Translate

tiistai 31. maaliskuuta 2015

The peace

On the altar of greed
winds through voracious viper.
Hearts live in hope,
even if the bailiff
lurking behind the door in silence.
Ministers smiling
with each other, I in front of me
the widow's tear get in time, I see.

It is a world that always
day as a new,
a shooting star flies over
at six o'clock.
Our peacekeepers are
time abroad famous.
Peace of consolation,
and what about the peace be managed?

The peace of fear,
and the view is shown
peace is released
the gas from the rectum.
Item is in front of us again
elections, and dancing in my head
a high pace of sauerkraut.

Altar on the TV
screen, do not my words
these get angry.
Yet the words I'm not going to censor,
give freely of words
dance, and commas and points
paper will raise brain morass.

Security, and Cooperation
pretty much nails strike.
They are evaluating these
sometimes the thoughts burning
all my dreams out of eating.

Rauhan puolesta

Alttarilla ahneuden
kiemurtelee kyltymätön kyy.
Sydämessämme asuu toivo,
vaikka ulosottomies
oventakana vaanii vaieten.
Ministerit hymyilevät
keskenään, minä edessäni
vain itkevän lesken nään.

On maailma aina joka
päivä kuin uusi,
tähdenlento ohi lentää
kello kuusi.
Rauhanturvaajamme ovat
ulkomailla aika kuuluisia.
Rauhaa turvaamme,
ja mitenkä sitä rauhaa hallitaan?

Rauhan puolesta pelätään,
ja mieltä osoitetaan,
rauhan puolesta päästetään
kaasujakin peräsuolesta.
Kohta edessämme taas on
vaalit, ja päässäni tanssivat
vinhaa vauhtia hapankaalit.

Alttarimme on television
kuvaruutu, älä sanoistani
näistä nyt suutu.
Silti sanojani en aio sensuroida,
antaa sanojen vapaasti
tanssia, ja pilkut, ja pisteet
paperille nostan aivojen suosta.

Turvallisuus, ja yhteistyö
aika kipeästi kynsilleni lyö.
Niitä näitä miettiessä
joskus ajatukset polttavat
kaikki uneni pois syö.

Vuoroliikettä

Meri rantaapäin iskee
aallonharjan ilkkuen.
Niin tuulet pieksävät
kasvoilemme uurteet.
Minä tiedä en miksi
epäilen, että voitko
minua rakastaa.

Öisin pimeyden
keskellä katson
jokaista tähden sakaraa.
Muistelen kesänlämpöä,
ja sitä lakanan verhoamaa
miehen pakaraa.

Niin liian ankaraa
voi olla elo ihmisen.
Vuoroliikettä aaltojen,
keinuen kehdossa

äitimaan tuulisen.

Diogenes


Reason is not much head
force, there is no one
I often automatically fine.
I'm on the wrong track,
April mad
under the lips. snowstorm
decide in March
porridge law thickening.
Every story Philosophy
somehow gets stuck closed.
Then the friend of her nose
from the cupboard on the pea
the past, he completely mad.
I loved her,
the feeling was wet as wet snow.
Let it be a secret,
to become once again
receives a new day.
I do not want to be
Diogenesa like.

Diogenes

Järki ei paljoa päätä
pakota,siitä ei kukaan
minua usein sakota.
Olen hakoteilla,
huhtikuun hullujen
huulien alla. Lumimyrsky
päättää maaliskuun
puuroksi sakenemalla.

Joka juttuun filosofia
jotenkin kiinni juuttuu.
Silloin ystävä nenäänsä
vetää kaapista herneen
viimeisen, hän täysin suuttuu.
Minä rakastin häntä,
se tunne oli märkää kuin räntä.
Se olkoon salaisuus,
tulla saa taas päivä uus.
Minä tahdo olla en
Diogenesin kaltainen.

Black night in prison


I am the fading star
in the sky, a black night in prison.
The will of man child
again, the soul must be humble.
Lights the night sky dance again.

The soul alone howling wolf by law,
another soul that is second to none.
I am the one flight
the stars in the belt.
I am silent, sleepless night monitors.

This empty road
night sighs emptiness,
everything else around is silent.

Mustan yön vankina

Olen se sammuva tähti
taivaalla, mustan yön vankina.
Tahto ihmisen lapsen
jälleen sielun saa nöyrtymään.
Valot yön taivaalla tanssivat taas.

Sielu yksin ulvoo suden lailla,
toista sielua se on vailla.
Minä olen se yksi lento
tähtienvyössä.
Olen vaiti, yössä valvoo uneton.

Tällä tyhjällä tiellä
yössä huokailee tyhjyys,
kaikki muu ympärillä vaikenee.


Vastavirtaan

Ne puuttuvat taidot
tallaavat alleen
tunteet aidot.
Vuodet ovat
saaneet ruostumaan
jäykäksi ajan rattaat.

Lainlaatijat turhaan
lapselle oikeutta vaativat.
Soutaa vastavirtaan
heikoin airoin
lapsen puolustaja.

Kyyneleet valuvat
paitaa vasten, kun
ei Suomineidolle
pienelle apua löydy,
ei missään auttajaa näy.

Aika on raskas,
niin kuin myrsyisä vesikin,
heikoin airoin vedoin
auttaja eteenpäin

vastavirtaan käy.

maanantai 30. maaliskuuta 2015

Tulossa kirjapainossa

Tulossa nyt kirjapainossa

Kansikuva ja taitto Karoliina ValliusWeekdays


Stars those diamonds in the sky arc
tiara. They are often less than dreamily
I fall asleep. I feel how the horizon
shake off off him the secret
the curtain. I dream of space
chancel law squirrel, I consider it
splitter surface as acorn.

I've got the hang of it very well,
gonna fall for thinking deeply.
I am part of a set of major philosophers,
I who am on weekdays only
such a small woman,
as the worm.

In the dream, always cool stuff
can do, I can hear without
how to sleep in the earth
judgment trumpet sounds.
Again, to me that flew
temperamental morning moth,
and arrived on Monday.
The new poem while creating
the writer inside me I got.

Arkisin

Tähdet nuo timantit taivaan kaaren
tiaran. Niiden alle usein haaveillen
nukahdan. Tunnen kuinka horisontti
ravistaa pois yltään salaisuuden
verhon. Minä unessa avaruutta
kuorin lailla oravan, tutkin sen
pintaa kuin halkaisin tammenterhon.

Olen päässyt hyvin jyvälle,
uppoan ajatteluun syvälle.
Olen osa joukkoa suurten filosofien,
minä joka olen arkisin vain
tällainen pieni nainen,
kuin maan matonen.

Unessa aina kaikkea mahtavaa
tehdä voi, kuulen ilman
unta kuinka maan päällä
tuomiopasuunat kaikuen soi.
Jälleen luokseni lensi tuo
oikutteleva aamun koi,
ja saapui maanantai.
Uuden runon taas luoda
sisältäni kirjailijan minä sai.

sunnuntai 29. maaliskuuta 2015

Daylight saving time


Watches again in the summer
were transferred,
and sleepy people sleeping.
Unique is a light pole that
the early morning of the rotor side of peekaboo.
How do I heal
morning mood when drowsy
brain cells screaming hysteria?

When to end these fools
Tournament of time, I'll watch
a clockwise under I stayed asleep.
It is forced to go out,
and ideas aired bareheaded.

Kesäaika

Kelloja taas kesä aikaan siirettiin,
ja unisena kansa nukkuu.
Ainut on valotolppa joka
aamuyöllä torin laidassa kukkuu.
Miten kohennan minä
aamun tunnelmaa, kun unisena
aivosolut huutavat hysteriaa?

Milloin päättyvät nämä hullut
ajan turnajaiset, minä kellon
viisarin alle unessa jäin.
On pakko mennä ulos,
ja ajatuksia tuulettaa paljain päin.

lauantai 28. maaliskuuta 2015

Loneliness


Loneliness, and morals to guide the writer.
Lack of brain cells, it is good sometimes
alone be well, all too often,
I am free from the adult to follow.


Your breathing is calling me
the sweet honey bee.
My eyes when they are
like two jewels in the sky
My back and sliding along the long
my hair, and it only at night
upon on me.

I would like to have a pillow that
you put to sleep, my breasts are
calling soft.
I feel affection towards you
respect, and a lot of love.

Your love is not never
I intended. I haven
out of the vanquished.
But the stars of the sky above comfort
me bright distant embrace.

Yet another day for me arrives,
it is cold tomorrow?
Will start again from this loneliness
creation. In this valley
I can not hear anything I do not see anyone.
No one in my hair do not want to dive.My father, he was a raw hard man,
unpredictable a rookie who knows him.
It was an educator by profession
He taught me how a gun
loaded, and the country defended.

He supervises now the site of the clouds,
still free of his powers
I guess I never have.
But the mind is like an ocean
Mysterious and dark in the middle
storms.

Your breathing is calling me
the sweet honey bee.
My eyes when they are
like two jewels in the sky
My back and sliding along the long
my hair, and it only at night
upon on me.

Yksinäisyys

Yksinäisyys, ja moraali ohjaa kirjailijaa.
Vajaus aivosoluissa , hyvä on joskus
yksin olla no, aivan liian usein
olen vailla aikuisseuraa.


Sinun hengityksesi kutsuu minua
kuin mehiläistä makea hunaja.
Minun silmäni ne silloin ovat
kuin kaksi timanttia taivaalla
Selkääni pitkin valuvat pitkät
hiukseni, ja ne vain öisin
puen ylleni.

Tahtoisin olla tyyny joka
sinut nukuttaa, rintani ovat
kutsuvan pehmeät.
Minä sinua kohti tunnen hellyyttä
kunnioitusta, ja paljon rakkautta.

Sinun rakkaus ei ole koskaan
minulle tarkoitettu. Olen paratiisista
pois karkoitettu.
Mutta tähdet taivaan yllä lohduttavat
minua kirkkaina etäisellä syleilyllä.

Vielä yksi päivä minulle saapuu,
se on kylmä huominen?
Alkaa taas pois tämä yksinäisyyden
luominen. Tässä laaksossa
en kuule mitään en näe ketään.
Ei kukaan hiuksiini tahdo sukeltaa.Isäni hän oli raaka kova mies,
simputtajaksi moni alokas hänet ties.
Oli kouluttaja ammatiltaan
Hän opetti minulle, miten ase
ladataan, ja maata puolustetaan.

Hän valvoo nyt päällä pilvien,
vapaa silti hänen vallastaan
kai koskaan ole en.
Mutta mieli on kuin valtameri
Salaperäinen ja tumma keskellä
myrskyjen.

Sinun hengityksesi kutsuu minua
kuin mehiläistä makea hunaja.
Minun silmäni ne silloin ovat
kuin kaksi timanttia taivaalla
Selkääni pitkin valuvat pitkät
hiukseni, ja ne vain öisin
puen ylleni.

Standing time


Sharp cut opinion
stale air to pieces.
We also again was filed with commas,
Then came the one who said,
please, mute and listen.
homeland contaminated
Mecca kiss.
Point the sea is a wilderness, where
caravans towards the oasis to wander.

We finally reached Lapland,
or not, the distance
run out of steps.
Hurry sometimes end can not,
when kardan shaft lightning storm.
I put on my eyes bandage,
I did it by static, which in my eyes
cause fumbles dependent.
I exhausted this air
breathe, and poetry knight
walk barefoot stops.

Either way, now standing time,
and the journey is not continued. where is
Lauri Viita in summer field timothy?
Let me be the calm
warm days and not rush anywhere.
Sometimes, again, the moment it arrives,
when the time starts to flow rate.

Seisova aika

Terävä mielipide leikkaa
ummehtunutta ilmaa palasiin.
Me pilkutkin uudestaan viilattiin,
sitten saapui se joka sanoi
ole hyvä, ja mykkää kuuntele.
Kotimaatasi saastunutta
Mekkaan päin suutele.
Kohta meri on erämaa, jossa
karavaanit keidasta kohti vaeltaa.

Me viimein päästiin lappiin asti,
taikka emme, matkanpäähän
loppuu askeleemme.
Kiire joskus loppua voi,
kun kartaaniakseli salamoi.
Laitan silmilleni siteen,
etten sitä nää, joka silmissäni
aiheuttaa rähmää riippuvaa.
Minä uupuneena tätä ilmaa
hengitän, ja runoratsun
matkan pysähtyessä kengitän.

Niin tai näin, nyt seisoo aika,
ja matka jatku ei. Missä on
Lauri Viita missä kesäpellon timotei?
Anna minun olla se, tyyni
lämmin päivä eikä kiire minnekään.
Joskus jälleen saapuu hetki se,
kun aika alkaa vauhdilla virtaamaan.

The Finns


Finnish people by
filed continuously receives the lens.
For us in March
willow rope is fed.
Freedom of speech Racially mixed racism
fear is limited.
We, this whole country
still outside
accommodated.
Where are the Finnish
the rights? we want to
express their opinions.
We want to break the
enslave our ties,
magistrates against.
Rise to defend the
their own children.
Words to all the ministers
eat what is right, and
Fairness in us
the promised standard of living, as well as work?

The standard of living was packed
brown boxes,
and sent to China,
or somewhere cheap labor
ground. Work, where it is
dream
unemployed from the weather?

Suomalaiset

Suomalaiset kansa jota
viilata saa jatkuvasti linssiin.
Meille maaliskuussa
pajunköyttä syötetään.
Sananvapautta rasimin
pelossa rajoitetaan.
Me tämä kokomaa
silti ulkopuolisilla
majoitetaan.
Missä ovat suomalaisten
oikeudet ? Me tahdomme
ilmaista mielipiteimme.
Me tahdomme katkaista
orjuuttavat siteemme,
esivaltaa vastaan.
Nousta puolustamaan
omaa lasta.
Sanojaan kaikki ministerit
syö, missä on oikeus, ja
kohtuus missä meille
luvattu elintaso, sekä työ?

Elintaso se pakattiin
ruskeisiin laatikoihin,
ja lähetettiin Kiinaan,
tai jonnekin halpatyövoiman
maahan. Työ,missä sitä on
uneksiahan
työtön siitä saahan?

perjantai 27. maaliskuuta 2015

страх
Это слишком просто
слабы, чтобы быть
в середине жестокости.
Я не хочу идти
лунный свет,
среди заказных убийств мелких.
Так, только зря
в дрожь скрыты,
когда война жестокость
захватывающий вид
Смерть зерна.
Так или иначе, я
тайно дрожать,
и я боюсь, очень
слишком тихо.

Fear
It is too easy
weak to be
in the middle of cruelty.
I do not want to go
moonlight,
among contract killings fine.
So, just in vain
is a tremble hidden,
when the war cruelty
sweeping view
the death of the grain.
So anyway, I
secretly tremble,
and I fear the very
too quiet.

Pelko

On liian helppoa
heikko olla
keskellä julmuuden.
En tahdo kulkea
kuutamolla,
seassa palkkamurhaahien.
Niin ,aivan turhaa
on vapista piilossa,
kun sota julmuus
lakaisee mukaansa
kuoleman viljaa.
Niin silti, minä
salaa vapisen,
ja pelkään aivan
liian hiljaa.

torstai 26. maaliskuuta 2015

BlackI went in too long,
even myself off the left the wall.
I went to other worlds.
What's around the corner again tomorrow to see him?
How shocking to be tomorrow?
I find it never lost
the red end of the thread, I never
deck of cards raising spades guys.
King of Hearts is a great asset,
even though it is so unpredictable, and the trickiest.

Weekdays they continue to travel,
I will build the dam of emotions inside me
until the tears dam bursts.
Maybe someday here in my
feelings will become desensitized,
and turns off yesterday, and tomorrow.

Rainbow in December to decorate the skyline,
you are stroking my hair at the bar Sointula.
You say you are too beautiful red haired.
We are like sunshine, and Goblin.

I will go away from the situation,
you get there you stay you will not go anywhere.
This stubborn, scrappy Finnish people,
it is a black Christmas break,
does not defending strength.
I am as black whooper swan,
I would like to change the color of feathers, white color.

Black


The race with time,
months solitaire
all the cards topsy-turvy
I will cross at the second
the line?Bring groom lively,
is not my fiance.
I'm wearing a black,
wedding waltz flat minor now
I compose.


With death
sometimes I go to the drum.

Life passed by
film strip,
it flashed too
the moment when the morning star
I looked on my forehead
my life begins.

One of the only sigh only
life one day
was greater than the total
life.
One day in my life
changed the flesh, dewy
meadows of my life in the valley.
One small nano-seconds,
I was the happiest woman in the world.

Musta


Minä kuljin liian pitkänmatkan,
jopa itsestäni pois erkanin.
Kävin muissa maailmoissa,
tajuamatta pätkääkään,
mitä kulman takana huomenna taas nähdä saan.
Kuinka järkyttävä voi olla huominen?
Löydänkö koskaan sitä kadonnutta 
punaista langanpätkää, en koskaan
korttipakastani nosta patajätkää.
Herttakuningas se on suuri valtti,
vaikka on niin arvaamaton, ja kimurantti.

Arkipäivät ne jatkavat kulkuaan,
minä sisälleni rakennan padon tunteiden
kunnes kyyneleiden pato murtuu.
Ehkä joskus täällä tunteeni turtuu,
ja sammuu eilinen, sekä huominen.
Sateenkaari joulukuussa koristaa taivaanrantaa,
sinä hiuksiani silität baaritiskillä Sointulan.
Sanot olet liian kaunis punaisin hiuksin.
Me ollaan niin kuin päivänsäde, ja menninkäinen.
Minä menen siitä tilanteesta pois,
sinä sinne jäät et lähde minnekään.
Tämä itsepäinen, sisukas Suomenkansa,
se ei mustasta joulusta murru, ei puolustele vahvuuttaan.
Minä olen niin kuin musta laulujoutsen,
sulkien värin tahtoisin vaihtaa väriin valkeaan.

Musta

Kilpajuoksu ajan kanssa,
kuukausien pasianssi
kaikki kortit hujan hajan
milloin ylitän sen toisen
rajan?Tuo sulhanen eläväinen,
ei ole minun sulhanen.
Minä pukeudun mustaan,
häävalssin molliin nyt
sävellän.


Kuoleman kanssa
valssiin joskus käyn.

Elämä kulki ohitseni
filmi nauhana,
siinä välähti sekin
hetki, kun aamutähti
otsallani katselin
elämäni alkua.

Yksi ainoa huokaus vain,
elämässä yksi päivä
oli suurempi kuin koko
elämä.
Yksi päivä elämässäni
muutti lihaksi kasteiset
niityt elämäni laaksossa.
Yhden pienen nanosekunnin,

olin nainen maailman onnellisin.

tiistai 24. maaliskuuta 2015

Memories

Dewy lawn
green dye
white sneakers.

Again, I am a girl,
I am not a woman anymore.
Some of the laughing magpie
by law, and looks
language, and a long nose.

I can not be silenced,
face full of freckles,
and red wild
hair in the wind
swinging swinging.

low boys
sounds, games
home, or cars
sand box?

The moment is thought
good girl again be.

Muistoja

Kasteinen nurmikko
vihreäksi värjää
valkoiset tennarit.

Olen jälleen tyttö,
enkä ole nainen enää.
Osaan nauraa harakan
lailla, ja näyttää
kieltä, ja pitkää nenää.

Minua ei voi hiljentää,
naama täynnä kesakoita,
ja punaiset villit
hiukset tuulessa
keinuessa heiluvat.

Möreät poikien
äänet, leikitäänkö
kotia, vai autoilla

hiekka laatikolla ?

Hetki on ajatuksissa
hyvä tyttönä jälleen olla.

The shadow of the past
Shadows of the past,
carrying on
black too heavy
velvet
curtains.

I'm torn,
burnt barren land,
I look forward to the minesweeper.
If no one show,
fallow growth exhausting.

Menneisyyden varjo

Menneisyyden varjo,
sillä on mukanaan
mustat liian raskaat
samettiset
uutimet.

Olen revitty,
palanut kaskimaa,
odotan raivaajaa.
Ellei kukaan saavu,

kesanto kasvua uuvuttaa.

That boy

That boy never
not grown men.
The purchase of children,
and changed the wife than a shirt.
Painted houses with picket fence,
ached more than ever
was built. Always blocks lost,
neon colored hair,
even if the life of more than forty
yet their hair.
Always spoke of the son of man
on the body, it was not wise
words, everything was twisted
to the wire.
Children is not the father could not guess
be, of course, it tried.
The child put the child to handle.
In fact, expanded the new harem.


Siitä pojasta koskaan
ei kasvanut miestä.
Hankki lapsia,

ja vaihtoi vaimoa kuin paitaa.
Maalasi omakotilatalon aitaa,
särki enemmän kuin koskaan
rakensi.. Aina palikat hukassa,
neonvärit nelikympisenä
vielä tukassa. 
Aina puhui poika miehen
vartalossa, ei ollut viisaita
sanoja, kaiken sai vääntää
sille rautalangasta.
Lapsille ei isä osannut kai
olla, toki sitä yritti.
Lapsen laittoi lasta hoitamaan.
Itse laajensi uutta haaremiaan.

Maapallon valitus


Ristiä, ja riitaa,
ristiriitaa viljelee hän,
joka eilistä pakenee.
Takatalvi tulee
raiskaa kevään, maaliskuun.
Loskaan hukkuu
koko Suomen manner,

litisee , 
ja lotisee maamme tanner.

Kohtalomme se ristille
joskus naulattiin.
Kansa nousi omaa
kansaa vastaan 1918,
vieläkin maamme
sillä on saastutettu.
Siitä kuiskivat

A range of different opinionsIdeals for some
the history of the masses
post-echoes cried.
Tomorrow another new
I write a story at six o'clock?
The song I'm doing tomorrow?

I do not know what is the melody of it,
whether jazz or blues.
We have a variety of opinions,
loosen the philosophy, or
strict learned beliefs
abraded like a diamond crystals.

Heart unpredictable,
expect the market square.
March awesome
slush creates a Finnish sky.I, I sleep like
Beauty, and barely
the prince with a kiss
caresses me exciting.
Oh, no where to disappeared
it is a sweet innocence
the magic?
Mark my words, rhymes took
uncertainty black time.
Winds from the arms of the ever
words escape, they
clichés, as the thieves.
The key to the secrets, it
corroded and had to
under the pressure of breakage.

Erillaisia mielipiteitä

Aatteettomuus jostakin
historian kansan joukkojen
jälki kaiuista huusi.
Huomenna jälleen uuden
tarinan kirjoitanko kello kuusi ?
Laulun teenkö huomiselle?

En tiedä mikä on melodia sen,
onko jatsi, tai blues.
Meillä on erilaisia mielipiteitä,
löysää filosofiaa, tai
tiukkoja opittuja uskomuksia
kuin timantiksi hioutuvia kiteitä.

Sydän arvaamaton,
odottaa torin laidalla.
Maaliskuu mahtavaa
loskaa luo suomen taivaan alla.Minä, nukun niin kuin
Ruusunen, ja tuskin
prinssi suudelmalla
hellii minut herättäen.
Oi, ei minne katosi
se suloinen viattomuuden
taika?
Sanani, riimit vei
epävarmuuden musta aika.
Tuulen syliin yhä
sanat karkaavat, ne
kliseet ,kuin varkaat maan.
Avain salaisuuksiin, se
ruostui, ja joutui
paineen alla katkeamaan.

maanantai 23. maaliskuuta 2015

Noora's doll houseI was like Noora doll house,
happy just outside it,
when the front door Noora
stick noted.
In prison, a huge,
tyranny everywhere.
Woman under a sneaker,
subjected to tread down.
I would have been strong, as well as
happy, if I
felt myself in my home
ceiling.
I felt like a hallway
doormat.


Noora doll house,
ran away from the world.
The winds, the power
for export.
Storms mercy,
thought he was lucky tee
choosing freedom.
Also, too much freedom is
is a chain of man.
Always Noora can not be freedom
love, sometimes misses
the oppressive home prison.

Nooran nukketaloOlin kuin Noora nukke talossa,
onnellinen vain sen ulkopuolella,
silloin kun ulko-oven Noora
kiinni pani.
Vankilassa valtavassa,
hirmuvallan alla.
Nainen tossun alla,
alistettuna poljettuna.
Olisin ollut vahva, sekä
onnellinen, jos olisin
tuntenut itseni kotini
katoksi.
Tunsin itseni eteisen
kynnysmatoksi.


Noora nukketalostaan,
karkasi maailmaan.
Tuuliin sen, virran
vietäväksi.
Myrskyjen armoille,
luuli onnen löytäneen
valitsemalla vapauden.
Myös liika vapaus on
on kahle ihmisen.
Aina Noora ei voi vapauttaan
rakastaa, joskus kaipaa
sitä ahdistavan kodin vankilaa.

Under threat of Isis
Age, years with the second change of the night time.
Dancing over my words, and to work.
Isis shadows lurk everywhere,
they do not ever sleep without war camps patrol
under the open sky. Evil, and the danger of the trap
young adventurer.
Mother Earth would dispute thoughts tired
refugee camp for a moment to sit down.
I just think about what is the children a peaceful country,
which not only ruins every home?

I guess somewhere in the desert caravans in peace
towards the oasis still roam?
What is our end of our journey,
whether the point desolate ruins of our planet this?

ISIKSEN uhkan alla

Ikä ,vuoteni toiseksi vaihtui yön myötä.
Tanssivat uudestaan sanani , tehden työtä.
ISIKSEN varjot vaanivat kaikkialla,
eivät koskaan ne sotaleirit nuku ilman vartiota
taivasalla. Pahuus, ja vaara ovat ansana
nuorella seikkailijalla.
Äitimaa risoin helmoin väsyneenä
pakolaisleiriin hetkeksi istahtaa.
Ajattelee missä on lasteni rauhaisa maa,
missä ei ole vain raunioina jokaisen koti?

Kai jossain aavikolla karavaanit rauhassa
keidasta kohti vielä vaeltaa?
Mikä on meidän matkamme pää,

onko kohta autiona , raunioina maapallomme tää?

Maple wood thoughts


Maple will grow, and trembles at the rain forest
small trapped. Alone it is no one
the seeds of space make thousands drying
among the trees. It its branches into the light
instinct to hand out, hopes that the seed
East, a strong mold drops.
Thinks: I'm just such an old
maple-like thousands of others.
rainforest with confidence
poured off the beaten. our sins
The loads coffers coin thrown to the bottom.

Money, power, and they fight 
all the time everywhere.
Elections in front, wearisome. Vote against it,
and vote for this, do not live in sleeping
without the opinions of seed decay.

Vaahterapuun ajatuksia

Vaahtera kasvaa, ja vapisee sademetsän
pienessä loukossa. Yksin se on eikä kukaan
sen siemenille tilaa tee tuhansien kuivuvien
puiden joukossa. Se oksiaan valoon päin
vaistollaan ojentaa, toivoo , että siemen
itävään vahvaan multaan putoaa.
Ajattelee : olen vain tällainen, vanha
vaahtera tuhansien toisten kaltainen.
Sademetsää huoletta
kaadetaan, pois hakataan. Syntimme
taakat raha kirstuun rovoiksi pohjalle nakataan.

Raha, ja valta ne taistelevat kokoajan kaikkialla.
Vaalit edessä, kyllästyttävää. Äänestä sitä,
ja äänestä tätä, älä elä nukkuen ole
mielipiteetön siemen mätä.


sunnuntai 22. maaliskuuta 2015

Päivän päättyessä

Päivä päättyi outoon
melankoliseen säveleen.
Tahdon vain unohtaa
sen pahan muiston,
joka pimentää voi
aurinkoisenkin puiston.
Kaduilla autioilla
kirkuu maaliskuussa
syntymä päiväni yönä
kirpeä pakkanen.
Hullua melankoliaa,
sitä riimit riivatut
sisälläni pyörittää.

Eilinen narrina
minua pyöritti
maailman toreilla,
soittaen tuuli urkuja.

Sisälläni suunnistan
oikeaa polkua etsien. Kaipaan
jonnekin mistä
näkisin pimeyden
keskellä valon pilkahduksen
joka on pää tunnelin
josta näen huomiseen.

Paha muisto estää
ajatusten esteettömän luiston.
Tieni vie nyt reunalle
jyrkän suiston.
Tahdon nyt lohduttavaan
uneen sukeltaa, pois
työntää pelon tunteen
huomisen.

The day ended

The day ended with a strange
melancholic note.
I just want to forget
the evil memory,
which can be darkened
in a sunny park.
The streets deserted
screams in March
birthday night
bitter frost.
Crazy melancholy,
it rhymes possessed
Inside rotated.

yesterday's fool
I used to run
the world's farmers' markets,
wind, playing the organ.

Inside navigated by
seeking the right path. I miss
from somewhere
I could see the dark
in the middle of a chink of light
which is the head of the tunnel,
where I can see tomorrow.

Evil Memorial to prevent
ideas unhindered gliding.
My path now takes the edge
steep estuary.
Now, I want a comforting
sleep dive, off
push the feeling of fear
of tomorrow.

The residue energy
Visit over my head the voice of the Marshal,
then mix with the reality,
and dreams of yesterday.
Where is the crazy eyes,
where gloss mirror knobby?

I hear a familiar voice in my head,
but I no longer see anything.
That voice is the only remnant of energy
ensures the years.
I look at the sky, and the moon is full,
it's just too round,
and out of the sunlight reflected.

The years pass from flowing
life, to break in pieces.
Light is worn out, now do not light up
Star light bulbs in homes lonely.
Wallet full of unrighteousness
acquired money, anywhere, anytime eaten
chubby stomachs. No warm
without love.
There remained a number of friends,
he banished from him all the love.

Jäännös energiaa

Käy yli pääni marsalkan ääni,
niin sekoittuvat todellisuus,
ja unet eilisen.
Missä on hullu katse,
missä kiilto peilin kuhmuisen?

Kuulen päässäni tutun äänen,
mutta enää näe mitään en.
Se ääni on vain jäännös energiaa
takaa vuosien.
Katson taivaalle, ja on täysikuu,
se on aivan liian pyöreä,
ja auringonvalo siitä ulos heijastuu.

Vuodet ohitseni virtaavat
elämän särkeminä sirpaleina.
Valo on puhki, nyt eivät syty
tähtilamput kodeissa yksinäisten.
Lompakko täynnä vääryydellä
hankittuja rahoja, ähkyyn syötyjä
pulleita mahoja. Ei ole lämmintä
ilman rakkautta.
Jäljelle jäi joukko ystävien,

hän karkotti luotaan kaiken rakkauden.

I'm one of you


The woman can then be free,
the wisdom of his soul,
place may be, and the enemy war
in the middle for a while to fall asleep.

I'm one of you
child Mother Earth's daughter,
which is begotten of the fallen
the angels.
My home is everywhere,
seas, under bridges.
When the change mulch
when I get my strength
grandma's window geraniums
increase.Minä yksi olen teistä

Nainen voi olla silloin vapaa,
kun viisaus hänen sielussa
sijan saa, ja vihollinen sodan
keskellä hetkeksi nukahtaa.

Minä yksi olen teistä
lapsi maaäidin tytär,
joka siitetty on langenneista
enkeleistä.
Kotini on kaikkialla,
merien, siltojen alla.
Silloin kun mullaksi muuttua
saan silloin voimani
mummon ikkunalla pelargoniaa

kasvattaa.Kiitos syntymäpäiväonnitteluista sähköpostiin

Se aika joka ei koskaan
enää palaa, se on piilotunut
kultaisten muistojen patinaan.
Elämästä poistuneiden askelten
ratinaan. Asuu lämpimissä
muistoissa. Minulla on niin
vähän, mutta silti niin paljon.
Ettei voi kuin elämää
kylliksi kiittää, näitä
sanoja minulla kyllä riittää.
Ympäri Suomenniemeä on
ystäviä lapsuudesta asti,
ulkomailla blogini lukijoita

valtavasti.

Patajätkä

Patajätkä
Patajätkä

Blogiarkisto