Translate

keskiviikko 31. joulukuuta 2014

Uusi vuosi

Ennen kuin menen
tänä yönä nukkumaan
ehkä kerron teille
tarinan tosi elämästä.
Villeistä viidakoista
talvisten katujen.
Nyt ei ole enää aika
ilta satujen.

On parempi aina
tunnustaa, jos toista
osaa rakastaa.
En koskaan välitä
puheista ihmisten.
Olen tällainen
oman karismani arvoinen.

Hyväksy se tai ei,
minun mielenrauhani
horju siitä ei.
Osaan ystäviä rakastaa,
kuka minun luottamukseni
kantaa mukanaan.
Hän minusta ainaisen
ystävän saa.
Rakkautta rajatonta,
Uutta Vuotta teille toivotan.

Kohta on keskiyö silloin
ohi on
joulukuun viimeinen päivä.
Tammikuu kohta uutta
aamuyötä kellon viisarein lyö.

Tuletko luokseni silloin
kun aika on sen villin kaipauksen.
Onko asia sinulle selvä,
en tahdo olla oikkujen orja.
En ole enää nainen nuori,
en notkea, en sorja. Sinut näen
aina hymy huulilla,
naurat iloiten.
Minä koetan olla viileä
nainen , aivan huomaamaton.
Ehkä aikani varjoista
esiin astua on?

New Year

Before you go
this night to sleep
maybe I'll tell you
the story of real life.
In the wild jungles
of winter streets.
Now there is no longer time
from fairy tales.

It is better to always
recognize if the second
knows how to love.
I never care
speeches of people.
I am such a
your charisma worthy.

Accept it or not,
my peace of mind
it can not be moved.
Some of the friends of love,
whom I have confidence in
carries with it.
I think she live happily ever after
Valentine gets.
The love unlimited,
New Year you wish.

The point is midnight at the time
past is
the last day of December.
January new point
morning, night clock, clock.face beats.

Will you come to me at the time
when the time is its wild longing.
Is that clear to you,
I do not want to be a slave to the whims.
I am no longer young,
I am flexible, I do not graceful. you will see the
always with a smile,
you laugh with joy.
I try to be cool,
,very discreet.
Maybe my time in the shadows
the step is?

Tammikuu

Maailmassa on joskus jotain 
kaunista, rakastaa kaurista.
Tammikuu ja päivät pitenevät,
kevättä kohti aurinko
hetken paistoi, tovin hohti.
Rakkauden kaappaava tunne,
kiristävä pään vanne.
Minä kirjoitan tarinaa,
oodia oikulliselle oinaalle.
Ei se ole aina raha joka
maailmaa osaa parhaiten pyörittää.
Tammikuu naisen saa näkemään,
tulevaisuuteen väkevään?
Kuka vierellensä tahtoisi minut?

Humalluttavaa tunnetta umpi luussa,
ajatukset pyörimässä tähdissä ,kuussa.
Jäljelle jääneitä haaveita vain,
ne muistoksi viime vuodelta
mukaani sain. Sinua kaipaan,
huumorisi sai sen aikaan.

Älä koskaan leiki tunteilla ihmisen,
voit saada aikaan liian suuren kaipauksen.

Huomista päin, maailman tuuliin
minä selkäni kylmyydelle käännän.
Viimeiset riimit tähän tarinaan väännän.

January

The world is sometimes something
beautiful, love the goats.
January and the days are getting longer,
spring towards the sun
shining moment, glowed for a while.
Capturing the feeling of love,
tightness in the head hoop.
I am writing a story,
an ode to the capricious ram.
It is not always money that
the world is best able to rotate.
January woman gets to see,
concentrated in the future?
Who would want me to seem connected?

Solid intoxicating sense of the bone,
thoughts spinning in the stars, moon.
The remaining dreams only
they commemorate the last year
I had with me. I miss you,
Humor caused it.

Never play with the feelings of man,
you can generate too much longing.

Note from the world wind
I turn my back to cold.
Last rhymes to this story twisting.

AtticMy attic has long been dark.
Love of my soul turned off the lamp.
I walk in the dark here still,
lone beacon of light may sometimes
I reach.

I listen to, breathing the night
also can be lonely.
Night shadows music may be subject to change,
they are playing the blues by law,
  and the singer's voice to complain.

Too many lonely wanderer,
here in the morning his journey.
Own one of these skies,
my dream is guarded by only the mother earth.

I have a blanket on me
Pull, I remember the cold
yesterday. It is a cry of pain
mirror that which was broken
of the heli. Not tomorrow now
picture is displayed, and as time passes
course. we hourglass
Litter is turned,
still again, and again.

UllakkoMinun ullakko kauan on ollut pimeä.
Rakkaus sieluni lampun sammutti.
Pimeässä täällä yhä vaellan,
yksinäisen majakanvalon ehkä joskus
tavoitan.

Kuuntelen,hengitystä yön 
sekin yksinäinen olla voi.
Yön varjot musiikiksi muuttua saa,
ne bluesin lailla soi,
ja laulajan ääni valittaa.

Liian monta yksinäistä kulkijaa,
täällä aamuun taivaltaa.
Omaa yksinäistä taivailta,
untani vartioi vain äitimaa.

Minä peiton päälleni
vetäisen, muistan kylmän
eilisen. Se on tuskanhuuto
peilin sen, mikä särkyi
helisten. Ei huomisen nyt
kuvaa näy, ja aika kulkee
kulkuaan. Me tiimalasin
hiekat käännetään,
yhä uudestaan,ja uudestaan.

Aamu

Aamu aloittaa
aivoriihen.
Ajatuksien ahtaus
ahdistaa, alittaa
aittapolun alivievän
aidanseipään.
Ajattelin alituisesti,
amorin aiheuttamia
aikaporttien alitusten
arpia.

Aika armottomasti
apinoi alastomia
Aatamin aivoituksia.
Aurinko astui
ajatusten alttarille.
Aamun anturat
astuivat auringon
alituisesti aristavien
askelten arpiin.© satu tanninen(\ /)
( . .) ♥ ♥ ღღ ღღ
c(")(")____/)_____./¯"""/')
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\)

Happy New Year
In late December, the year-end
I dive deep into the thoughts.
Ode to awakening the day I write.
The last time I saw you,
you seemed happy, so much
more attractive, more
ever before.
Then I thought that if you could
to me, the man whose
hand to grab him.

What am I going to tell you a part of
the feelings of a lonely woman.
How much you respect,
I admire how the joy of life need.


Happy New Year, I will not say it is a good reason.
This morning I hope to weave the network,
that tomorrow strings to another
to be allowed to increase.

Hyvää Uutta Vuotta

Joulukuun lopussa vuoden vaihteessa
syvälle ajatuksiin sukellan.
Oodin heräävälle aamulle kirjoitan.
Viimeksi, kun sinut näin,
näytit iloiselta, niin paljon
houkuttelevata , enemmän
koskaan aiemmin.
Silloin ajattelin, että jos voisit
olla minulle se mies, jonka
käteen tarttua saan.

Mitä minä sinulle osaan kertoa
tunteista yksinäisen ihmisen.
Kuinka paljon sinua kunnioitan,
ihailen , kuinka iloa elämään tarvitsen.

Hyvää Uutta Vuotta, en sano sitä suotta.
Tämä aamu kutoo toivon verkkoa,
joka huomenna säikeensä toiseen
vuoteen saa kasvattaa.

tiistai 30. joulukuuta 2014

Self-pitySelf pity sometimes
people like
lasso to rotate.
Over-tightening the loop
the skin surface formation
new laced into shape.
I am here in the cradle of Mother Earth
swing, I am a child of the world.

My own child here in the cradle
swing to give birth.
This is one of the pulsating
rhythm cycles. where
is logically him,
where intelligent head?
their own karma
I guarantee period,
wheels here in the same circle.

Finnish winter to decorate
always the same frost, and ice.
I walk in those own
words, rhymes Chime
dances. And starlets
to find the rest on the spot
the. to grasp the hand
warm soft.

For some always arrive in grief,
continuous purgatory,
I have a tin of shoe.
It tin heart
burden once melted.

Selvmedlidenhet
Selvmedlidenhet noen ganger
folk som
lasso for å rotere.
Over-stramme løkken
hudoverflaten dannelse
ny laced i form.
Jeg er her i vugge Moder Jord
swing, jeg er et barn av verden.

Mitt eget barn her i vuggen
svinge for å føde.
Dette er en av de pulserende
rytme sykluser. hvor
er logisk ham,
hvor intelligent hode?
sin egen karma
Jeg kan garantere periode,
hjul her i samme sirkel.

Finsk vinter å dekorere
alltid den samme frost og is.
Jeg går i de egen
ord, rimer Chime
danser. og Starlets
å finne resten på stedet
den. å ta tak i hånden
varm myk.

For noen alltid kommer i sorg,
kontinuerlig skjærsilden,
Jeg har en eske med sko.
Det tinnhjerte
byrde gang smeltet.

Itsesääli

Itsesääli joskus
ihmistä kuin
lassossa pyörittää.
Ajan kiristyvä silmukka
ihon pinnan muodostusta
uuteen kuosiin nyörittää.
Minä täällä maaäidin kehdossa
keinun, olen lapsi maailman.

Oman lapseni tänne kehtoon
keinumaan synnytän.
Tätä yhtä sykkivää
rytmien sykliä. Missä
on kaiken järjen häntä,
missä älykäs pää?
Omaa karmaani
minä takaa ajan,
pyörin täällä samaa ympyrää.

Suomen talvea koristaa
aina sama routa, sekä jää.
Kuljen noissa omien
sanojen, riimien sointuvissa
karkeloissa. Niin tahtosin
löytää lepopaikan päällä
maan. Tarttua käteen
lämpimään pehmeään.

Jostain aina saapuu suru,
jatkuva kiirastuli,
olen tinakenkäinen nainen.
Se tina sydämeeni

taakaksi kerran suli.

Virtualisilla aalloillaIhmisyyttä metrotunnelissa,
loukkaamattomuutta vaalien.
Seassa gulassin keittäjien,
ja hapankaalien. Kaftaanini sisällä
kadotin suunnan
maailman armottomien tuulien
sekaan.
Maailman merillä nainen soutaa,
rakkauden luotsin mukaansa
tahtoo noutaa.
Niin paljon ystävyyttä mukanaan
hän matkalaukussaan kantaa.
Soutaa, huopaa maailman virtuaaliaalloilla.
Sormet rakoilla, tietokoneen näppäimillä
bittiavaruuden taajuudella.


Minä haluan tietää minne sinne
hävisit, jonnekin bittiavaruuden
mutkaan. Virtuaaliaalloilla vaarallinen
on viattoman immen maallinen tie.
Sinä ystäväni olet siellä puhelinlinjan
vuoden 1990 päässä, Vihtori ja
Molla virtuaaliajan aaltoihin
hukkuneina. Minä haluan tietää
mistä löytyy hän,
mies joka taitaa yhteisen
virtuali taajuuden taidon.
Tahdon rinnalleni vielä löytää
sen ihmisen rehellisen, aidon.

On the virtual wavesHumanity subway tunnel,
the integrity of the election.
Gulassin among chefs,
and sauerkraut. caftan within
I lost direction
the world's merciless winds
the heathen.
The world's oceans row,
According to the pilot of love
wants to pick it up.
So much friendship with
He carries my suitcase.
Row, felt the waves of the virtual world.
The fingers apart, the computer keys
the bit frequency space.


I want to know where to get there
lost somewhere in cyberspace
the bend. Virtual Wave dangerous
is an innocent maiden secular way.
You my friend you have there a telephone line
1990 away, and Vihtori
Molla waves virtual time
drowned. I want to know
where he can be found,
a man who is skillful in common
virtual frequency skill.
I want to join with another to find
the man of honest, genuine.

For too long
It should be someone
who would be
time to notice me,
to ask out on a date
ventilated.
I could be him
woman, man
human. Heart,
another heart.
Longing target,
love in the harbor.

For far too long,
I'm gone
these lonely paths.
I have lost skills
look for another person
to walk beside me.

I have stopped
revaluing myself.
I feel invisible.

Aivan liian kauan

Tulisi joku jolla olisi
aikaa huomata minut,
pyytää ulos treffeille
tuulettumaan.
Saisin olla hänelle
nainen, ihminen
ihmiselle. Sydän,
toiselle sydämelle.
Kaipauksen kohde,
rakkauden satama.

Aivan liian kauan,
minä olen kulkenut
näitä yksinäisiä polkuja.
Olen menettänyt taidon
etsiä toista ihmistä
kulkemaan rinnallani.

Olen lakannut
arvostamasta itseäni.

Tunnen itseni aivan
näkymättömäksi.

I tilfælde af en ændring
i tilfælde af en ændring
Beregning af mine tanker
ankeret.
Længsel arch bridge
bygge.
jeg har mistet
død af gyldne korn.
Jeg har grædt, leet,
dansede roligt.
Moder Jords bryst alle
altid lander, tårer,
latteren, de voksende erindringer
støtte Ash træ.

Jeg har lyttet til det velkendte
trin ekkoer af min dør.
Lad bidende hugorm
bide barm.
Memories, knust mit hjerte
skjult boks.
Jeg ved, hvordan vinden
griber mit hår.
Desværre holde sig til lysken.

Nytår boomerang måde at genoprette
hensynsløs længsel.
Længsel at elske,
menneskelig længsel
efter at skabe en anden.I händelse av en förändring


i händelse av en förändring
beräkning av mina tankar
ankaret.
Year bågbro
bygga.
jag har förlorat
död gyllene säd.
Jag har gråtit, skrattat,
dansade tyst.
Moder Jords sköte alla
alltid landar, tårar,
skratten, de växande minnen
stödja Ash trä.

Jag har lyssnat på den välbekanta
steg ekon av min dörr.
Låt stickande huggorm
bita barm.
Minnen, krossade mitt hjärta
dold låda.
Jag vet hur vinden
tar tag mitt hår.
Tyvärr, hålla sig till ljumsken.

Nyår bumerang sätt att återställa
hänsynslös längtan.
Längtan att älska,
mänsklig längtan att skapa en andra.

In the event of a change
In the event of a change
Calculation of my thoughts
the anchor.
Yearning arch bridge
build.
I've lost
death of golden grain.
I have cried, laughed,
danced quietly.
Mother Earth's bosom all
always lands, tears,
the laughter, the growing memories
supporting Ash wood.

I have listened to the familiar
steps echoes of my door.
Let the pungent viper
bite bosom.
Memories, crushed my heart
hidden box.
I know how the wind
grabs my hair.
Unfortunately, stick to the groin.

New Year boomerang way to restore
ruthless longing.
Longing to love,
human longing to create a second.

Vuoden vaihtuessa


Vuoden vaihtuessa
lasken ajatuksilleni
ankkurin.
Kaipaukselle kaarisillan
rakennan.
Olen menettänyt
kuolemalle kultaista viljaa.
Olen itkenyt, nauranut,
tanssinut hiljaa.
Äitimaan poveen kaikki
aina laskeutuu, kyyneleet,
nauru, niistä kasvaa muistoja
kantava saarnipuu.

Olen kuunnellut tuttujen
askeleiden kaikuja ovelleni.
Päästänyt, pistävän kyyn
puremaan povelleni.
Muistot, murskatut sydämeeni
piilotetussa rasiassa.
Tunnen kuinka tuuli
tarttuu hiuksiini.
Ikävä, kiinni nivusiin.
Uusi vuosi bumerangin 
lailla palauttaa
armottoman kaipauksen.
Kaipauksen rakkauteen,
ihmisen ikävän toisen luo.

maanantai 29. joulukuuta 2014

Two women
In the winter of affection felt,
 white mother earth will be wearing.
Angels do not today maybe
can not see you. I appreciate the friends,
I get them inside me
such a strong sense of
the load-bearing. affection
heart full of sighs
lonely. new Year
A new impetus to get.
they gentleness
the world needs.

Inside are two women,
very diffrent.
Another windmills
the fights.
Another dreams of roses
sniffs the grass.

Kaksi naista

Talvisin hellyyden huopaan
valkeaan maaäiti puetaan.
Enkeleitä en tänään ehkä
näe teitä. Ystäviä arvostan,
heistä sisälleni saan
niin voimakkaan tunteen
kantavan. Hellyyttä
tulvillaan huokaa sydän
yksinäinen. Uusi vuosi
uudet tuulet tuoda saa.
Niissä lempeyttä
maailmaan tarvitaan.

Sisälläni on kaksi naista,
aivan erillaista.
Toinen tuulimyllyjä
vastaan taistelee.
Toinen unelmia, ruusuja

heinikossa haistelee.

FrostLocated in the heart of
frost rape
hard soil.
Frost lap
world again gasp.
I have tried to be
warm hearted, tried to
have strong legs
firmly on the ground and be not moved.
What is an illusion,
and what is true?
Chinese horoscope
I'm Rat.
Half-Mind hugging cold
door-post, life
what is it?
The illusion of a shadow
In the glow of the moonlight?

Finland is a country of prohibitions,
I guarantee my track
time echoes karma
heard us.
Excuse me, I'm
such, writer
Finnish.
Just a moment, and
eaves dripping
of cold water.
I will miss the spring
arc plates
intoxicating is roaring.
I want to drink
my love from the lips of honey.

Pakkanen

Kaupungin ytimessä
pakkanen raiskaa
kovan maan.
Pakkasen sylissä
maailma taas huohottaa.
Olen yrittänyt olla
palematta, koettanut
olla vahva jalat
tukevasti maassa horjumatta.
Mikä on kuvitelmaa,
ja mikä on totta?
Kiinalaisessa horoskoopissa
olen Rotta.
Puolimieltä halaa kylmää
ovenpieltä, elämä
mitä se on ?
Illuusio jonkun varjo
hohteessa kuutamon?

Suomi on maa kieltojen,
minä jälkiäni takaa
ajan, karmani kaikuja
kuultelen.
Anteeksi , että olen
tällainen, kirjoittava
Suomalainen.
Hetki vielä, ja
räystäästä tippuu
viroittavaa vettä.
Minä kaipaan kevään
kaarimaljojen
huumaavaa pauhua.
Tahdon juoda
rakkaani huulilta mettä.life
Life is messy
tangle, does not exist
end of the tail,
not the beginning of the end of the tears.
I am a nerd,
I do not know enough
another person to love.
Sulphur grated surface,
heart broken
ransom, too expensive
the price paid.

I would also like to learn
a new skill,
I will learn to love.

Elämä


Elämä on sotkuinen

vyyhti, ei löydy

päätä häntää,

ei alkua loppua kyynelten.

Minä olen moukka,

en osaa tarpeeksi

toista ihmistä rakastaa.

Rikki raastettua pintaa,

sydämen särkyneen

lunnaita, liian kallista

maksettua hintaa.Tahtoisin vielä oppia

yhden uuden taidon,

tahdon oppia rakastamaan.

I am thinking

You woke me
to think,
than sleeping
bear in the middle
snow drifts.
That bear is agitated,
and very angry.
Thinking, thinks,
dealing with emotions.
Muses finally,
how beautiful
world is
in the middle 
of the snow below freezing.


I mat
while less than feelings
you hide the sweep.
Could I maybe
be he whom I love.
As of enthusiasm
a sense yes directly to the
always 
confess to you.


.

Ajattelen

Sinä minut herätit
ajattelemaan,
kuin nukkuvan
karhun keskeltä
nietosten.
Se karhu on levoton,
ja hyvin vihainen.
Miettii, ajattelee,
tunteita käsittelee.
Tuumii viimeinkin,
kuinka kaunis
maailma onkaan
keskellä lumen pakkasen.


Minä maton
alle taas tunteeni
sinuun piiloon lakaisen.
Voisit minulle ehkä
olla hän jota rakastan.
Sen ihastumisen
tunteen kyllä suoraan
aina sinulle tunnustan.
Elämän rytmejäSisälläni asuu
kauneuden suuri kaipuu.
Riimit soinnut,
lauluiksi taipuvat.
Pienet tytöt
naisiksi yhdessä
yössä joskus kasvavat.

Kuljen minä ehkä
joutavia teitä,
tanssitan sieluni piruja,
tai enkeleitä.

Riippuvat päiväni
täällä ajan ketjujen päällä.
Olen niin kuin kissa
liukkaalla jäällä.
Jähmetyn kylmästä
talvisin illoin.
Luistelen jään kestävän
aikaan,
kirjoitan testiä
mitä saa se aikaan?

Olen aivan kuin tanssiva
nuotion liekki,
villi ja vapaa
tuulen viedä.
Kahleita toisen
en sisälläni siedä.

Life rhythmsInside lives
the beauty of a great longing.
Rhymes chords,
songs to the bend.
Little girls
as women together
in the night sometimes increase.

I walk, I might
frivolous, roads,
Dancing with the soul devils,
or angels.

Depend on the day:
here the time the chains on.
I'm so like a cat
slippery ice.
Froze from the cold
winter evening.
Ice skating sustainable
time,
writing test
what can it achieve?
I quite like dancing
the fire flame,
wild and free
the wind.
Shackles of the second
I do not tolerate the inside.

sunnuntai 28. joulukuuta 2014

A thousand kisses
No problem at all,
even if the old one is.
My heart beat, it is a wild
the darkness of the winter of the heart.
A thousand kisses them for you
I would give, and a gentle hand
the love you bear witness.
It is time for the world of gnomes.
I just want to sleep
between the kiss.
When I wake up again then
deeply passionately kissed.
Always in my heart
there is summer, and memories of the sun.

You must have the courage
rely on the sound of fate,
a thousand kisses for you
some expect.

Tuhat suudelmaa

Ei haittaa ollenkaan ,
vaikka nainen vanha on.
Sydämeni syke se villi on
pimeydessä talven sydämen.
Tuhat suudelmaa ne sinulle
antaisin, ja käsin hellin
rakkautta sinuun vaalisin.
On aika menninkäisten maailman.
Minä nukkua vain tahdon
välissä suudelman.

Kun herään taas niin silloin
syvään kiihkeästi suudellaan.
Aina minun sydämessäni
siellä kesä on, ja muistot auringon.

Sinun on uskallettava
luottaa ääneen kohtalon,
tuhat suudelmaa sinua
jossain odottaa.

Bramosia
I tizzoni nella mia posizione di armi.
La vita diventa ovattato,
Scorch interno.
Guerriero interno di notte
cambiano forma cavaliere.
E 'impossibile far tremare quando
indossa armatura.

I stella della notte mi sono svegliato,
ascolto più intimo.
Longing è nelle tenebre,
veleno, anello di idee
ruotare il cerchio senza fine.
Ombra delle tenebre con il tango
concorda con, non
le ore piccole di masterizzazione
un bacio. Il momento più buio della notte
inchinarsi davanti a me,

non ombre confortanti
mattina spettacolo di luci.

Yearning
I embers in my arms position.
Life became muffled,
Inside scorch.
Internal warrior at night
Knighted change shape.
It is impossible to rattle when he
wears armor.

I star of the night I woke up,
innermost listening.
Longing is in darkness,
poison, ideas ring
rotate the endless circle.
Shadow of darkness with the tango
agrees with, not the small hours of burning
a kiss. The darkest moment of the night
bow down to me,
not comforting shadows
morning light show.

KaipausMinä kekäleitä sylissäni kannan.
Elämän tukahtunut tuli,
sisälläni korventaa.
Sisäinen soturi, öisin
ritariksi muuttaa, muotoaan.
Se kolina on mahdoton, kun hän
haarniskaan pukeutuu.

Minä tähtiyöhön heräilen,
sisintäni kuuntelen.
Kaipaus se on pimeydessä
myrkkyä, ajatuksien kehä
kiertää loputonta ympyrää.
Varjoni pimeyden kanssa tangoon
yhtyy, aamuyö saa polttavan
suudelman. Yön pimein hetki
minulle kumartaa,

ei varjoista lohduttavaa 
aamun valoa näy.

lauantai 27. joulukuuta 2014

Beneath the surface
You should see beneath the surface,
so you would notice it,
how to always honor you,
and I admire.
I was nervous about whether I have
has always been transparent?

Have you noticed
nothing over the years?
Now stormy soul
the beginning of the sea surface.
I do not dare ever
dangerously randomly
dive deep into your eyes.

Pintaa syvemmälle

Näkisit pintaa syvemmälle,
niin huomaisit sen,
kuinka aina sinua kunnioitan,
ja ihailen.
Minua jännittää, olenko
ollut aina läpinäkyvä?
Oletko huomannut
mitään vuosien varrella?
Nyt myrskyää sieluni
alkumeren pinta.
En uskalla koskaan
vaarallisesti umpimähkään

syvälle silmiisi sukeltaa.

Feelings
If you want to get to know me
better, then tell it to
for me, for you
I hid my feelings.
So many long years,
I admired maybe you just for nothing?

And all the time I say to myself,
to recognize the feeling that you feel
the other person.
Then maybe you wings
the back is increased.
The air beneath you may have a sense of
common can not support.
Fly, and you fly with me
lonely dreams
far away. tomorrow when
perhaps more than a dream to be?

My inner nightingale,
all the sounds of love for
embedding swallowed.
Close your eyes, sleep as
until the rest for you.
Then, when you finally wake up,
It may help you love so much you get?

Tunteet

Jos haluat tutustua minuun
paremmin, niin kerro se
minulle , sillä sinulta
tunteeni piilotin.
Niin monta pitkää vuotta,
ihailin ehkä sinua aivan suotta?

Niin kokoajan sanon itselleni,
tunnusta se tunne jota tunnet
toiseen ihmiseen.
Niin silloin ehkä voit siivet
selkään kasvataa.
Ilma allasi ehkä tunnetta
yhteistä voi kannattaa.
Lennä, ja kanssani lennät
yksinäisistä unelmista
kauas pois. Huominen silloin
ehkä muuta kuin unelmaa olla voisi?

Minun sisäinen satakieli,
kaikki äänet rakkauden jo
sisäänsä nieli.
Sulje silmät, nuku niin
kauan kunnes levon saat.
Silloin ,kun viimein heräät,
niin ehä rakkautta paljon saat?

In a closed cage
In a closed cage
does not release ever
must see.
The key to your
the prison to hide.
Anyone know of it
look not crush,
secret feelings.
Yokes invisible
they can capture the
tight trap.

We would need a sure-footed
man, and the secret power.
I'm hiding in the
hare in winter in the bush.Suljetussa häkissä

Suljetussa häkissä
ei vapautta koskaan
nähdä saa.
Avaimen omaan
vankilaani piiloitin.
Kukaan tiedä sitä
etsiä ei, ihastumista,
salaisia tunteita.
Kahleet näkymättömät
ne voivat vangita
tiukkaan ansaan.

Tarvittaisiin varmaotteinen
mies, ja salainen voima.
Olen piilossa kuin

jänis talvisessa pensaassa.

Hannu ja KerttuHannu ja Kerttu ,rypäleterttu.
Pipari talo paloi pohjaan,
noita sanoi, oikealle tielle ohjaan.
Satujen saari, sateenkaari
ikkunan alla,
satujen kyyhkyt lentävät matalalla.

Lapsille satu,
pelottava katu
yksinäisen astua,
siellä voi rapakkoon astua,
kenkäkin kastua.

Kaksoset vallan hirmuiset siskot,
niitä kiinnostavat sisiliskot.
Äiti on äiti, ja lapsi on lapsi,
mummo on mukava harmain hiuksin.
Syntymäpäiviään kaksoset viettävät
aina 27.12 tietenkin.
Paljon onnea äiti toivottaa,
mummo ehkä kakun leipoa
tänään haluaa?

Runojen joukko,
suunnaton loukko,
syöksyy lapsille ainoastaan.
Prinssi, ja prinsessa ,ritari saa olla
äiti ei koskaan kuutamolla.

Meillä on äiti kamala aivan,
näkee aina kirjoittamisen vaivan,
ja seilaa kannella satujen laivan.

Hansel and GretelHansel and Gretel, a bunch of grapes.
Gingerbread house burned down to the bottom,
the witch said, will extend to the right of the road.
Fairy-tale island, rainbow
under the window,
fairy tales pigeons flying at low altitude.

For children a fairy tale,
scary street
solitary step,
there can not step into the mire,
kenkäkin get wet.

Gemini power, terrible sisters,
they are interested in lizards.
Mother is the mother, and the child is a child,
Grandma is comfortable with gray haired.
Birthday twins spend
at 27.12, of course.
Congratulations to the mother wishes,
Grandma may have to bake the cake
today want?

A number of poems,
enormous trap,
rushes for children only.
The prince and princess, knight must be
her mother never moonlight.

We have quite a horrible mother,
always sees the writing effort,
and sail on the deck of the ship of fairy tales.perjantai 26. joulukuuta 2014

Thin touch
Thin touch,
over the scrolling off.
Love in the part of the
the heart of the hide.
Winter At night,
 the Northern Lights
light, now I
whistle.
I no longer feel the child
fear, not what
can not take place
never explain.

I already got used to large
villages, and tightness
the masses of people.
The author is
joint ownership,
great nations.

I name the book
write action,
sometimes I get a hug,
sometimes kiss.

Yet, as the night the street,
echoes the sounds of steps,
lonely night wanderer.

Ohut kosketus

Ohut kosketus,
vuosien vyörivä virta.
Rakkautta sitä osaan
sydämeen piilottaa.
Talviöisin revontulten
valossa, nyt minä
vihellän.
En enää tunne lapsen
pelkoa, ei siitä mitä
tapahtuu voi ottaa
koskaan selkoa.

Minä jo totuin suuriin
kyliin, ja puristaviin
massoihin ihmisten.
Kirjailija se on
yhteisomistusta,
suurten kansojen.

Minä nimeni kirjan
kanteen kirjoitan,
joskus saan halauksen,
toisinaan suudelman.

Silti niin öiseen katuun,
kaikuu äänet askeleiden,
yksinäisen öisen kulkijan.


Kirjoitan

Minä kirjoitan ulos
sen kaiken elämän
sielullani kokeman.
Laitan sanat tanssimaan,
niin kuin kesäiset
heinäsirkat.
Voit siis harkita
mitä minulle virkat.
Olen vaarallisesti
sanojen koskeen
uhmakkaasti sukeltava
nainen.
Vahvaa tunnetta,
pakottavaa riimien
riippumista,
unelmien yläpuolella.
Varmat ovet otteeni,
riimien jonoon
marssiessa.
Minä joskus runollani
huudan ääneen,

sen pelottavan kaipauksen.

A strong sense of
Strong, effective, Vibrato,
Concentrated melody, ear worm play ...
As the bouncing of water drops
rhythm when spring comes.

Inside is a feeling secure extracts
spring feeling, as well
as the scent of the coming summer.

I could at one time you gobble,
but the Maltese my mind,
hill I mention my tongue.
Compete with you, gently play with the idea.
This lively feeling is serious,
impressive, this childish in the middle.
Thou hast kept the secret inside me
dormant power that life,
spring awakening the flame of reproach.

I know the fear that I fall in love with you,
a sense of enthusiasm, I will hide from you.

Dangerously dive emotions
flooded rapids, it might be
the melody on the piano do?

Vahvaa tunnetta

Vahvaa ,vaikuttavaa, vibraattoa,
väkevää melodiaa, korvamato toistaa...
Kuin pomppivaa vesipisaroiden
rytmiä kevään koittaessa.

Sisälläni on tunne, varmat otteet
kevään tunne, sekä tuoksu tulevasta kesästä.

Minä voisin kerralla sinut hotkaista,
mutta maltan mieleni,
hillitsen kieleni.
Kanssasi kisailen, lempeästi leikittelen.
Tämä eloisa tunne on vakavaa,
vaikuttavaa, tämän leikkillisyyden keskellä.
Sinä herätit sisältäni sen salaisen
uinuvan voiman, joka elämää,
kevään heräämistä liekkiin soimaa.

Tunnen pelkoa, että sinuun rakastun,
ihastumisen tunteen, sen minä sinulta piilotan.

Vaarallisesti sukellan tunteiden
tulvivaan koskeen, siitä ehkä

melodian pianolla teen?

The winter under the rule of


I will continue in front
of the crossing of the
although the world is large
enormous.
I'm not afraid of the dark,
I light my window
many candles.

Frost on the ground,
as well as ice.
By your side trip
I will continue tomorrow.
I am here in the dark,
the melancholic
friend. he beside me
looking for the following summer.

That friendship is the great
love, timelessness.
The mere souls symphonies,
to compose for now
new tone.
Ring may be a natural dowry
a large organ, then she shall
under snow in the valleys, ravines.
For a moment now to forget
I get heartaches.
I walk by your side, your side
is still a little cold. .

I hope to find
join with a friend,
the only, the
Cuddle up with
under a blanket of winter common.

I press the mitten in the snow trail
This cuddly, I look forward to
light of new birth.
Spring is in the new, next.

Talven vallan alla


Jatkan eteen päinkulkemista,
vaikka maailma on suuri
suunnaton.
En pelkää pimeää,
sytytän ikkunalleni
monta kynttilää.

Maassa roudan,
sekä jään.
Sinun vierelläsi matkaa
jatkan huomiseen.
Luotan tässä pimeässä,
siihen melankoliseen
ystävään. Hän rinnallani
kaipaa kesää seuraavaa.

Se ystävyys on suurta
rakkautta, ajattomuutta.
Pelkkää sielujen sinfoniaa,
siihen sävellän nyt
uuden sävelen.
Soikoon luonnon jäiset
suuret urut, jääköön
lumen alle laaksot, kurut.
Hetkeksi nyt unohtaa
saan sydänsurut.
Kuljen rinnallasi, vierelläsi
vielä vähän kylmä on.
Toivon löytäväni
rinnalleni sen ystävän,
sen ainoan, jonka
kanssa käperrymme
alle talvenpeiton yhteisen.

Painan lapaseni jäljen lumeen
pehmoiseen, jään odottamaan
valon uutta syntymää.
Kevättä uutta, seuraavaa.

Paikkani tänäänMissä on paikkani tänään,
missä sieluni sijan saa?
Puolikkaita ihmisiä,
tahdon yhteen liimata
ne parilliset toisiinsa kiinni.
Missä on minun parini,
tahdon sen kiinni minun
nivusiini. Minun lasissa
on paras elämän viini
olen Anni Domini,
tahdon helmeillä
pisarana huulillesi.
Silmissäni asuu kaipuu, 
ja kaihon karavaani
keidasta kohden saa matkustaa.
Monta kangastusta,
epätoivo aikaan luoda saa.
Elämän kynttilään, tahdon
elävän tulen sytyttää.
Mutterin kierteisiin, tahdon sen
sopivan rikankin.
Oman mielen vain yksinäisyydestä
liian tiukkaan kiristin.

Spot todayWhere is my place today,
place where the soul receives?
Halves of people,
I will be glued together
they even each other.
Where is my my partner,
I want to stick my
groin. my glass
is the best wine of life
I am Anni Domini,
will sparkle
droplet face.
Longing in my eyes,
and a caravan of longing
an oasis for not traveling.
Many a mirage,
desperate to create a must.
Life of the candle, will
living fire to ignite.
The nut threads, it will
a suitable nut.
Your mind just loneliness
too tight clamp.

torstai 25. joulukuuta 2014

Free
I have inside of me
secret power,
It often reproach me.
Then I feel under my feet
the axis of swing to
and me dizzy.

In the wild, rampant words
inviting jungle.
wants me
to write the story
a stalking lion
the afternoon sun.

The sharp horns, deer
herd, they can also ram
appreciated. Words of worship,
it may be unnecessary
disappointments price.


Man as a baby
breast seeks.
I have dreams
afternoon in the savannah,
the wind in my hair is.
Meadow under me invites,
smells of grass, as
meadow wool.

Frightening is not such a
adored Madonna,
to sign autographs
the world's markets.
I want to be more,
wild and free.
Fly through the power of my words
like a wild eagle.
Pan flute, it is the voice of
complete freedom.

Vapaa

Minulla on sisälläni
salainen voima,
Se minua usein soimaa.
Silloin tunnen jalkojeni alla
maan akselin keinahduksen,
ja minua huimaa.

Villinä rehottaa sanojen
kutsuva viidakko.
Haluaa minun 
kirjoittavan tarinan
jossa vaanii leijona
iltapäivän auringossa.

Teräväsarvisten kauriiden
lauma, niitä voi oinaskin
arvostaa. Sanojen palvontaa,
voi sitä turhaa pettymysten
hintaa. 

Mies niin kuin vauva
rintaa hamuaa.
Olen unelmassani
iltapäivän savannilla,
hiuksiini tuuli käy.
Niitty allani kutsuu,
tuoksuu heinikko, kuin
niittyvilla.

Pelottavaa on olla tällainen
palvottu Madonna,
jakaa nimikirjoituksia
maailman toreilla.
Tahdon olla muutakin ,
villi sekä vapaa.
Lentää sanojeni voimalla
kuin villi kotka.
Panhuilu, sen on ääni
täydellisen vapauden.

Patajätkä

Patajätkä
Patajätkä

Blogiarkisto