Translate

sunnuntai 31. elokuuta 2014

Morning

The night after breakfast, I eat breakfast. 
While the fire burns in the fireplace, 
take a look at you in secret. 
If there is a feel good song about tea, 
push marmalade bread 
yesterday. 

You step by step to follow, 
I go through the eye of a needle up. 
I follow you like a shadow to the bedroom. 
I'll be in the armpit, the shape of the woman, 
and beauty in 
I get it. 

Day cycle of the march, 
I will follow you until the 
the world continues to move. 
Again, the night after the breakfast, 
and I eat breakfast, 
and take a look at the magazine guarantees you the secret. 

Have brought back my head, 
you still my enchanted sound in my ears ringing. 
I studied in my heart, 
it is the inner voice again turned my head. 

In the morning alone, whereas wander alone, 
in the evening we sleep laptop laid. 
Exudes a night on us, 
moonlight lights, as well as happiness in the fire; 
Big Dipper shines in the belt of stars. 

Man's sake I men, 
I come and I go. 
I'm going, and I will back again, 
everything in life with you, you give away. 

The channel at the beach, sandy word, 
yesterday again repeated to fly as 
boomerang all the same place, 
heart falls in love with you again.

Aamu

Yön jälkeen aamu palaa, syön aamupalaa.
Takassa taas tuli palaa,
vilkaisen sinua salaa.
Jos on hyvä olo laulun siitä teen,
työnnän marmeladia leipään
eiliseen.

Sinua askel, askeleelta seuraan ,
jopa neulansilmästä läpi menen.
Sinua kuin varjo seuraan makuuhuoneeseen.
Tulen kainaloosi, muodon naisen, 
sekä kaunokaisen
siinä saan.

Päivän kierto seuraa kulkuaan,
minä sinua seuraan niin kauan kunnes
maailma jatkaa kulkuaan.
Taas yön jälkeen aamu palaa,
ja syön aamupalaa,
ja vilkaisen sinua lehden takaa salaa.

Käänsit minun pääni,
sinun lumottu ääni yhäkin korvissani soi.
Tutkin sisimpääni,
se sisäinen ääni käänsi taas minun pääni.

Aamulla yksin, taas harhailen yksin,
illalla nukumme sylityksin.
Niskaamme tihkuu yö,
kuutamon valo, sekä onnen palo;
loistaa Otavan tähtien vyö.

Miehen tähden minä ihmisten nähden,
tulen ja lähden.
Lähden, ja tulen taas takaisin,
kaiken elämässä kanssasi sinun  jakaisin.

Kanavan rannalla, hiekkaisella sanalla,
eilinen taas toistuu lentää  niin kuin 
bumerangi kaikki sama tapahtuu,
sydän uudestaan sinuun rakastuu.

In the atticIn the attic for a long time has been the dark. 
Love all the soul of my lamp turned off. 
I walk in the dark here still, 
a lonely beacon of light might sometimes 
I reach. 

Respiration night I listen to, 
also can be lonely. 
Night shadows become part of the music, 
shadows of the blues wails of life. 

Many a lonely wanderer, 
here in the morning his journey. 
Own one of these anniversary, 
my dream is guarded by the mother earth. 

I have a blanket on me 
I'd pull, I remember the cold 
yesterday. It is a cry of pain 
the mirror that which was broken 
in silence. Not tomorrow now 
picture is displayed, and the time passes 
course. we hourglass 
Litter is turned, 
more 
again, and again.

UllakoniUllakkoni jo kauan on ollut pimeänä.
Rakkaus kaikki sielun lamppuni sammutti.
Pimeässä täällä yhä vaellan,
yksinäisen majakanvalon ehkä joskus
tavoitan.

Hengitystä yön kuuntelen,
sekin yksinäinen olla voi.
Yön varjot musiikiksi muuttua osaa,
varjot bluesia elämän vaikeroi.

Monta yksinäistä kulkijaa,
täällä aamuun taivaltaa.
Omaa yksinäistä taivalta,
untani vartioi äitimaa.

Minä peiton päälleni
vetäisen, muistan kylmän
eilisen. Se on tuskanhuuto
peilin sen, mikä särkyi
vaieten. Ei huomisen nyt
kuvaa näy, ja aika kulkee
kulkuaan. Me tiimalasin
hiekat käännetään,
yhä
uudestaan ,ja uudestaan.

lauantai 30. elokuuta 2014

Self outline


            September is just around the corner 
            I'm looking for the words of my life 
            last love story. 
            Those words can phrases 
            each of the sequences increase; 
            such as wood for winter 
            himself takes off again. 
           
            I am little by little the way of my life 
            the last trip. 
            During rotation, autumn takes off again 
            Maple leaf from the skin. 
            In this moment, still miss you, love. 
            Lots of storage inside the heart of summer 
            heat, and light. 
            In my mind the lamp is still a few bright. 

                  Self contour, they are 
                  very stretchable concept. 
                  Drape yourself in sentences, they 
                  are like wearing a toga. 
                  Without them, I'm naked, 
                  speechless, absolutely speechless. 
                  I am like a weather vane 
                  I miss the constant movement of the 
                  my wheels. 
                  September, the winds will bring me 
                  creative words, emotional states, scents, 
                  from many different countries. 
                   The morning opens up the curtains, 
                   when the window gaps between 
                   the world of virtual waves 
                   breaking my word at 
                   air floating raft.

Minuuden ääriviivat

           Syyskuun vaaniessa nurkan takana
           etsin sanoja elämäni
           viimeiseen rakkaustarinaan.
           Ne sanat voivat lauseita
           jonoiksi kasvattaa,
           niin kuin puu joka talveksi
           itsensä riisuu taas.
         
           Olen pikkuhiljaa matkalla elämäni
           viimeiselle matkalle.
           Vuodenkierto, syksy riisuu taas
           vaahteranlehtiä iholtaan.
           Tässä hetkessä, yhä kaipaan, rakkautta.
           Paljon sydämeeni varastoi sisälle kesän
           lämpöä, sekä valoa.
           Sieluni lamppu on hetken vielä kirkas.

                 Minuuden ääriviivat, ne ovat
                 kovin venyvä käsite.
                 Kietoudun lauseisiin, ne
                 ovat kuin tooga ylläni.
                 Ilman niitä olen alaston,
                 mykkä, aivan sanaton.
                 Minä olen niin kuin tuuliviiri
                 jatkuvasti kaipaan liikettä
                 rattaisiini.

                 Syyskuun tuulet luokseni tuovat
                 luovia sanoja, tunnetiloja, tuoksuja,
                 monista eri maista.
                  Aamut aukaisevat aina uutimensa,
                  silloin ikkunan rakojen välistä
                  maailman virtuaaliaalloille
                  karkaa sanojeni hetken
                  ilmassa kelluva lautta.

perjantai 29. elokuuta 2014

Lõhn veres


Suur karu seisab tagajalgadel, 
on valmis ohverdama väike 
julmalt lammutama. 
Nii hirmul väriseb 
laululuik maandub Soomes. 
Kes oleks öelda suure karuteene 
ideede meeles krundile? 
Kaos ja kaos on vallutanud 
Maailm jälgib õhu linnaosades. 
Ei vehkimine vabalt, õnnelikult 
lipuvarras vimpleid. 
Rahutu tuul puhub, 
lõhn veri toob endaga kaasa 
Ukraina üles. 
Me värisevad hirmust, 
karta karmilt. 
Kas on kedagi, kes läheb 
War toki sassis 
osa veelkord teada. 
Me ei vaja uut maailmasõda 
Meil on uus Hitler, 
et koonduslaagrite ehitada.

L'odore del sangue


Grande orso in piedi sulle zampe posteriori, 
è disposto a sacrificare una piccola 
crudelmente tirare verso il basso. 
Trema così paura 
cigno selvatico terre Finlandia. 
Chi avrebbe detto un grande disservizio 
il flusso di idee nella mente del complotto? 
Caos, e il caos è conquistato 
Mondiale monitora i quartieri d'aria. 
Non agitando liberamente, felicemente 
gagliardetti pennone. 
Vento turbolento soffia, 
l'odore del sangue porta con sé 
Ucraina fino. 
Abbiamo tremare di terrore, 
paura duramente. 
C'è qualcuno che sta per 
Guerra matassa di incasinato 
separarsi di nuovo per scoprire. 
Non abbiamo bisogno di una nuova guerra mondiale, 
siamo un nuovo Hitler, 
che i campi di concentramento per costruire.

Lukten av blod


Stor björn som står på bakbenen, 
är beredd att offra en liten 
grymt dra nedåt. 
Så rädd skälver 
sångsvan landar Finland. 
Vem skulle berätta en björn 
flödet av idéer i huvudet på tomten? 
Kaos och kaos har erövrats 
Världen övervakar luftdistrikten. 
Inte vifta fritt, glatt 
flaggstång vimplar. 
Turbulent vinden blåser, 
lukten av blod för med sig 
Ukraina upp. 
Vi darrar av skräck, 
frukta hårt. 
Finns det någon som kommer att 
War nystan trasslat 
skiljas igen för att ta reda på. 
Vi behöver inte ett nytt världskrig, 
Vi är en ny Hitler, 
att koncentrationslägren för att bygga.

Der Geruch von Blut


Große Bär, der auf den Hinterbeinen, 
ist bereit, Opfer zu bringen eine kleine 
grausam nach unten ziehen. 
So verängstigt, zittert 
Singschwan landet Finnland. 
Wer würde einen Bärendienst erzählen 
der Fluss der Ideen in den Köpfen der Handlung? 
Chaos, und Chaos besiegt 
Welt überwacht die Luft Bezirken. 
Nicht frei winken, glücklich 
Fahnenmast Wimpel. 
Turbulenten Wind weht, 
der Geruch von Blut mit sich bringt 
Ukraine auf. 
Wir zittern vor Angst, 
fürchten barsch. 
Gibt es jemanden, zu gehen ist 
War Knäuel durcheinander 
Teil wieder herausfinden. 
Wir haben nicht einen neuen Weltkrieg benötigen, 
wir sind ein neuer Hitler, 
daß die Konzentrationslager zu bauen.

Запах крови

Большой медведь, стоящий на задних лапах, 
готов пожертвовать небольшой 
жестоко тянуть вниз. 
Так страшно дрожит 
лебедь-кликун земли Финляндию. 
Кто бы сказать медвежью услугу 
поток идей в уме сюжета? 
Хаос, и хаос будет захвачена 
Мир следит за воздушные округов. 
Не размахивая свободно, счастливо 
флагшток вымпелы. 
Меняющийся ветер дует, 
запах крови приносит с собой 
Украина до. 
Мы дрожать от ужаса, 
боятся резко. 
Есть ли кто, кто собирается 
Война моток перепутались 
расстаться снова, чтобы узнать. 
Нам не нужно новой мировой войны, 
мы новый Гитлер, 
что концентрационные лагеря, чтобы построить.

The smell of blood

Large bear standing on hind legs, 
is willing to sacrifice a small 
cruelly pull down. 
So scared trembles 
whooper swan lands Finland. 
Who would tell a great disservice 
the flow of ideas in the mind of the plot? 
Chaos, and chaos is conquered 
World monitors the air districts. 
Not waving freely, happily 
flagpole pennants. 
Turbulent wind is blowing, 
the smell of blood brings with it 
Ukraine up. 
We tremble with terror, 
fear harshly. 
Is there anyone who is going to 
War skein of messed up 
part again to find out. 
We do not need a new world war, 
we are a new Hitler, 
that the concentration camps to build.

Veren haju

Suuri karhu seisoo takajaloilla,
on valmis pienen uhrinsa
julmasti kaatamaan.
Niin peloissaan vapisee
laulujoutsen mailla Suomen.
Kuka kertoisi suuren karhun
ajatusten ailahdukset, mielen juonen?
Kaaos, ja sekasorto on vallannut
maailman torien ilmapiirit.
Ei liehu vapaasti, iloisesti
lipputankojen viirit.

Myrskyisästi tuulee,
veren hajun mukanaan tuo
Ukrainasta asti.
Me kauhusta vapisemme,
pelkäämme ankarasti.
Onko ketään, kuka tämän
sodan vyyhdin sekaisen
osaa jälleen selvittää.
Emme kaipaa uutta maailman sotaa,
emme uutta Hitleriä,

joka keskitysleirit rakentaa.

Dear memorial
He grandma always sing falsetto, 
sang his nose to breathe, 
it is always waiting in one listened. 
We are the eternal souls of a couple, 
attic at dusk, sometimes this 
Federal, until death do us 
separated from the blessed. 
Throughout those decades, 
I hear your words, 
well I remember every one. 
From that moment on memorability, 
my brain's hard drive 
forever burned. 
You're in my mind, 
you there burning subscribed. 
I remember your long torso, 
the rib arch sting. 
Once in a lifetime was 
such a day. Never again later.

Rakas muisto
Hän mummo laulaa aina falsettiin,
nenäänsä hiukan honottaa,
sitä aina odottaen yhdessä kuunneltiin.
Me ollaan se ikuinen sielujenpari,
vintin hämärässä joskus tämä
liitto, kunnes kuolema meidät
erottaa siunattiin.
Läpi näiden vuosikymmenten,
sinun sanasi kuulen ,
hyvin muistan jokaisen.
Sen hetken muistettavuus,
aivojeni kiintolevylle
ikuisesti poltettiin.
Sinä olet mielessäni,
sinut sinne polttomerkittiin.
Minä muistan sinun pitkänvartalon,
joka kylkiluun kaaren pistävän.
Kerran elämässä oli sellainen päivä,
ei koskaan enää myöhemmin.

Det är känslan

Vik slutet av sommaren vingar, 
Bokomslag bilden för hösten bildas. 
Jag sa adjö till sommaren redan, 
bruten, bruten känsla. 
Rim slå varje klass 
Studien möter nytt. 
Idag är det fredag​​, 
ensamhet mina hjärtslag sätter takten. 
Smärtan, ekon av vindarna mellan 
torra läppar, nektarin, 
Om du inte du kyssa dem blöta. 

Jag kan inte i dag till 
Gå framåt längre, 
böjd kroppshållning är. 
Således sjunger kören 
omkretsen slå varje kör, 
dess eko skriker tillbaka till stranden. 

Det är känslan av hopplöshet 
vid samma boxningsring stängd. 
Slog en fallit, är vi att vi är på drift 
det är alla i vår egen sort arbete. 
Läran och den sena, arbetsmarknaden 
uttalande, vilket är ett 
sinnestillstånd, och fitness 
du känner förtvivlan melodin ringning redan?

It's the feeling

Fold the end of the summer wings, 
Book cover image for the fall is formed. 
I said good-bye to summer already, 
broken, broken feeling. 
Rim beat each class 
study meets again. 
Today is Friday, 
the loneliness of my heart beats are setting the pace. 
The pain, the echoes of the winds between the 
dry lips, nectarine, 
if you do not you kiss of them wet. 

I am not able today to the 
Walk in forward anymore, 
stooped posture is. 
Thus sings the chorus 
perimeter beat each choir, 
its echo screaming back to the beach. 

It's the feeling of the hopelessness 
at the same boxing ring closed. 
Struck a fallen, are we we are adrift 
it is all of our own kind work. 
Doctrine, and the late, labor market 
statement, which is a state of mind, and fitness 
you feel the despair of the melody ringing already?

Se tunne 2

Taittaa loppukesä siipensä,
kirjan kannen kuva syksyksi muodostuu.
Sanoin kesälle jo hyvästi,
murtunutta, särkynyttä tunnetta.
Kehän murjomien luokka
opiskelemaan taas kokoontuu.
Tänään on perjantai,
yksinäisyyttä sydämeni tahdit lyö.
Tuskaa, kaikuja tuulien välissä,
huulien nektariini kuivuu,
jos et sinä suudelmillasi niitä kastele.

Minä en tänään pystypäin
eteenpäin enää astele,
kumarassa ryhtini on.
Näin laulaa kertosäkeessä
kehän murjomien kuoro,
sen kaiku huutaa takaisin vastarannalta.

Se tunne, kuinka toivottomuus
samaan nyrkkeilykehään suljetaan.
Lyödään lyötyä, ollaanko me tuuliajolla
se on meidän kaikkien kaltaisteni työ.
Oppi , ja ikä kaikki, työvoimapoliittinen
lausunto, mikä on mielentila, ja kunto
tunnetko epätoivon melodiassa soivan jo?

Se tunne

Taittaa loppukesä siipensä,
kirjan kannen kuva syksyksi muodostuu.
Sanoin kesälle jo hyvästi,
murtunutta, turtunutta tunnetta.
Kehäraakkien luokka
opiskelemaan taas kokoontuu.
Tänään on perjantai,
yksinäisyyttä sydämeni tahdit lyö.
Tuskaa, kaikuja tuulien välissä,
huulien nektariini kuivuu,
jos et sinä suudelmillasi niitä kastele.

Minä en tänään pystypäin
eteenpäin enää astele,
kumarassa ryhtini on.
Näin laulaa kertosäkeessä
kehäraakkien kuoro,
sen kaiku huutaa takaisin vastarannalta.

Se tunne, kuinka toivottomuus
samaan nyrkkeilykehään suljetaan.
Lyödään lyötyä, ollaanko me tuuliajolla
se on meidän kaikkien kaltaisteni työ.
Oppi , ja ikä kaikki, työvoimapoliittinen
lausunto, mikä on mielentila, ja kunto

tunnetko epätoivon melodiassa soivan jo?

torstai 28. elokuuta 2014

I denna dag
I denna dag, vid denna tid, 
Boxning omkrets Racks slå varje
kören att sjunga arior. 
Vi inser inte det, viktigast av allt, 
är, det är kärleken till fred, och vägen 
spik trådlöst. 
Och nätet är delade fläckar, 
och ibland censurerade nyheter 
ligger blekt. 
Så det överskrider tröskeln på nyheterna, 
när kriget rör upp någon man. 
Så var är vår empati förmåga, 
och mänskligheten? 
På September huggorm styv 
Jag låg i ruiner, 
och det är ett paradis förlorade 
för länge sedan. 
Jag skapade en blogg var, 
under 2009, och texten 
expanderar när det vattenabsorberande svamp. 
Så var är slutet på vår resa, 
var att leda min väg?

An diesem Tag
In der heutigen, in dieser Zeit, 
Boxen Umfang Racks schlagen jeder Chor-Arien singen. 
Wir wissen es nicht, am wichtigsten, 
ist, ist es die Liebe, des Friedens, und die Straße ist 
Spike drahtlos. 
Und das Netzwerk geteilten Flecken, 
und manchmal zensiert Nachrichten 
liegt gebleicht. 
So ist es die Schwelle der 
Nachrichten überschreitet, 
als der Krieg schürt einige Menschen. 
Also, wo ist unsere Empathie-Fähigkeit, 
und der Menschheit? 
September viper starren 
Ich wurde in Ruinen lag, 
und es ist ein Paradies verloren 
vor langer Zeit. 
Ich habe ein Blog war, 
im Jahr 2009, und der Text 
dehnt wasserabsorbierenden Schwamm. 
Also, wo ist das Ende unserer Reise, 
wo mein Weg führen?

В этот день
В этот день, в это время,
Бокс периметру стоек бить
каждого хор спеть арии.
Мы не понимаем, это, самое главное,
есть, это любовь к миру, и дорога
шип беспроводной.
И сеть сплит пятна,
а иногда цензуре новости
лежит беленой.
Так что превышает порог новостях,
когда война пробуждает некоторое человека.
Так где же наша эмпатия способность,
и человечество?
На сентябрь гадюки жесткой
Я лежал в руинах,
и это потерянный рай
давно.
Я создал блог был,
в 2009 году, и текстом
расширяется в качестве водопоглощающего губкой.
Так где же конец нашего путешествия,
куда вести свой ​​путь?

In this day
In this day, at this time, 
Boxing perimeter Racks beat each choir to sing arias. 
We do not realize it, most importantly, 
is, it is the love of peace, and the road 
spike wireless. 
And the network is split spots, 
and sometimes censored news 
lies bleached. 
So it exceeds the threshold of the news, 
when the war stirs up some man. 
So where is our empathy ability, 
and humanity? 

On September viper rigid 
I was lying in ruins, 
and it is a paradise lost 
a long time ago. 
I created a blog was, 
in 2009, and the text 
expands as the water-absorbing sponge. 
So where is the end of our journey, 
where to lead my way.

Tässä päivässä

Tässä päivässä, tällä hetkellä,
kehäraakkien kuoro laulaa aariaa.
Emme huomaa sitä mikä tärkeintä
on, se on rauha rakkaus, ja tie
piikkilangaton.
Niin mediassa pilkkuja halkaistaan,
ja sensuroiden joskus uutisia
valheilla valkaistaan.
Niin ylittää se uutiskynnyksen,
kun sotaa lietsoo joku ihminen.
Niin missä on meidän empatiakyky,
sekä inhimillisyys?

Syyskuun kyy kohmeisena
raunioissa loikoilee,
ja paratiisi se menetettiin
jo kauan sitten.
Minä blogin loin nettiin,
vuonna 2009, ja se tekstistä
paisuu kuin vettä imevä pesusieni.
Niin missä on matkamme pää,

minne johtaa tieni?

keskiviikko 27. elokuuta 2014

MorningMorning is held in orbit, 
early morning blast 
I heard the corners. 
Night is the resting place 
lonely, if 
sleep rest, repair may be 
a moment tired. 
Again the morning chirp 
I hear the sound is sparrows. 
Not alleviate rumors owls. 

Last night was a small moment 
restful nap, 
I got to rest 
in utopia. 
Arrived soon as possible, 
the morning the caravan. 
I took my impatience to 
receive it, the smell of 
morning coffee 
writer cherished child.

AamuAamu se ontui radalleen,
aamuyön puhalluksen
nurkissa kuulin.
Yö on lepopaikka
yksinäisten, jos
uni korjaa levon saa
hetkiseksi väsynyt .
Taas aamun viserryksen
kuulen, se on ääni varpusten.
Ei huhuilua pöllöjen.

Viime yö oli pieni hetki
levollisten unien,
sain levähtää
maassa utopian.
Saapui pian, 
aamun karavaani.
Otin malttamattomana
sen vastaan, aamu kahvin tuoksu
helli kirjoittavaa lastaan.

tiistai 26. elokuuta 2014

As the fruits are ripe


As the fruit is fully ripe, 
time has come to harvest, 
while the farmer takes its toll. 
Not this year, not even lurking frost, 
not even slept under the open sky. 
Female womb, 
bear a child of the 
nine months, 
then says give birth. 
Not to know that a man can, 
how a woman reacts to 
the challenges of life, 
the miracle of birth. 
Everything here, but 
rotation continues on rolling, 
baby, child, adult 
gray-haired old man. 
It has become time for the harvest 
begin at the end of summer time.

Kuten hedelmät ovat kypsyneet

Kuten hedelmät ovat kypsyneet,
on tullut aika elonkorjuun,
taas maanviljelijä korjaa satoaan.
Ei tänä vuonna ei vielä vaani halla,
saa nukkuakin taivasalla.
Nainen kohdussaan, 
kantaa lasta maan
kuukautta yhdeksän,
sitten sanoo synnytän.
Ei tietää sitä mies voi,
kuinka nainen reagoi
haasteisiin elämän,
ihmeeseen syntymän.
Kaikki täällä vaan
jatkaa kiertokulkuaan,
vauva ,lapsi , aikuinen
vanhus harmaa tukkainen.
On tullut sadonkorjuun aika
alkaa loppukesän aika.

Referring to the Committee's report

Referring to the Committee's report 
The target group is to create a consumable item. 
Otherwise, you can not create the good life career. 
September brings with rain, the mud. 
My soul is like a tin plate, or drum membrane, 
meeting, the group yelling out loud cheers. 
Where is the tow-headed boy, 
he is today, a man ball-bellied, bald-headed. 
Here is a casual story, has already gone 
the decades-trip Hetekka the bed creak. 

What are doing the types of selfish, 
they are the bread from the mouth to rob the poor can not. 
Referring to the Committee's report, this law is set up. 
We cut utility subsidies, it spells the messages to the reader. 
So we are at odds, the rich dig coins in your pocket 
of the poor. Desperately hungry farmer 
trying to banish the country violently modifying. 

The world is the worse day by day change us. 
It's more full of devils, as the protective angels. 

Viitaten komiteamietintöön

Viitaten komiteamietintöön
Kohderyhmälle on luotava kulutustavaraa.
Muuten et voi luoda sitä hyvää elämänuraa.
Syyskuu tuo mukana sateita, sitä kuraa.
Sieluni on kuin peltiä, tai rumpukalvoa,
kokouksessa, ryhmässä lujaa huudamme hurraa.
Missä on se poika pellavapäinen,
hän on nykyään, mies pallomahainen, kaljupäinen.
Tässäpä on arkinen tarina, poissa on jo
se vuosikymmenten takainen hetekka sängyn narina.

Mitä puuhaavat tyypit itsekkäät, 
ne leivän köyhän suusta ryöstää voi.
Viitaten komiteamietintöön, tämä laki laaditaan.
Leikkaamme kodinhoitotukia, siitä iltasanomista tavaa lukija.
Niin ollaan napit vastakkain, rikkaat kaivavat rovot taskusta
köyhien. Maanviljelijä nälkää epätoivoisesti 
yrittää karkoittaa maata kiivaasti muokaten.

Maailma se päiväpäivältä huonompaan suuntaa muuttaa meitä.
Se on enempi täynnä piruja, kuin suojelevia enkeleitä.


@ tanninen satu

maanantai 25. elokuuta 2014

Let's just you and me

Life in the body is decayed 
full of branches. Cut off, 
that they do not break under me 
among the untamed passion. 
I nectarine lips 
I drink sparkling. 
Then I, happily 
I live in a moment. 
You are my life a wild stallion 
and I have a soft gentle mare. 

Behind a fence is not worth a peek, 
the same green grass there 
to grow, as our feet just luck. 
My place is with you, 
stalls side by side. 
Always, and now, a new feeling 
is born inside me. 
I do not miss the wild steppes of cool 
the wind, I do not adrift in the winter. 
Let's just you and me, me and you.

Ollaan vain me

Elämän runko se on lahoja
oksia täynnä. Sahaa pois,
etteivät ne murru allani
kesken kesyttömän kiihkon.
Minä huuliltasi nektariinin
juon helmeilevän.
Silloin minä, onnellisena
hetken elän.
Olet elämäni villiori,
ja minä lempeä pehmeä tamma.

Aidan taakse ei kannata kurkistaa,
samaa vihreää ruohoa siellä
kasvaa , niin kuin jalkamme juurillakin.
Luonasi on paikkani,
pilttuussa kylki kyljessä.
Aina, ja nyt, uusi tunne
on sisälleni syntynyt.
En kaipaa villiarojen viileää
tuulta, en talvea tuuliajolla.

Ollaan vain me, minä ja sinä.

MondayHe's the writer saw a beautiful dream 
it was the whole of creation, 
that he misses so. 
London walked down the street together. 
I get up in the seventh airship, 
I get on top of the rainbow. 
The first night, Monday 
This was when, as the kingdom still 
waiting for their prince. 

Maybe I'm blind, 
or the warmth of my heart cover 
the thick bark of despair. 
Not to help a gentle voice, 
not reproving Sermon on the Mount. 

I just write, I live and resourceful. 
I slept as wake up 
princess a hundred years old, and 
is the kiss of a prince, 
over woman's new country. 

In the evenings, I go to his pillow just the heart 
to rest, the moment always 
I am a full woman, so different. 

Again, arrived Monday, 
now have a week to go until received. 
It was my dream man, 
I miss you so. 
Eyes, when caught in depressions, 
so your soul from fabric 
the reflected. 

Now is the point again in September, 
heart of plaster, and 
wrappers hides. 
Our access to paradise once again was denied. 
The night of dreams some Finnish people 
algae were in our homes. 

More and alone I stayed here in the realm of the past 
the old dragons.

Maanantai

Hän kirjailija näki kaunista unta,
oli siinä se koko luomakunta,
jota hän kaipaa niin.
Lontoon kadulla yhdessä käveltiin.
Nousen seitsemänteen ilmalaivaan,
pääsen päälle sen sateenkaareen.
Iltaan ensimmäiseen,maanantaihin
kun elettiin, niin valtakunta levotomana
yhä odotti prinssiään.

Kenties olen sokea,
tai sydämeni lämpöä peittää
paksu epätoivon kaarna.
Ei siihen auta puhe lempeä,
ei nuhteleva vuorisaarna.

Minä vain kirjoitan, ja elän neuvokkaana.
Nukuin ikään kuin heräisin
prinsessana satavuotiaana,ja
käy prinssi suudelmaan,
ylle naisen uuden maan.

Iltaisin vain sydän tyynynään käyn
lepäämään, sen hetken aina
olen täysinainen,niin erilainen.

Taas saapui maanantai,
nyt viikko siihen asti käydä sai.
Oli unessani se mies,
jota kaipaan niin.
Silmät, kun kiinni painan,
niin kuvasi sielun kankaalta
esiin heijastuu.

Nyt on jälleen kohta syyskuu,
sydämeni kipsiin, ja
kääreisiin piiloutuu.
Pääsymme paratiisiin jälleen evättiin.
Yön unien verran Suomen kansa
kodeissamme levättiin.

Yhä yksin jäin tänne valtakuntaan viimeisten
vanhojen lohikäärmeiden.

sunnuntai 24. elokuuta 2014

Time knight galloping


I packed away for the summer skirts, 
night gauze scarves up in a suitcase 
I packed. September crept towards the 
woman, autumn quiet of the doldrums. 
Frost may be freely rise 
valleys in the low-lying lands. 
Nights in my arms a few swings, 
I wiggled her hips moving with passionate. 

Dreamed of you this, I thought I was 
autumn bride, rowan berry veil 
the crown of her hair. 
Now I write a song, 
Calculation of the troubled waters of Lake Ladoga. 
Take me in your arms now, is the point again night. 
Begins to rest in constructive work. 

Moonlight may be crowned by, 
a night with the stars of the wedding waltz 
a couple of shows. But where is the groom, 
in no time, a knight galloping, fall does not appear. 
So bleak is the night in March, 
wedding waltz minor chords compose. 
So are the bride's cheeks and crisp, 
the kind of apple cheeks fiancé 
eagerly waiting in silence. 

Dreamed of you this, I thought I was 
autumn bride, rowan berry veil 
the crown of her hair. 
Now I write a song, 
Calculation of the troubled waters of Lake Ladoga. 
Take me in your arms now, is the point again night. 
Begins to rest in constructive work.

Ajan ratsun laukkaa

Viikkasin jo pois kesän helmat,
yön harsohuivit ajan matkalaukkuun
pakkasin. Syyskuu hiipi kohti
naista, syksyn hiljaista alamaista.
Halla saa vapaasti, nousta
laaksoista alavista maista.
Yötä sylissäni hetken keinutin,
liikkuvin kiihkein lantein.

Unta sinusta näin, luulin olevani
syksyn morsian, pihlajanmarja huntu
kruununa hiuksissaan.
Nyt kirjoitan laulun,
lasken sen laineille Laatokan.
Ota syliisi minut nyt on kohta taas yö.
Alkaa levonmaassa rakentava työ.

Kuutamo saa kruunani olla,
yön tähtien kanssa kun häävalssiin
pari käy. Vaan missä viipyy sulhanen,
ei ajan ratsun laukkaa, kuulu ei näy.
Niin synkkä on öinen maa,
häävalssin molliin sävellän.
Niin ovat kuulaat posket morsiamen,
kuin omenankaltaiset posket sulhastaan
odottavat malttamattomasti vaieten.

Unta sinusta näin, luulin olevani
syksyn morsian, pihlajanmarja huntu
kruununa hiuksissaan.
Nyt kirjoitan laulun,
lasken sen laineille Laatokan.
Ota syliisi minut nyt on kohta taas yö.
Alkaa levonmaassa rakentava työ.

Rice grain


It will plant one grain of rice, 
I expect it to germinate well. 
That said, my mentor, he, 
and composed of one new tune. 
So me wrapped in the snares of the 
philosophy, and I took the 
its secular utopia doctrine. 

We were the disciples of life, 
I as well as he. 
Inside of a bright ring 
the wonderful song of life. 
I guess witch angels 
reject both fetuses. 
I write stories, and supervision of nights. 
Here you will keep us busy, 
the writer to sharpen his sword; 
and strikes again ills. 

They are within the these wonders 
increase the philosophy grain of rice. 
Familiar with longing, pain, and 
banging his head on the wall. 
Passing on where the barriers 
are the highest, always 
towards the dead-end road. 
Sunday is a moment of rest, 
and dispose of it will not be too hard.

Riisin jyvä

Istutan se yhden riisin jyvän,
odotan sen hyvin itävän.
Niin sanoi oppi-isäni hän,
ja sävelsi yhden uuden sävelmän.
Niin minut kiedottiin pauloihin
filosofian, ja minä vastaan otin
sen maallisen utopian opin.

Oltiin opetuslapsia elämän,
minä sekä hän.
Sisälläni kirkkaana soi
laulu ihmeellisen elämän.
Olen kai noita enkeleiden
hylkäämiä seka sikiöitä.
Kirjoitan tarinoita, ja valvon öitä.
Täällä riittää meille töitä,
kirjailija miekkansa teroittaa,
ja iskee taas epäkohtiin.

Niitä näitä sisällä pohtii,
kasvattaa filosofian riisinjyvää.
Tuntee kaipuuta, tuskaa, ja
päätään seinään hakkaa.
Kulkee siitä mistä esteet
ovat korkeimmat, aina 
kohti umpikujaa.
Sunnuntaina on hetki levätä,
ja luovuttaa, ettei mene liian lujaa. 

Patajätkä

Patajätkä
Patajätkä

Blogiarkisto