Translate

maanantai 30. marraskuuta 2015

I write


November nail the cruellest,
the woman's neck scratches again.
I am trapped in the middle of the darkness,
this sentiment name I do not know how to give.
Memories somewhere in the summer of refuge.
From words to boil porridge mixed,
they are an echo of something,
I got it from the catch.

Echoes of love,
yesterday the energy of life.
I write the mantra black
much Advisory, for tomorrow
darkness-supporting.
For me, this world
not much to give,
my heart carries in it
crying wood, old rot rowan.

My heart whispers the words into the air,
you were not with me only
wind transient contact with the hair.
You were soft, like a white, airy
meadow wool. I walk the boardwalks spouses
along, and I cry in pain.
Oh, mother earth, I'm one of you
daughters, one without a descendant of the maiden.
Karelian writer.


lauantai 28. marraskuuta 2015

Tahtoisin jo luovuttaaTahtoisin jo luovuttaa,
silti veden pinnalle minä nostan pään.
Noiden vanhojen muistojen alle
hetkeksi vangiksi jään.
Muistojen meri hetken myrskyää,
en toiselle rannalle
sen tyrskyjen läpi pieneen hetkeen nään.
Tunnen vain suurta kaipuuta,
ja uuvuttavaa ikävää.

Elettyä elämää, runoni riimit
värittää. Minä lauluun liitän kaipuun
sävelen, kun muistojeni polkua
vuosikymmenien taakse kävelen.

Tänään olen muistoistani vapaa,
kuin taivaan lintu olla voi.
Ajatukseni vapaana lentää saa,
taivaan rannan taa tahtoisin hetken
kurkistaa.
Elämä on vapaata tuskaa,
jota tuuli villinä rakkautena
ylhäällä pilvissä kuljettaa.

Aamu harsolla jo peittää
heräävän maailman.
Yhä tänään rakkaudesta laulua
kirjoitan. Soi siinä sävel elämän,
ja äänet murhe näytelmän.
Jo aamuun uuteen askeleeni käy,
päivän kirkkauteen pilviverhon
takaa ei hetkeen ehkä kirkkautta näy.


I would like to already disclosed


I would like to already give up,
still surface of the water I will raise my head.
Less than those of old memories
a moment captured by the ice.
Memories of a storm at sea,
I'm the other side
surf through the small moment other.
I feel just great longing,
exhausting and disappointing.

Lived life, my poem rhymes
color. I link my song of longing
a melody when my memories path
I walk through the decades.

Today I am free of memories,
as a bird can be.
My thoughts were free to fly may be,
I would like the horizon the moment
peek.
Life is pain free,
the wind wild in the love of
top in the clouds to carry.

Morning already gauze mask
the awakening of the world.
Increasingly today, the love songs
I write. Ringing in the key of life,
and the sounds of the tragedy.
Even the morning to the new goings happens,
the glory days of the clouds
guarantee is not the moment perhaps
 the brightness of the displayed.

torstai 26. marraskuuta 2015

The poem Thursday Spectrum
Light dance sound spectrum March
rain arc of colors may be achieved.
The human eye sensitivity in nanometers
green color travel Dot
another. Energy photons travel
seeking a path along the right frequency.
The sound spectrum of the inspired writers
through the ears, it creates
the text of the rhythm of the rocking.I saw a rainbow,
the spectra go crazy.
I walked uncovered hair in the wind
fluttering,
when you got to know when.
Now, you do not suppose you will not be satisfied.
You are in November the old lion,
viagra bottle pocket. 

Throughout the winter home Veijo,
it is about a man juices all
out of the squeeze.
You can not be me,
It ends on the cob
a large moon rising.
Sure'd like to be a man of strong,
Tarzankin which is a rubber bone.

Runotorstai SpektriValon tanssi äänen maa spektri
sateen kaaren värit aikaan saa.
Ihmissilmän herkkyys nanometrein
vihreän värin matka pisteeltä
toiselle. Fotonien energian matka
etsien tietä oikeaa taajuutta pitkin.
Äänen spektri inspiroi kirjailijaa
korvien kautta , se saa aikaan
tekstiin rytmin keinuvan.Minä sateenkaaren näin,
sen spektreihin hullaannuin.
Kuljin avopäin tuulessa tukka
hulmuten,
kun sinuun silloin tutustuin.
Nyt osaasi kai tyydy et.
Olet marraskuussa vanha leijona,
viagrapurkki taskussa.

Koko talven kotiveijona,
se miehestä mehut kaikki
ulos puristaa.
Et pysty olemaan minulle,
se tähkäpäiden päälle
nouseva suuri kuu.
Toki tahtoisit olla mies voimakas,
jolle Tarzankin on vain kumi luu.

keskiviikko 25. marraskuuta 2015

Kaipuun maa

Kaipuun maa kasvaa kukkaishunajaa
mehilästen parvi lentää kukkaan
seuraavaan. Minä lennän maahan utopian
teen sinne paikan paratiisin kaltaisen.
Se on suoja paikka pois todellisuuden
keskeltä on pakko hetkeksi matkustaa.
Välimatka oikeassa todellisuudessa
on liian pitkä luo oikeiden tunteiden.
Kerros kerrokselta ihminen turhista
haaveista viimein riisutaan, ja
hän tuntea saa ainoastaan pahuuden maan.


Longing for land

Longing for land to grow blossom honey
bees swarm fly into bloom
next. I'll fly the ground utopia
I get there the place like paradise.
It is a place of refuge from reality
in the middle are forced to travel for a while.
Distance right reality
is too long creates real emotions.
Layer upon layer of human vanities
dreams finally stripped, and
He must not only know the wickedness of the country.


tiistai 24. marraskuuta 2015

Fear mirror image


Innocent sky position
bombers Herald
Turkey wearing them
one down. airspace
insult across the border.
Wrangler has its benefits,
The war killing his arrows.
Fear of stains ideas
black color flood.
Until it numbs
the human mind, mute
conversational. hardly any longer
tears swallow, I do not
at least not under the soil.
Now the evil that shall tread 
down at rates linked to the iron,
Crush life everywhere.
Anger is paving paths
bumeangille terrorism.
Battle good against evil
what is it to understand a little
helpless man, afraid of
only.

Pelon peilikuva


Viaton taivas kantaa

pommi koneiden airutta
Turkki tiputtaa niistä
yhden alas. Ilmatilan
loukkaus, yli rajan koukkaus.
Riidalla on puolensa,
sodalla tappavat nuolensa.
Pelko värjää ajatusten
tulvan mustalla värillä.
Kunnes se turruttaa
ihmismielen, mykistää
puhe kielen. Tuskin enää
kyyneliä nielen, en
ainakaan enää mullan alla.
Nyt pahuus tallaa rauta koroin,
murskaa elämää kaikkialla.
Viha viitoittaa polut
terrorismin bumeangille.
Taistelu hyvä pahaa vastaan
mitä siitä ymmärtää pieni
avuton ihminen, pelkää
ainoastaan. 


The horizon


The horizon above a black shadow
smoking bomb in the past.
How anyone can argue
the dust of the earth in the middle can be found
a new future. Note from
cries the mother in a secluded,
horror towards the ISIS point
  has paralyzed
his inner mind.
future evil
barbarians devil
planted the snake's tongue.
Cross alongside the thief,
is nailed to the language of the executioner.
Where is the freedom,
lion mind that the home country
makes the joint free
Mother Earth cradle? Where
the child has a safe swing
peacefully safely swing?


Horisontin yllä

Horisontin yllä musta varjo
savusta pommin viimeisen.
Kuinka joku voi väittää
että tomun keskeltä löytyy
uusi tulevaisuus. Huomista
itkee äiti yksinäinen,
kauhu ISISTÄ kohtaan
 on lamaannuttanut
hänen sisäisen mielen.
Tulevaisuuden pahoille
barbaareille paholainen
istuttanut käärmeen kielen.
Ristille rinnalle ryövärin
on naulattu kieli pyövelin.
Missä on sen vapauden,
leijonan mieli joka kotimaasta
tekee yhteisen vapaan
äiti maan kehdon? Missä
lapsella on turvallista keinua
rauhallisesti turvallisesti heilua ?


Hyvä ystäväLaula silloin kun sinua laulattaa
vaikka tuntuisi että sinulla on
kurkku täynnä hiekkaa, ja
ääni kuin harakalla.
Laulu voi lohdun tuoda, ilon
antaa. Tänään minun sisältä
on voima poissa, ja melankolia
hiipii salaa yrittää minut 
valloittaa. Hyvä ystävä on
valokiilasta poissa, ikävä
minun sisintäni kaihertaa.
Juna jäi asemalle, hän nousi
siitä kääntyi kadun kulmassa
jonnekin vasemmalle.
Minun sydämessä on aina
hänelle paikka, muistan
kuinka soi kitara sekä balalaikka.
Hän oli miettelijäs villi lintu
lenti ahdistavasta 
virtuaali häkistä pois.

Good friendSing when you are singing
even if you feel that you have
Throat full of sand, and
Sound like a magpie.
The song can bring comfort, joy
give. Today, my inside
has the power gone, and melancholy
creeps secretly trying me
conquer. A good friend is
Spotlight gone, miss
my innermost gnaw.
The train left the station, he got up
it turned the street corner
somewhere to the left.
My heart is always
to her place, I remember
how is playing the guitar and balalaika.
He was  pensive wild birds
flew  a distressing
virtual cage off.

maanantai 23. marraskuuta 2015

Подол терроризм


Для борьбы с терроризмом зло
против оружия с бомбами, которые
он отвечает за движение бумеранга ненависти?
Где направление по компасу
показать доброту, спокойствие мирного?
У меня есть время, чтобы ходить с моих слов
виртуальная сеть снова чай.
Есть опасения, плачущие, заклятые
Администрация, прося прощения.
Все, что может знать больше
предвещая, легко бомбить невинных
падение шеи. Легко сжигание
карма, чтобы получить от одного поколения к другому
с удвоенной силой. Подол Мать Земля
крик о несправедливости завтра
плачет ряд опасений людей.
Воспоминания Вчерашние поклоняется гнев
, способствовало к числу варваров.


Hem terrorism


To fight the evil of terrorism
against the weapons with bombs who
it is responsible for the movement 
of the boomerang of hatred?
Where is the compass direction
to show goodness, peace tranquility?
I have time to walk with my words
the virtual network again tea.
There are fears weeping, sworn
administration, asking for forgiveness.
Anything can know more
foreshadowing, easy-bombing the innocent
neck drop. easy burning
karma to get from one generation to another
with a vengeance. The hem Mother Earth
a cry of injustice tomorrow
cries a number of fears of the people.
Yesterday's memories worships anger
, promoted to number of barbarians.

Terrorismin helmassa

Taistella pahuutta terrorismia
vastaan, asein pommein kuka
siitä vihan bumerangin liikkeestä vastaa?
Missä on kompassi joka suunnan
näyttää hyvyyteen, rauhaan tyyneyteen?
Minä aika matkan sanoillani
virtuaaliverkkoon jälleen teen.
Pelätään itketään , kiroillaan
anteeksi antoa kerjätään.
Kaikesta voi tietää, enemmän
aavistaa, helppo on pommit viattoman
niskaan pudottaa. Helppo polttavan
karman saada sukupolveta toiselle
kostamaan. Helmoissa äiti maan
kuuluu huuto vääryyden, huomista
itkee joukko pelkäävien ihmisten.
Eilisen muistoja palvoo vihaa
lietsova joukko barbaarien.

sunnuntai 22. marraskuuta 2015

Sunday morningIt will numb and wear out,
when too much attention gets.
Inside of an old red maple
glow, and the roots of the tearing force
time patina beautifully patinated.
A dim twilight the dawn
I wake up in the head full of words, they pulsate
pace of life mainly in the heart.
The city is reflected in the siliuetti
against the faint light.
I look forward to the express train from Helsinki
brought about by greetings, and safely
access to the home of the world
swallowed by children. the earth trembles
under your feet, and are cracked
clouds flow down the form of flakes.
Are you awake guardian angel
out there in the sky?

Sunnuntai aamuna

Se puuduttaa ,ja uuvuttaa,
kun liikaa huomiota saa.
Sisälläni on vanhan puna vaahteran
hehku, ja juurilta repivä voima
ajan patinan kauniisti patinoima.
Himmeän hämärässä aamussa
herään pää sanoja täynnä, ne sykkivät
elämän tahtiin lähinnä sydäntä.
Kaupungin siliuetti kuvastuu
himmeää valoa vasten.
Odotan pikajunan Helsingistä
tuomia terveisiä, ja että turvallisesti
pääsevät kotiin maailman
nielemät lapset. Maa vapisee
jalkojen alla, ja repeilevät
pilvet valuvat alas hiutaleina.
Oletko hereillä suojelusenkeli
siellä taivaalla?

perjantai 20. marraskuuta 2015

The Lost World


Mind meanders of memories
blocked by those thorny
cacti and roses bloom
the lost world of memories
Behind the night wheeled nightmares
in the morning they could roll
was cover the gap between us
is the edge of the gorge too often
I'm drowning in the pain of yesterday
too many memories inside position
even if they escape from the
the wind on a daily basis will give.

Kadonnut maailma

Mielen mutkat muistojen
tukkimat niissä piikikkäät
kaktukset tai ruusut kukkivat
kadonnut maailma muistojen
takana yön pyörin painajaisten
sisällä aamun tullen rullalla
oli lakana kuilu välillämme
on reuna rotkon liian usein
hukun eilisen tuskaan
liikaa muistoja sisälläni kannan
vaikka niitä karkaamaan
tuuleen päivittäin annan


torstai 19. marraskuuta 2015

Deaf and dumbWe came in different ways
on the same platform.
We were strange to each other
and the sea did not even know us.
It serenity alone just sighed.
And the wind wanted to whisper to us,
and the sun-kissed sea only.
I was a quality audio mute,
and the deaf was he, and not
neither of us have seen
Cupid flying in front of us.

Kuuro ja mykkä

Me tulimme eri teitä
samalle laiturille. 
Olimme oudot toisillemme
eikä meri edes tuntenut meitä.
Se tyynenä yksin vain huokaili.
Eikä tuuli kuiskannut meille,
ja aurinko merta vain suuteli.
Minä olin kieleltäni mykkä,
ja kuuro oli hän, eikä 
kumpikaan meistä nähnyt
Amorin edessämme lentävän.


Green lawn timeWhat are these memories over the years
my mind is now time for rank and file,
far away are they the year, and
a moment when I believed the crazy
the magic. Stop sign is a part of
the passage of days, the heart stops
sign in front of it, and a long
sigh let inside
a resident of a strange homan.
Sometimes the grass is green,
and dewy what is secondary
in the current living and breathing.
A man standing in the grass
no trace is left, the grass to grow again,
and the time ahead to keep busy.

Vihreän nurmikon aikaan


Mitä nuo vuosien muistot
mielessäni nyt aikaan saikaan,
kaukana ovat ne vuoden, ja
hetken kun uskoin mielettömään
taikaan. Stop merkki on osa
päivien kulkua, sydän pysähtyy
edessä merkin sen, ja pitkän
huokauksen päästää sisälläni
asuva outo ihminen.
Joskus ruoho on vihreä ,
ja kasteinen mikä on jälki
siinä kun hetkisen elää hengittäen.
Ei ihminen ruohoon pysyvää
jälkeä jää, ruoho jälleen kasvaa,
ja aika eteenpäin kiirettä pitää.

RussetThe sky was cloudy heavy
the earth with each other
war against the angry nations.
They sang innocent
bombs, terrorism traps.

Somewhere in the midst of chaos
miraculous walked with bowed head
auburn-haired woman.
He was at times too much
fear submissiveSometimes
raised his head towards the sky,
hopingthinking and pondering.
That will never be in vain
March is poured into the arms of the mother's blood.
Then he would get red-brown
be hair color
proudin the light of the sun head
upright bathe.

Runotorstain haaste punaruskea

Taivas oli pilvistä raskas
maan päällä keskenään
sotivat vihaiset kansat.
He virittivät viattomille
pommit, terrorismi ansat.

Jossain seassa sen kaaoksen
ihmeellisen kulki pää kumarassa
punaruskea tukkainen nainen.
Hän oli hetkittäin liian paljon
pelolle alamainen. Toisinaan
nosti päänsä taivasta kohti,
toivoi, ajatteli ja pohti.
Ettei enää koskaan turhaan
vuodatettava maa äidin syliin verta.
Silloin punaruskea hän saisi
olla hiusten väristä
ylpeä, auringon valossa pää
pystyssä kylpeä.

keskiviikko 18. marraskuuta 2015

Var du mig ljuset i mörkretPå natten, är drömmar försöker fixa
de skadas av datum
liv orsaka.
Den värsta skadan förgäves
Rädsla kan orsaka oss.
Vi godhet, vänskap
att stödja varandra behövs
De är ljus i mörkret
vid kanterna. Världen är nu
mitt i kaoset är
förstås som att ha stöd av
mot senselessness här
i mitten. de största fasor
paralysera mig
Placera en fläkt av liv
så som en fisk på torra land.
Där jag vilse under en lång tid
mörk tunnel så
inte där med mig
Glöm inte att ta matcherna med dig.
Du kan vara mig, kommer det att spara
ljus här i mitten av mörkret.


Patajätkä

Patajätkä
Patajätkä

Blogiarkisto