaa kuinka miekkaa käytetään.
Aika entinen ei koskaan enää palaa,
Karjalainen kansa itkee salaa, isoukkini
aikoinaan piti Tsaarin asepajaa. Muisteli
ahjoon palkeiden puhaltaessa Sisiliaa salaa.
Sisilia sielussani saa sanat tarantellaa tanssimaan.
Vallankumousta pakeni hän Suomeen ,taas

vanhoihin haavoihin suolaa hierotaan,
kun muistot eilisen auki avataan.

Rhymes

I found a nest in the middle of clouds, 
it is full of hazy utopia. 
It brings to me in the middle of the winter, the heat of the summer. 
Can you show me where to find the 
the way of love, so the body will build there again. 
I write these words doomed, or blessed stories. 
Rhymes in the middle of winter, bridge, point to break down out of the stall. 
My sorrow position lightly, but the love of it 
should my legs in the air, as the wings to fly.

Riimittelen

Minä löysin pilvien keskeltä pesän,
se on utuinen täynnä utopiaa.
Se tuo luokseni talven keskelle, lämmönkesän.
Näytätkö minulle mistä löytää
tien rakkauteen, niin pesäni sinne rakennan uudelleen.
Kirjoitan näitä tuomittuja sanoja, tai siunattuja tarinoita.
Riimittelen keskellä talvensillan, kohta murtuvan, pois taittuvan.
Kannan suruani kevyesti, mutta rakkaus se

saisi jalkani ilmassa, kuin siivillä lentämään.

FeverDo you see the same friend, 
so many times we are 
sat next to each other, 
shared our thoughts. 
Do you see a reaper behind me, 
it is my father's character, and it 
walking by my side 
Fever throat constrict, 
I inhaled without the pain gets. 
Prince of Darkness ride next to me. 
Either the time to nail the coffin shut, 
someone in front of me beginning of the end in sight? 
I lost out in the love 
which is the beacon of a happy man. 
The sun rises, falls again, 
until the fever in my throat constrict too much.

Kuume

Näetkö saman ystäväni,
niin monet kerrat ollaan
vierekkäin istuttu,
jaettu ajatuksiamme.
Näetkö viikatemiehen kannoillani,
sillä on isäni hahmo, ja se
viihtyy rinnallani
Kuume kurkkuani kuristaa,
en hengitetyksi ilman kipua saa.
Pimeydenruhtinas vierelläni ratsastaa.
Joko aika naulaa arkkuani kiinni,
joku lopunalku edessäni häämöttää?
Hukkasin pois jo sen rakkauden,
joka on johtotähti onnellisen ihmisen.
Aurinko nousee, laskee taas,

kunnes kuume kurkussani liikaa kuristaa.

Moon Bridge along theMoon Bridge along, hand in hand to carry. 
Viivi and Wagner were, you were a bank, 
I silk slippers. 

Suffer rubbed together, 
pigtails tied silk ribbons. 

The moon shone upon the water, 
which took the front, 
it has not told me, 
it was censored. 

Life is just that; 
the diversity needed. 
A pig and a woman, 
a couple of strange sort of. 

Often happiness does not last, 
it can not be washed clean. 
Of dirt sticks, 
age we gain. 
Viivi and Wagner in the form of a pair of strange, 
pig and a woman.


http://www.viivijawagner.net/

sunnuntai 26. tammikuuta 2014

Suomi vastaan Afrikka

Näen suuret silmät tummista kasvoista
ulos pullistuneet, niiden ympärillä
lentävät vain levottomat kärpäset.
Äitimaan rinnoilla itkevät lapset
aliravitut, Afrikka siellä jäljellä
onko ainoastaan ihmisyydestä sirpaleet?

Houkuta minua ei maine, ei kuuluisuus.
Kaipausta sisälleni kasvattaa vain uusitilaisuus.
Valkoinen on väri Suomen talvien,
sinivalkoinen väri lipun sen , mikä 
tuulessa liehuu vapautta hulmuten.
Kaarisillan kauneimman runossaan rakensi 
kirjailija, sitä runoa niin paljon rakastan.
Haaveissani maailma ilman nälkää ,rajoja
joskus on, keinuu rauha, sekä rakkaus
vain kehdossa runoilijan.

Finland and Africa

I see a dark face with big eyes 
bulging out, around the 
flying a restless flies. 
Breast of Mother Earth's children cry 
malnourished, Africa will remain 
if only fragments of humanity? 

Tempt me no fame, no celebrity. 
Longing inside me to grow just a new opportunity. 
White is the color of Finnish winters, 
blue and white colors of the flag, which 
flies fluttering in the breeze of freedom. 
The arch of the bridge was built by the most beautiful poem 
the author, the poem so much love. 
I dream of a world without hunger, the limits of 
sometimes it is, swaying peace, and love 
only the cradle of the poet.

lauantai 25. tammikuuta 2014

A woman's thoughtsWomanhood are my eyes 
created to see. 
I'd like my eyes 
head to manhood concentrated. 
The feeling around the 
Always rotate the world gets. 
My heart beats in color, 
you are longing for. 
I hide inside me, 
the idea in need of. 

You are inside of it HUMIKO SAN, 
I have the Japanese cherry blossom. 
I hid you in my stories. 
Thoughts of a woman, not 
me to see womanhood 
all for sight. 
It's not the money, which is surrounded 
the wheels of my world gets. 
It is that feeling as love 
they say. the lights to each other swear.

http://www.youtube.com/watch?v=rhFa2RwACeA

A beautiful dream

You can not prevent any, 
when you daydream about you alone. 
Through the snow and ice, spring, 
as well as the summer growing inside of me again. 
A beautiful dream from afar, 
the joy of feeling in the heart, 
it can not be washed off. 
Always by my side, he oversees: 
angel star garden. 
The silence whispers words 
love, or a great bitterness. 
Not all good fortune never the light of day 
not last very long.

Kaunisuni

Estää ei voi yksikään,
kun valveunta sinusta nään.
Läpi lumen, ja jään, kevään,
sekä kesän sisälläni kasvaa taas.
Kaunisuni kaukomailta,
riemuntunne sydämessä,
sitä ei voi pois pestä.
Vierelläni aina valvoo hän:
enkelitähtipuutarhan.
Hiljaisuus kuiskaa sanoja
rakkaudesta, tai suuresta katkeruudesta.
Ei kaikki onni koskaan päivänvaloa

kovin kauan kestä.

Natural ChildThe night always by my side monitors, 
the nation of my flight 
a moment in the darkness worships. 
The power of words, it is the gift of the stars? 
I can feel the power inside of me 
it grows, gathers his powers, 
until the spring willows burst into bloom. 
I give life a new opportunity, 
I see your heart, I hear the humility of 
tones up the stroller. 
See how the stars of heaven to shine in my eyes. 

See how fragile flower 
Spring broke out again arise, grow, sprout. 
It's like a young lady who 
woman increases, the flower gradually break out. 
Again, my heart more than the storm passes, 
will have a new birth of spring, sometimes again. 
Lucky Children carry within it 
a new power must be increased. 
I am the child of nature who never adapt 
not the world of adults.

Luonnonlapsi

Yö aina vierelläni valvoo,
kansakunta sanojeni lentoa
hetken pimeydessä palvoo.
Sanojenvirta se on lahja tähtien?
Tunnen voiman sisälläni
se kasvaa, kerää voimiaan,
kunnes keväänpajut puhkeavat kukkimaan.
Annan elämälle uuden tilaisuuden,
näen sydämellä, kuulen nöyryydellä
äänet ajanrattaiden.
Katso kuinka taivaantähdet voi silmistäni loistaa.

Katso kuinka kukkahaurain
kevään puhjetessa taas syntyy, kasvaa, versoaa.
Se on niin kuin nuori neito, joka
naiseksi kasvaa, kukkaan pikkuhiljaa puhkeaa.
Taas sydämeni yli myrsky kulkee,
saa uuden kevään joskus uudestaan syntymään.
Onnenlasta kannan sisälläni, se
uutta voimaa saa kasvattaa.
Olen se luonnonlapsi joka koskaan sopeudu

ei maailmaan aikuisten.

Early life on my skinEarly life on my skin even though it screams more 
the average age of storms hitting the ship's bulwarks over. 
So longing is a lonely woman's lap. 
I miss the heavenly treasure to discover. 
Standing next to a ringing anthems of heaven covers 
comforting songs of the space, as well as people. 
Tonight mixed choir of angels in my dream 
I wake, I feel great resource to feel 
longing and regret. 
I miss my friends at my side strong. 
Give life a new opportunity that will carry 
far away from us tomorrow. Now I see the brightly 
heart, all the way up to me boomerang 
will return again. Moment by my side to all 
remove the darkness, for I have the power of miraculous. 
Friendship, loneliness, and side by side they 
rise to rebel against the middle of the winter with a cold.

Nuoruus ihollani

Nuoruus ihollani se huutaa yhä vaikka
keski-iänmyrskyt lyövät laivanpartaideni yli.
Niin kaipaava on yksinäinen naisen syli.
Aarretta taivaallista kaipaan löydettäväksi.
Vieressäni soivat taivaankannet hymnit
lohduttavin lauluin avaruuden, sekä ihmisten.
Tänä yönä enkeleiden sekakuoro unestani
 minut herättää, tunnen suurta varantuntua,
kaihoa sekä ikävää.
Rinnalleni kaipaan vahvaa ystävää.
Anna elämälle uusi tilaisuus, joka kantaa
meidät kauas huomiseen. Nyt näen kirkkaasti
sydämellä, kaikki bumerangin lailla luokseni
palaa uudelleen. Hetki vierelläni voi kaiken
pimeyden poistaa, sillä minulla on voimaihmeellinen.
Ystävyys, sekä yksinäisyys rintarinnan ne

nousevat kapinoimaan keskellä talven huurteisen.

perjantai 24. tammikuuta 2014

WordsAt last I have found my 
promised my loved ones 
more searching I do not, I stay here. 
To the time of the last 
until the end of my trip I do, I get to 
extinguishing star, the darkness of space. 
My body is home to a wicked witch 
it wants to hear stories and each of them 
write-up. 
The words the pain inside me just get it out of typing. 
Not the words of a way to frost, frost 
I often just look forward to the stories, 
that night on my lips to give away. 
My dreams are big, wide world currency.

Sanat

Viimein olen maani löytänyt
rakkailleni luvannut
enää etsi en, tänne jään.
Siihen hetkeen viimeiseen
kunnes matkaani pään teen, kuljen
sammuvaan tähteen, avaruuden pimeyteen.
Minun ruumiissani asuu paha noita
se kuulee tarinoita ja tahtoo niistä jokaisen
ylös kirjoittaa.
Sanat tuska sisältäni se pois vain pääsee kirjoittamalla.
Ei sanoja tapa routa, halla
Minä usein vain odotan tarinoita,
joita yö huulilleni lahjoittaa.

Uneni ne ovat suuren maailman valuuttaa.

My my fire.Only fairies, angels can fly. 
Time might be able to grow wings on my back. 
Dream about, but, excelling in utopia airship 
bearing. March of fairy tales part of me 
poems lull. Gives a trip to 
Mist creates many of the fairies, gnomes of the world. 
Fools are wasting expensive day for sleeping. 
Who Fairies brilliant sunlight to turn off? 
It's a gnome, stubborn, aches all 
the beauty off. It is my my fire 
ailing fairy lights, in the middle of january 
fading glow of the evening sun. 
The darkness of fairy tales may be a woman in rock.

Minun liekkini

Vain keijut, enkelit osaavat lentää.
Aika ehkä selkääni siivet osaa kasvattaa.
Haaveillaan vaan, noustaan utopianilmalaivaan
kantavaan. Satujenmaa minua osaa
runoissani tuudittaa. Antaa matkaa niin
monta utuista keijujen luo, menninkäistenmaailmaan.
Tyhmät kalliit päivänsä tuhlaavat nukkumiseen.
Kuka keijukaisen loistavan auringonvalon sammuttaa?
Se on menninkäinen, itsepäinen, särkee kaiken
kauneuden päältä maan. Minun liekkini se on
kituva keijunvalo, keskellä tammikuun
sammuva ilta-auringonkajo.

Pimeys saa naista satujenmaassa keinuttaa.

HeartbrokenNext to me passing my soul position, 
it has her arms in my 
strong wings, which are sometimes 
the storm broke loose in the throes of the shoulder bones. 
The heel of the evil lurks, 
to tighten their stride, wants me to achieve. 
Black Angel carrying stones 
a record of huge, it you 
your name will she writes. 
For you are dead to me about 
Until the day when you broke my soul. 
I'll never not want you to see 
I do not hear your voice. I do not listen to your heart. 

Surun murtama

Vierelläni kulkee sielunkantajani,
sillä on sylissään myös minun
vahvat siipeni, jotka joskus
myrskynkourissa lavoistani irtosi.
Kantapäilläni paha vaanii,
kiristää askeliaan, tahtoo minut saavuttaa.
Mustaenkeli kantaa kivistä
kirjaa valtavaa, siihen sinun
nimesi tahtoo hän kirjoittaa.
Sillä olet minulle kuollut siitä
päivästä asti, kun särjit sieluni.
En koskaan enää halua sinua nähdä,
en kuulla ääntäsi. En kuunnella sydäntäsi.


@ tanninen satu

The small fairyPeople with includes a good heart, 
they always came together into large groups 
follow each other. They spoke thoughtfully, 
never talked about each other. 
Set the ear leaves the exact 
willingness to listen, to hear their friends 
recent news. 
Weighed heard things take note, 
to discover the right time for remembering 
the folds of the right brain. 
They were a group of empathetic, always supportive, 
and to comfort the people that need it. 
So different ages, different backgrounds of people 
all of them had one thing only 
just right good, empathetic heart. 

torstai 23. tammikuuta 2014

Tunne-elämän amputaatio

Nyt on suoritettava tunne-elämän amputaatio.
Kuuntelen Heljää helisyttämässä tiukuja.
Sisälläni tyhjyys yrittää löytää rumpukalvojenääntä,
kuuntelen valkoista kohinaa avaruuden avoimen ikkunan alla.
Missä on sisäinen tasapainoni, nuoralla tanssijaa
huominen taas malttamattomana odottaa.


@ tanninen satuFinland


Landet var en syndare sång, 
dröm om en storskalig fritt 
höglandet i sädesfält. 
Fåror klagade såningsmannen 
Avsaknaden av migrän 
beordrades att aloevera extrakt. 
Rural mäktade, 
Eu göda utlandet. 
Elovena flickor massor av smink 
bort från fälten. Kor 
anslutna till rörledningar, 
reser mask tank. 
Bonde söker en brud, 
Det är en modern underhållning. 
Fundera på om landet kommer att ge 
förlåt oss, det 
att vi förkastar fälten 
träda.

Turn on the light to the lighthouseYou carry around with me, 
you're like the tide, 
between consolation, from my burdens. 
From a distance I hear the laughter, 
I want it with my own ears caress. 
For some echoes the tone that, 
long ago lost 
song brings, spring brooks 
gurgle of the music creates. 

Never has anyone else 
have not kissed my soul 
with such passion, such as the 
you always do. 
Turn on the light lighthouse 
my ideas to get around in the dark 
sea ​​cage. 
My boat is called 
Shipwreck, my thoughts 
chained in a cage. 
When spring arrives, the cage door is opened.

Sytytä valo majakkaanSinua kannan mukanani,
olet niin kuin vuorovesi,
välillä lohtuni, välillä taakkani.
Kaukaa kuulen nauruasi,
tahdon sitä omin korvin hyväillä.
Jostain kaikuu sävel tuo,
kauan sitten kadotettu
laulu tuo, kevätpurojen
lorina sen musiikiksi luo.

Milloinkaan ei kukaan toinen
ole suudellut sieluani
niin kiihkeästi, niin kuin
sinä aina teet.
Sytytä valo majakkaan,
ajatukseni kiertää pimeällä
merellä kehää.
Laivani on nimeltään
Haaksirikko, ajatukseni
häkkiin kahlitaan.

Silloin kun kevät saapuu, häkkini avataan.

keskiviikko 22. tammikuuta 2014

YOU AND I
You're a man in my eyes 
the soot handsome silver willow. 
So you've grown in my eyes 
tall handsome. 
And the thick wavy 
hair, they are so anxious to 
I would like to embed my fingers. 
In my dreams I stumble black silky 
seem like a thick dark hair. 
Your voice in my ear is a beautiful melodious sound of the flute. 
The love you have inside of me as 
summer sun after the rain. 
It will dry up, and heated. 
I will love you through the decades, 
it carries the feeling of youth to mature 
at the time of old age. 
You're the one who spring 
you will get a strong flow of the brook. 
I want to listen to your voice, 
as long as the hearing is in order. 
Still, we have the two Mandarin Duck 
flying in different directions. 
The highest in the world I am afraid that we do not 
Never again will meet you and me.

Words spring rains between
Words spring rains between 
refreshing phrases of love. 
The words of the people the people's life. 
Man so casual, needs 
your poem, comfort, 
objections to the lost of life at sea. 
The most expensive thanks to a friend, 
it thinks of me as 
beautifully. 
I am the spring willow tree, 
flowering shoots branch. 
I miss it for a second willow 
to grow in my side. 
I love you, aries man 
Clearance in the spring. 
Spring after spring, 
love does not die, 
it rattles clear 
in the spring sunshine inside.

Fairy Tale Poem
Today, inside a small flame of longing 
a little bit of longing makes noise. 
My heart is like a wild coil, 
the thermally flips through my mind? 
Then maybe I would like to be 
the wild free duck, sit in flocks 
with moonlight. 
Cloud mattresses is to hear 
the top of it quietly sitting, smiling. 
A children's fairytale way, sometimes 
the world is weird and unpredictable. 
I miss there as those 
nights of my childhood fairy tale seemingly permanent. 
Is a country in one of the children, 
there Hannu and Gretel 
love enough to be attracted. 
I love it in my life 
Hannu, it is Kerttus part. 
Some of the real life, 
a fairy tale by law to change.

Vänskap

Rivande kärlek, vänskap 
bygga upp inom mig. 
De drömmer om i går är spegeln 
spegla comin morgon, i morgon. 
Vänskap tills stiftet världen, 
Jag saknar det fruktansvärt rätt. 
Den natten vaknar jag ur min dröm i mitten av strömmen, 
en låt med en vän, precis innanför konsolen. 
Så mycket jag uppskattar vänskap, 
och det mycket goda skäl. 
Som bollplank tillbaka till livet, är den ansvarig för, 
om du någonsin gör något tillräckligt bra. 
Du kan sedan klippa skörden av kärlek, 
att torka ut, ibland är de bittra tårar. 
Inom oss, kan vi vara så 
örnarna gratis, men torra ovanför dalen. 
Starka bärande vingar lätt toppad med gyllene drömmar.

My cup is full

 My heart meets desolation, as the abode is full. 
I look at the skyline. The sun has already risen high and no longer have, hurry anywhere. My mind is calm, even if the wait is over for the moment. 
I think about my life and think back to times past. 
Have not I been waiting all my life? 
Did not then, and then wished for nothing? 
And, do not come all that I've been waiting for? 
So many left to me an invitation to be ignored. 
I play more with my brother, but my heart is no longer play along. I look forward to Him. He has promised to come again. 
I do not believe, however, that he shall never arrive. 
I see people make haste over. I do not run up, and I close my soul. Nor do I cry, even when figuratively nails trodden. 
I'm no longer ashamed to be a woman, I do not friend anyone.

Maljani on täynnä

Sydämeni täyttää autius, sillä majani on täynnä.
Katselen taivaanrantaa. Aurinko on jo noussut korkealle eikä minulla enää ole    kiirettä minnekään. Mieleni on tyyni, vaikka odotuksen hetki ohi jo on . 
Ajattelen kulunutta elämääni ja muistelen menneitä aikoja.
Enkö ole koko elämäni odottanut?
Enkö silloin ja silloin toivonut aivan turhaan? 
Ja eivätkö kaikki ole tulleet, joita olen odottanut?
Niin moni jätti luokseni kutsun huomioimatta.
Leikin yhä veljeni kanssa, vaan sydämeni ei enää ole leikissä mukana. Odotan Häntä. Hän on kerran luvannut tulla.
En kuitenkaan usko, että hän saapuu enää milloinkaan.
Näen ihmisten kiiruhtavan ohi. En juokse sisään, enkä sulje sieluani. En liioin itke silloinkaan, kun kuvainnollisesti kynsilleni tallataan.
En häpeä olla enää nainen, en ystävä kenenkään.

Friendship

Rending love, friendship 
build up inside me. 
The dreams of yesterday are the looking glass 
mirror comin morning, tomorrow. 
Friendship until the pin world, 
I miss it terribly right. 
The night I wake from my dream in mid-stream, 
a song with a friend, just inside console. 
So much I appreciate the friendship, 
and the very good reason. 
As a sounding board back to life, it is responsible for, 
if you ever do any good enough. 
You can then cut the harvest of love, 
to dry out, sometimes they are bitter tears. 
Within us, we can be as 
the eagles free, but dry above the valley. 
Strong load-bearing wings lightly topped with golden dreams.

Ystävyyttä maailmantappiin asti.

Rakkautta raastavaa, ystävyys
sisälleni rakentaa.
Unelmat eilisen, on kuvastin
peili koittavan aamun, huomisen.
Ystävyyttä maailmantappiin asti,
sitä ikävöin aivan kauheasti.
Yö minut unestani kesken kaiken herättää,
laulu ystävän, vain sisälläni lohduttaa.
Niin paljon arvostan, ystävyyttä,
eikä aivan syyttä.
Niin kaikupohja elämän se takaisin vastaa,
jos joskus jollekin tarpeeksi hyvää teet.
Voit sen jälkeen leikata rakkauden satoa,
kuivata pois joskus ne katkerat kyyneleet.
Sisällämme voimme olla niin kuin
kotkat vapaat, yllä laakson poutaisen.

Siivet vahvat kevyesti kantavat, päällä unelmien kultaisten.

tiistai 21. tammikuuta 2014

Broken surfaceThe water membrane stone fly 
drops. 
Traces of yesterday, 
may be the same circles, 
to get us rolling. 
Like a stone broke 
film of water, 
so you broke me 
to break up the pieces. 

I'm here today, 
pieces 
poetry 
to put myself together fiddled.

sunnuntai 19. tammikuuta 2014

Tammikuun hetki

Eräänä tammikuun hetkenä
pakkasen naulatessa
jäänauloja talvenarkkuun.
Jää rannankaislikossa
narisuttaa leukojaan,
puree lautaisen laiturin pintaa.
Silloin minussa suru synnyttää
luovuutta ja kylmä
puukottaa rintaa.
Minä kirjoitan tuskaisia oodeja
tammikuulle, pakkaselle,
ja jäätyneelle nimensuulle.

Tedious.

I'd like to feel the same sense of the 
flying eagle knows when its wings 
strong load-bearing. 
I have a big miss my friend 
a man whose musical compositions, songs 
inside the everyday life of the joy of giving. 
I am I, and an important friend is you. 
All the words in the world at large 
Today the air flying grains. 
It is friendly as great feeling, 
its an eagle flying above the valley. 
I wake up this morning, I feel 
Inside the great nasty, 
from a friend, and philosophy. 
Words, voice, I miss so much. 
The world is here and now longing echo 
that is ringing in my ears in a deep sleep.

Ikävä

Tahtoisin tuntea sen saman tunteen minkä
kotka tuntee lentäessään, kun sen siivet
vahvoina kantavat.
Minulla on suuri ikävä ystävääni
miestä jonka sävellykset , laulut
sisälläni arkipäivään iloa antavat.
Minä olen minä, ja ystävä tärkeä olet sinä.
Kaikki maailman karkuteillä olevat sanat
tänään ilmassa lentävät jyväsinä.
Ystävyys se on yhtä suurta tunnetta,
sen kotkan laakson yllä lentävän.
Minä tähän aamuun herään, tunnen
sisälläni sen suuren ikävän,
välillä ystävän, ja filosofian.
Sanojansa, ääntänsä liikaa kaipaan niin.
Maailma on tässä, ja nyt ikäväni kaikua

joka korvissani soi näännyksiin.

Tell me about loveTell me about love 
next to ice, 
not support me, 
a comforting shoulder. 
Pass by my side, 
Do not run ahead, 
take me there 
peace harmony's. 

Not me lighthouse 
in the dark, 
after a storm at sea. 
Port, the ship's 
to arrive, 
the homesick 
surprise. 
I rock you 
when 
the support you need. 
I have a home for your soul, 
the endlessly rambling.

lauantai 18. tammikuuta 2014

MASARADIO OUTOKUMPU

Itkevä supersankari


Olen itkevä supersankari,
joka kyynelillään Jukka-palmua
kastelee. Sankarin trikoista,
tänään silmukat pakenee,
tammikuuta kohti
päivät almanakassa lentelee.
Minä en tänään kai
mitään mainittavaa tee.

Tiina kaunotar linssin takana
kauniisti hymyilee.
Matias Masa-radiota jaksaa
pyörittää, Sari luistimiaan
kiinni nyörittää.
Karoliina, ja kamera ne on
aina parina.
Kaksosilla aina kova kiista,
sekä narina.
Supersankari voi olla äiti viitassaan,
runojansa hän kirjoittaa.
Monet sanat näyttöruudulle,
aivoistansa irrottaa.

TÄMÄ on vanha runoni, mutta päätin mainostaa Masaradiota


When it comes to the moment

We're too old dogs 
to learn new tricks. 
Old bones are in the throes of a storm force. 
January Ice Pearl thread 
a string of pearls by winter soil frost build up. 
Frost is just a habit 
cheek in desperate need to tweak. 
I can hear at night in winter icy bridges 
outdoor passion to build. 
January is packed with the full moon, 
the freshness of the brain receives twilight 
gray to gradually give up. 
White noise in the radio 
some may call the station. 
Dreams come true when they carry me again? 
When it comes to the moment that the mornings 
the joy of giving, and in the evenings strong women carry?

Milloin tulee se hetki

Me ollaan liian vanhoja koiria
oppimaan uusia temppuja.
Vanhoja luitani myrskyn kourissa pakottaa.
Tammikuu jäähelmiä pujottaa
helminauhaan, jota talvi roudasta rakentaa.
Pakkanen se vain vanhasta tottumuksesta
poskestani kipeästi nipistää.
Kuulen kuinka talvi öisin jäisiä siltoja
ulkona kiihkeästi rakentaa.
Tammikuu se on täysikuuta tulvillaan,
raikkautta joka aivot saa hämärän
hyssystä pikkuhiljaa luopumaan.
Valkoista kohinaa radio Euroopan
asemalta jostain soittaa saa.
Unelmat milloin, ne taas minua kantavat?
Milloin tulee se hetki, että aamut

iloa antavat, ja illat vahvaa naista kantavat?

Patajätkä

Patajätkä
Patajätkä

Blogiarkisto