Translate

sunnuntai 28. helmikuuta 2016

Tylsyys


Tylsyys rappaa yöhön
tiili muurin korkean,
tyhjyys täyttää pää
ehkä jaksan vielä
jonkun aikaa vaikka
pimeä taivas roikkuu
yllä pään.
Olen kyllästynyt
siihen, että kipu
korvaa ystävän.
Valo paistaa tunnelin
päässä, tuleeko sieltä
kohta juna?
Virta piirit joskus
lyö yli, mykkyys nyt
on yöhön juurtunut.
Kadonnut on lohduttava
levon sekä rakkauden 
syli.


lauantai 27. helmikuuta 2016

Today



Neon rain in the city, or
free-flowing
vibrating water.
Give me your heart.
Mist swim minds
open to love
me so
I may have
your humble slave
Who cherry flowers
spring out of the corrected?
butchers site
the child gets
take a look at my eyes.
Syria is in my soul
rang the bullet rains
and I feel on the skin
Napalm burning.
Blood flows into the country
pollute, and a coffin
vampire slumbers
future.
Putin oh Did I get
you will Sud
to paint
something black
mindscape.
The future may be
gutter stink,
blood flows, and Finland
is famous for its land-mines.


Tänään


Neonsade kaupungin, tai
vapaana virtaava
värisevä vesi.
Anna minulle sydämesi.
Usva ui mieliin
avoimiin köyri
kanssani niin
olen ehkä
sinun nöyrin orjasi
Kuka kirsikan kukat
keväällä pois korjasi?
Teurastajat päällä
maan saa lapsen
silmistäni katsomaan.
Syyria se sielussani
soi luoti sateet sen
ja iholla tunnen
Napalmin poltteen.
Veri virtaa maan
saastuttaa, ja arkussa
vampyyrin uinuu
tulevaisuus.
Putin oi sainko
sinulta sudin
jolla maalaan
jotain mustaa
mielen maisemaan.
Tulevaisuus saa
katuojan haisemaan,
veri virtaa, ja Suomi
kuuluisa on maamiinoistaan.


perjantai 26. helmikuuta 2016

After money runner


after money runner attaché cases
hand pressed tightly closed,
there hiding inside slop about
Alko's best wine and watch
involved bouncing one moldy
orange. Where are you going man,
mind a woman who knows?
He has not learned the washing machine
secret, always looking for a home nurse
new, never come home
before the evening six. he's looking For
Always the might, and fortune,
new opportunity. Capitalist,
the entire world system
put her out of orbit. he nose
is familiar with the smell of money, it begins
per race.

Rahan perässä juoksija

Rahan perässä juoksija attaseasalkku
puristettuna tiukasti käteen kiinni,
siellä sisällä piilossa hölskyy
Alkon paras viini sekä vahdissa
mukana pomppii yksi homeinen
appelsiini. Minne matka mies,
mielessä nainen kukaties?
Ei ole oppinut hän pesu koneen
salaisuutta, aina etsii paidan pesijää
uutta, ei koskaan kotiin tule
ennen ilta kuutta. Hän etsii
aina mahtia ,ja mammonaa,
tilaisuutta uutta. Kapitalisti,
koko maailman järjestelmän
radaltaan pois pisti. Hän nenässään
tuntee rahan tuoksun, alkaa sitä
kohden kilpa juoksun.



torstai 25. helmikuuta 2016

Neben (Gedicht Herausforderung am Donnerstag)




Jeder Tag ist ein Geschenk
Sie können die Vermieter nicht wiederherstellen
Die Welt sollte einen Griff haben
die die Tür öffnen kann
was immer neben dem zweiten
Blei Pass.
Vor allem vermisse ich
sein neben dem Mann,
Ich denke, vielleicht mehr Zeit
der Wunsch, für jemanden zu nehmen.
Mein Bild im Spiegel ist oft
Ich sehe nur um ihretwillen,
dass es scheint, dass ich
jemand nebenan.
Dann gehe ich mit dem Rest auf,
und die Sehnsucht Ich fühle mich wegen
neben den fehlenden Mann.
Es ist neben der Sehnsucht des Seins
wird auf den Sand geschrieben,
in Stein eingraviert.


Next to (Thursday's poem challenge)




Every day is a gift
you can not restore the lessor
the world should have a handle
which can open the door
which is always next to the second
lead pass.
Most of all I miss
be next to the man,
I think perhaps more time
the desire for someone to take it.
My image in the mirror is often
I look just for its sake,
that it seems that I am
someone next door.
Then I go on to the rest,
and the longing I feel because of
next to the missing man.
It is next to the yearning of being
is written on the sand,
engraved in stone.


Vieressä ( runotorstain haaste)



Jokainen päivä on lahja
jota ei voi antajalle palauttaa
maailmassa pitäisi olla kahva
josta voi avata oven
joka aina toisen vierelle
johtaa kulkemaan.
Kaikista eniten kaipaan
olla vieressä ihmisen,
uskon ehkä vielä aikaan
että joku toteuttaa toiveen sen.
Peilistä usein kuvaani
katson ihan vain sen tähden,
että näyttää siltä , että olen
jonkun vieressä.
Sitten muualle lähden,
ja kaipausta tunnen takia
sen vierestä puuttuvan ihmisen.
Se vieressä olemisen kaipuu
on hiekkaan kirjoitettu,
kiveen kaiverrettu.


keskiviikko 24. helmikuuta 2016

Kuunsiltaa pitkin



Kuunsiltaa pitkin, käsikkäin kuljettiin.
Viivi ja Wagner oltiin, sinä olit possu,
minä silkkitossu.

Kärsiä yhteen hierottiin,
saparoihin silkki nauhat sidottiin.

Kuu paistoi veteen,
mikä otti eteen,
sitä ei me kerrota, 
se sensuroitiin.

Elämä on juuri niin,
erilaisuutta tarvittiin.
Sika ja nainen,
pari oudonlainen.

Usein onni ei kestä,
sitä ei voi puhtaaksi pestä.
Likaisuus tarttuu,
ikää meille karttuu.
Viivi ja Wagner siinä pari oudonlainen,
sika ja nainen.


Moon bridge



Moon bridge along, hand in hand to carry.
Viivi and Wagner were, you were a bank,
I silk slippers.

Suffer rubbed together,
tail silk ribbons were tied.

The moon was shining into the water,
which took to the front,
it is not we told,
it was censored.

Life is just that,
diversity was needed.
Pigs and a woman,
a couple of strange kind.

Often happiness does not last,
it can not be washed clean.
Nastiest sticks,
life we gain.
Viivi and Wagner in a couple of strange kind,
a pig and a woman.



tiistai 23. helmikuuta 2016

A strange light



A strange light, I wake up in the morning to poor light.
Darkness creeps stealthily away,
Morning arrives, mirrors the ghosts depart out.
Better than yesterday, this day dawning
be you.
Morning rises to the sky brightens,
and again the day off target alarm to give.
Virtual Wave news in the face
the whip to give
for a while there is time
to be sleepy.

Woe to you that life, too harnessed,
point tomorrow,
and echoes the cry of pain from the mouth of the Finnish maiden,
which has been hit by yesterday's memory.

Outoon valoon


Outoon valoon, herään aamun kajoon.
Pimeys hiipii vaivihkaa pois,
aamu saapuu, öiset haamut väistyvät pois.
Parempi kuin eilinen tämä päivän koitto
olla vois.
Aamu nousee taivas valostuu,
ja taas päivä armottoman herätyksen antaa.
Virtuaaliaalloilla uutiset vasten kasvojamme 
ruoskan iskut antaa
vielä hetken on aikaa
olla uninen.

Voi teitä joita elämä, liikaa kahlitsee,
kohta huominen,
ja kaikuu tuskan huuto suusta Suomi neidon sen,
joka jäänyt alle on muiston eilisen.



The pain of the night


Now it is back in the dark night of sorrow,
when I feel the pain of the old
a strong wind might love it
me blows? hearts too
strangle, I remember too well the
love how hurt,
The pain of the stars from the sky
off the blows.
Too many years I have you
tried to forget, and this night
while the sky is torn, time
Scars may stigmos pain
leak. I know how it
I love you still, and, surprisingly,
too often, the pain of a boomerang
return to me again.
Does this pain ever end?
I will fight throat constrict,
seeking to swallow out of the weeping man.

maanantai 22. helmikuuta 2016

Tuskan yö

Nyt on taas se tumma surun yö,
kun tunnen tuskan sen vanhan
vahvan rakkauden ehkä tuuli sen
luokseni puhaltaa ? Sydäntä liikaa
kuristaa, muistan liian hyvin sen
kuinka rakkaus satuttaa,
Tämä tuska taivaalta tähdet
sammuksiin puhaltaa.
Liian monta vuotta olen sinut
koettanut unohtaa, ja tänä yönä
taas taivas repeää , aika
arvet saa stigmoina tuskaa
vuotamaan. Tunnen sen kuinka
sinua yhä rakastan, ja yllättäen
liian usein tuskan bumerangi
luokseni palaa taas.
Eikö tämä tuska lopu milloinkaan?
Minä taistelen kurkkua kuristaa,
nielen ulos pyrkivän itkun ihmisen.


Future keys


Well, well crashes of military,
and the ground drains precious blood,
and one trip to the ice,
the wind is sweeping across the desert,
under the sand traces of blood left.
Then perhaps in paradise
sometimes encountered, or
is in front of the fucking head?
The bomber squadron is
above the city, where
I have the keys to the future
I hid? So rusty
iron gate of the wall is
someone on barely more than climbs.
The world is today one
continuous nightmare,
The Finnish people
burial snow this winter.
You do not want to look at this
the world, and not consolation
a woman who alone
wander here.

Well, well crashes of military,
and the ground drains precious blood,
and one trip to the ice,
the wind is sweeping across the desert,
under the sand traces of blood left.

Tulevaisuuden avaimet

Kas, kas kaatuu sotilas,
ja maahan valuu veri arvokas,
ja yksi matka siihen jää,
tuuli pyyhkii yli aavikon,
hiekan alle veri jäljet jää.
Paratiisissä sitten ehkä
joskus kohdataan, vai
on edessä helvetin pää ?
Pommikone laivue on
yllä kaupungin, minne
minä tulevaisuuden avaimet
piilotin ? Niin ruosteista
rautaa portti muurin on
joku siitä vaivoin yli kiipeää.
Maailma on tänään yksi
jatkuva painajaisuni,
Suomen maan alleen
hautaa tänä talvena lumi.
Sinä et tahdo katsoa tätä
maailmaan, etkä lohduta
naista joka yksinään
täällä vaeltaa.

Kas, kas kaatuu sotilas,
ja maahan valuu veri arvokas,
ja yksi matka siihen jää,
tuuli pyyhkii yli aavikon,
hiekan alle veri jäljet jää.


Uni/Sleep


Taivas kaipausta huokaa  tanssivat valo suihkut
minulle tuokaa. Kohta aamu sarastaa, tahdon
muiston hetkestä yö taivaan varastaa.
Alkaa tähtien tanssi taivaan hopea tasangolla.
Maapallo napaa kaivaa, ja tähtipölystä
aivastaa. Revontulet repivät rikki yön mustan
sametin , ja aloittavat mielettömän hienon
baletin. Yön musta ritari ratsastaa pimeydessä
Andomeeran läpi , ja pyrstö tähti sukeltaa
taivaan mustaan samettiin.

Sleep

The sky longing to shout dancing water jets
I bring. Paragraph morning dawns, will
the memory of the moment of the night sky to steal.
The stars of heaven begins to dance silver plateau.
The earth poles digging, and star dust
sneeze. Northern Lights tore out the black night
velvet, and start an insanely great
the ballet. Night black knight rides in the dark
through Andomeeras, and the comet dives
the black velvet sky.

sunnuntai 21. helmikuuta 2016

Yksin hämärällä kujalla

Olen kyllästynyt tähän
virkamies hallintoon,
Olen ylijäämä ihminen
keskellä viisaiden.
Kuinka nousta allikosta,
kun sielu jäi pikajunan alle?
Laastaria otsaan, ja baanalle
hillumaan, rillumarei aika
kaiken Suomalaisuuden
meiltä pois vei.
Sieluton sydän vieläkö
se jaksaa toivoa, vielä
löytyykö jostain kultaa
hohtavat neonvalot,
jonka hohteessa odottaa
ystävä käsi toista
kättä kaivaten.
Minä yksin hämärällä kujalla
taivallan, sen oivallan.


Tabula Rasa

I wake up in the morning I like
tabula rasa this day
me memories not write.
Time to book for today
The new framework will
to see how they are implementing.
Past time it inside me
turned into bone took root stick
a lifetime of memories.
Inside all strangely
off is the time the stage is set
people. mime inside
tells a new story,
Time slows down for a moment,
and almost hear
How shaft globe
gripe gets. Today's
the play begins allowed,
when the veil of the morning
may rise.


Tabula Rasa

Herään aamuun olen niin kuin
tabula rasa tämä päivä
minuun muistot saa kirjoittaa.
Aika varaa tälle päivälle
uudet kehykset, saadaan
nähdä miten täytän ne.
Mennyt aika se sisälleni
luutui kiinni muistoihin.
Sisälläni kaikki oudosti
irti on aika näyttämö on
ihmisten. Miimikko sisälläni
kertoo uutta tarinaa,
aika hetken hidastaa,
ja melkein kuulen
kuinka akselissa maapallo
narista saa. Tämän päivän
näytelmä alkaa saa,
silloin kun aamun esirippu
nousta saa.  


lauantai 20. helmikuuta 2016

Lady Fortuna


Too much fog spins
around the head, the old
gate at the mist
I see the dancing.
A vision of a ghost above a nearby hill.
Even if it is in your memory, longing
human skin?
Melancholy power grab,
and the night the dogs will bite tails.
I do not know anything,
I have to look at everything
Knowing all durable
Lady Fortuna. Your
old keys are still
on top of a dresser, a time fade
already out of the photo colors.
Where hourglass sand flow
be slower than you,
and women anti-wrinkle cream
hide. A man with gray
her hair puffed up.
And yesterday's tomorrow
go into hiding, says
but, Run heels
there is a causeway,
yes swamp position for tomorrow
although sometimes marsh tea
fades away.


Lady Fortuna

Liikaa sumua pyörii
ympärillä pään, vanhan
veräjän luona usvan
tanssivat näen.
Aave näyn yllä läheisen mäen.
Vielä muistako sen, kaipauksen
iholle ihmisen ?
Melankolia vallan anastaa,
ja yön koirat  purevat häntiään.
Minä en tiedä mistään mitään,
olen voimaton missä kaiken
tietävä kaiken kestävä
Lady Fortuna on. Sinun
vanhat avaimet ovat vielä
päällä lipaston, aika haalisti
jo valokuvasta värit pois.
Missä tiimalasin hiekan virtaus
hitaampi olla vois,
ja naiset ryppyjä voiteella
piilottaa. Mies harmailla
hiuksillaan pöyhkeilee.
Eikä eiliseen huomista
piiloon mene, sanoo
vaan : juokse kannoillani
tuolla on pitkospuut,
kyllä suo kantaa huomiseen
vaikka suopursu joskus
pois lakastuu.


Saga 2

Minun sädekehä se sammui,
siipeni katkesivat kerta heitolla,
en muista mihin törmäsin,
ehkä se oli Carunan voimavirtalinja.
Tunsin vain kuinka putosin
vauhdilla pehmeään kinokseen.
Menetin tajuntani, ja olin
median mukaan koomassa.
Sen jälkeen olen nähnyt
vain uni näkyjä, niissä
minä kaivan hangesta
ulospääsyä ihmisten
ilmoille. Minua väsyttää,
ja palelee, olka päissä
tuntuu katkenneiden siipien
tuska. Tunnen sen,
etten lennä enää koskaan.

torstai 18. helmikuuta 2016

Yhteydet loppuu


Ei yhtään aihetta
enää sisälläni ole
runoon, aika epätoivon
köyttä jostain punoo.
Takaapäin menneisyys
lyö veitsen kurkulleni,
minne se onnellinen
aika piiloon meni?

Veri virtaa aivan
turhaan , länsi mainen
kulttuuri heittää
tikkaa pintaan elämän
mainosjulisteen.
Minä sanojen taakse
piiloudun, silti liian
moni minut huomaa.
Pyytää kanssaan Sointulaan
juomaan. Ei perille ole
mennyt se etten lasini pohjia
koskaan suutele.

Elämäni mies ohittaa,
hän alttarilta alttarille
käy, ja polvistuu.
Hän papin kaapuun
verhoutuu, minua kosii
vaimokseen pyytää ,
ja menetän minä ystävän.
Minä kunniasta kieltäydyn,
ja huomaan taas ehkä
yksin jäin. Kuljen
huomiseen paljain päin.


Table




Oak table behind the times
is still very stable
has endured many times
Custodial services, vintit, cellars,
and wood sheds. then again,
I found it, the  kitchen
it got the job. first, of course,
renovated surface
wax received, and over the
the screws were tightened it
even though the day was a Sunday.
Chairs consisted of
four, the new fabric
received, are supported by the
old ships. Full-time table
got a new home, now
it sits in our family.
Celebrations, everyone else
  dates must see
table unites us.

Runotorstai haaste Pöytä



Tammi pöytä aikain takaa
vieläkin on kovin vakaa
kestänyt on monet ajat
säilytykset, vintit, kellarit,
ja puu vajat. Sitten jälleen
löysin sen , keittiöstä
se sai paikan. Ensin toki
kunnostettiin pinta
vahan sai, ja alta
ruuvit kiristettiin se
päivä vaikka oli sunnuntai.
Tuoleja siihen kuului
neljä, ne uuden kankaan
saivat, ovat tukevat kuin
vanhat laivat. Luonani pöytä
uuden kodin sai, nyt
siinä istuu meidän perhe.
Juhla päivät nähdä saa
pöytä meitä yhdistää.



Patajätkä

Patajätkä
Patajätkä

Blogiarkisto