Translate

torstai 19. joulukuuta 2013

Story of the the angels ( Tarina maanenkeleistä)

Who will write the story of the
the angels, invisible
helpers who use
talents to help others,
use words skillfully as a lance?
So sometimes it's slippery on the surface of the incline,
balancing price too spectacular.
So today, on my face rippling current concerns,
looks so bleak 'life looms
reed harvest. Black wefts are woven them,
life of the carpet, the long-term, or
short life.
I'm just haunted by the memories,
they are the story of the angels in assisting the country.

Kuka tarinan kirjoittaa niistä
maanenkelistä, näkymättömistä
auttajista jotka käyttävät
lahjojaan toisten auttamiseen,
käyttävät sanojaankin taitavasti kuin peistä ?
Niin liukasta joskus on pinnalla kaltevalla,
tasapainoilua hinnalla liian mahtavalla.
Niin tänään kasvoillani väreilee huolienvirta,
niin synkältä näyttää’ elämänkangaspuiden
elopirta. Mustia kuteita, niitä kutoa saan,
elämäni mattoon, siihen pitkään taikka
lyhyeen elämään.
Minua vain muistot vainoaa,

ne ovat tarinaa niistä auttavista maanenkelistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Patajätkä

Patajätkä
Patajätkä

Blogiarkisto